Tyrkiet:

Tyrkiet er det land i verden, der har modtaget flest syriske flygtninge. Mere end tre millioner syrere har søgt tilflugt i landet.

Det gør vi fra 10 centre i landet:

 • Tilbyder erhvervs- og jobtræning, så flygtninge og lokalt udsatte kan blive selvforsørgende
 • Sikrer aktiviteter, der skal sikre sammenhængskraft mellem flygtninge og lokalbefolkningen
 • Giver undervisning i førstehjælp, god hygiejne og ernæring
 • Sikrer sundhedspleje af særligt børn og uddeler hygiejnepakker til nyfødte
 • Tilbyder juridisk hjælp, konsulentbistand og psykologhjælp til mænd, kvinder og børn

Desuden vil vi oprette en arabisk-sproget skole, der skal sikre skolegang og social integration af 1500 syriske skolebørn, samt opmagasinere nødhjælp til brug ved eventuelle akutte kriser.

 

Egypten:

Syriske flygtninge lever typisk i fattige områder i Egyptens største byer, hovedsageligt i Cairo og Alexandria. Her kan særligt uregistrerede flygtninge leve anonymt og undgå at blive opdaget af myndighederne og sat i forvaring eller udvist. Men som uregistrerede flygtninge, er de ikke berettiget til hjælp fra UNHCR og dermed også de mest sårbare. De dårlige levevilkår øger risikoen for sygdomme, og de har begrænset adgang til sundhedspleje og lægehjælp.

Det gør vi i Alexandria og Cairo:

 • Tilbyder erhvervs- og jobtræning, så flygtningene i højere grad kan blive selvforsørgende(i nogle tilfælde vil uddannede syriske flygtninge være blandt underviserne)
 • Forbedrer sundheden gennem hjemmebesøg, undervisning og sundhedsklinikker
 • Sikrer sundhedspleje til flygtninge udenfor rækkevidde af sundhedscentre via et mobilt lægeteam
 • Tilbyder psykosocial hjælp til sårbare flygtninge
 • Understøtter social inklusion af især unge syriske flygtninge

 

Libanon:

Libanon huser mere end én million flygtninge fra Syrien og hertil muligvis flere hundredetusinde uregistrerede syriske flygtninge. Det gør Libanon til det land i verden med flest flygtninge per indbygger, da de Syriske flygtninge formentlig udgør mere end en femtedel af befolkningen.

Det gør vi i 45 lokalsamfund og 8 palæstinensiske lejre:

 • Træner lokale i førstehjælp, brandslukning og til at reagere i nødsituationer
 • Sikre sundhedspleje, lægehjælp og psykosocial støtte
 • Underviser om sundhed, god hygiejne og uddeler hygiejnepakker
 • Tilbyder bedre sanitære forhold i overbefolkede palæstinensiske lejre
 • Sikrer fritidsaktiviteter for børn og unge samt træner lokale i sociale problematikker
 • Udvikler lokalområder ved at installere vandtanke og -pumper, legepladser og reparere el-ledninger

 

Irak:

Op mod en kvart million syriske flygtninge opholder sig i Irak, der i forvejen er under hårdt pres efter flere år med intern konflikt. De offentlige finanser er i dårlig forfatning grundet økonomisk krise kombineret med stigende udgifter til kampen mod IS og faldende olieindtægter. Sundhedssystemet lider under mangel på medicin og akut mangel på personale. I de værst ramte områder er halvdelen af sundhedspersonalet væk og elektricitets- og drikkevandsforsyningen er mangelfuld.

Det gør vi i Irak:

 • Tilbyder erhvervstræning til flygtninge og internt fordrevne via fem jobcentre og en mobil enhed, der tager ud til folk i fjerntliggende områder, så de kan blive selvforsørgende. Flere vil desuden få hjælp til at oprette egen virksomhed
 • Træner lokale i førstehjælp og nødsituationer
 • Underviser om sundhed, god hygiejne og uddeler hygiejnepakker

 

Jordan:

Mere end 660.000 syriske flygtninge har søgt tilflugt i nabolandet Jordan.

Det gør vi i Jordan:

 • Tilbyder erhvervstræning til flygtninge og lokalt udsatte, træner dem i at starte egne virksomheder og giver udvalgte opstartskapital til dette samt løbende opfølgning
 • Underviser særligt unge om rettigheder, dialog og diplomati for at understøtte sammenhængskraften i lokalbefolkningen
 • Understøtter lokale initiativer og aktiviteter, der fremmer sammenhængskraften
 • Underviser om sundhed, eksempelvis i forhindring af sygdomme, faresignaler mm.

Røde Kors er til stede med humanitær hjælp til de syriske flygtninge i nabolandene. Vi har fået en historisk stor bevilling fra EU på 367 millioner kroner, der skal hjælpe syrere i nærområderne de næste tre år. Pengene vil sikre hjælp til én million syriske flygtninge og lokalbefolkningen i værtslandene Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak og Egypten.

Bevillingen vil bidrage til bedre trivsel, robusthed og fredelig sameksistens blandt udsatte flygtninge, men også dem, de lever iblandt, i de pågældende lande. Samlet set vil det styrke stabiliteten i regionen.

Hjælpen indebærer hjælp til bedre sundhed, psykosocial støtte og erhvervstræning, så syriske flygtninge fremover vil kunne tage små jobs, starte små virksomheder og på sigt blive selvforsørgende.
 

Madad EU logo