Støtte til flygtninge og indvandrere

Flere flygtninge og indvandrere har brug for støtte, når de kommer til Danmark. Røde Kors hjælper til med lektiehjælp, cykeltræning og meget andet.

Thumbnail

Når flygtninge og indvandrere får opholdstilladelse i Danmark kan det være svært at finde fodfæste. De skal lære et nyt sprog, og det kræver et netværk at blive en del af lokalsamfundet og få adgang til arbejds- og fritidsliv.

Røde Kors står klar med et stort netværk af frivillige, der hjælper integrationen på vej rundt omkring i hele landet.

Lektiehjælp og sprogtræning

Mange børn – både tosprogede og danske – har brug for hjælp til lektierne. De oplever, at de har brug for mere støtte, end de kan få derhjemme. På lektiecaféer overalt i landet hjælper vores frivillige med regnestykker og læsebøger. Voksne, der er i gang med at lære dansk, kan også få hjælp hos Røde Kors. I sprogcaféer rundt om i hele landet træner frivillige dansk med flygtninge og hjælper dem med lektier fra sprogskolen, VUC eller en videregående uddannelse.

Cykeltræning

Mange flygtninge bor langt fra sprogskole, uddannelse eller arbejde, hvor de skal til og fra hver dag. Cyklen er et nemt og billigt transportmiddel, men mange flygtninge har aldrig siddet på en cykel og kender ikke færdselsreglerne. I flere byer er det at kunne cykle en forudsætning for at få et job som f.eks. social- og sundhedshjælper. Frivillig i Røde Kors’ cykeltræning lærer flygtninge at cykle og færdes i trafikken.

Netværkspersoner

Ny kultur, nyt sprog og nye udfordringer. Det er hverdagen for de flygtninge, som kommer til Danmark. En netværksperson er en frivillig ven eller venskabsfamilie, der er med til at give flygtninge en god start på tilværelsen i Danmark.

Børn og unge der flygter alene til Danmark

Hvert år får mange børn og unge der er flygtet alene opholdstilladelse i Danmark og de skal skabe sig en tilværelse uden deres forældre i lokalsamfundet. I Røde Kors arbejder vi for at sikre, at alle børn og unge der er flygtet alene til Danmark får en voksen værge, der kan varetage deres tarv og rettigheder. 

Når uledsagede unge flygtninge får opholdstilladelse, bliver de bosat i kommuner over hele landet. Det er svært at skabe netværk og finde sig til rette, når man er alene i Danmark. 

Ferielejre

Flygtningefamilier vælger ofte ferien fra, fordi pengene ikke rækker til det. Derfor holder vi i alle egne af landet hvert år ferielejre for familier, der ikke ellers kan tage på ferie sammen. Samtidig arrangerer vi året rundt udflugter og ture til forskellige seværdigheder, parker og ud i naturen. 

For flygtninge er det en god måde at lære deres nye land bedre at kende på, og for de frivillige er det sjovt og spændende at opleve Danmark med andre øjne.

Kvindegrupper

Mange etniske minoritetskvinder har et begrænset socialt netværk, men de har et stort ønske om at møde andre kvinder omkring socialt samvær og forskellige aktiviteter. Røde Kors’ kvindegrupper sætter rammen for, at kvinder kan mødes på tværs og sammen skabe den type samvær.