Psykologisk krisehjælp til virksomheder

Røde Kors tilbyder psykologisk krisehjælp til virksomheders medarbejdere, kunder, forsikringstagere og lign. Aftaler kan skræddersys efter behov.

Psykologisk krisehjælp til virksomheder

Vi tilbyder akut professionel psykologisk krisehjælp til din virksomheds medarbejdere, jeres kunder, forsikringstagere og lign. Vi skræddersyr aftalen til jeres behov - I betaler derfor kun for de ydelser, der er behov for.

Røde Kors' psykologer yder krisehjælp:

  • Til medarbejdere i forbindelse med akutte hændelser på arbejdspladsen, arbejdsrelateret sygdom, afskedigelser og andre krisesituationer på arbejdspladsen.
  • Indenfor rammerne af sundhedsforsikringer, rejseforsikringer, erhvervsforsikringer, virksomhedsordninger o.a. Både til forsikringskunder i ind- og udland.
  • Til passagerer og pårørende i forbindelse med akutte situationer indenfor luftfart, skibsfart og lign.
  • Inden for max. tre timer også i weekender og på helligdage.
  • Ordinær (ikke akut) indenfor 1 – 3 dage.

Røde Kors tilbyder uddannelse og foredrag i psykologisk krisehjælp:

  • Uddannelse af medarbejdere som udgør kriseberedskab i virksomheder.
  • Foredrag om psykologisk krisehjælp til virksomheders medarbejdere.

Skræddersyet aftaler efter dine behov

Vores krisepsykologer tilbyder krisehjælps-ordninger til private og offentlige virksomheder. Vi laver en aftale, der passer til netop din virksomheds behov Det er derfor ikke nødvendigt at tegne abonnement, og I betaler kun for de ydelser, I har brug for. Overskuddet går til vores sociale arbejde i Danmark og til international nødhjælp og katastrofeindsats.

Røde Kors er grundig og respektfuld i vurderingen af, hvilken hjælp der er behov for, og hvor akut behovet er. Vi skaber en kultur, hvor virksomheden/medarbejderen finder tryghed i at kontakte Røde Kors.

Autoriserede psykologer sidder standby

Røde Kors’ vagttelefon bliver døgnet rundt betjent af krisepsykologer, som disponerer over ca. 200 autoriserede psykologer. Vores psykologer dækker hele landet. Udover psykologisk krisehjælp, er hovedparten af specialer inden for den kliniske psykologi repræsenteret..

Røde Kors har en akutgruppe, som kan rykke ud ved større hændelser i Danmark og i tilfælde, hvor der er behov for psykologisk krisehjælp i udlandet.

Giv dine medarbejdere og kunder adgang til psykologisk krisehjælp

Røde Kors’ psykologiske krisehjælp opererer på kommercielle vilkår. Aftaler indgås individuelt så ydelserne tilpasses den enkelte samarbejdspartners behov. Overskuddet går til Røde Kors’ hjælpearbejde.

Kontakt Bent Peter Andresen på tlf. 3525 9200 eller på mail benan@rodekors.dk for information om, hvad en aftale med Røde Kors kan indeholde.

Psykologisk krisehjælp til virksomheder

 

Røde Kors tilbyder psykologisk krisehjælp til virksomheders medarbejdere, kunder, forsikringstagere og lign. Aftaler kan skræddersys efter behov.