Klik på kortet på det land du vil læse mere om.

Røde Kors er til stede med humanitær hjælp til de syriske flygtninge i nabolandene. Vi har fået en historisk stor bevilling fra EU på 367 millioner kroner, der skal hjælpe syrere i nærområderne de næste tre år. Pengene vil sikre hjælp til én million syriske flygtninge og lokalbefolkningen i værtslandene Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak og Egypten.

Bevillingen vil bidrage til bedre trivsel, robusthed og fredelig sameksistens blandt udsatte flygtninge, men også dem, de lever iblandt, i de pågældende lande. Samlet set vil det styrke stabiliteten i regionen.

Hjælpen indebærer hjælp til bedre sundhed, psykosocial støtte og erhvervstræning, så syriske flygtninge fremover vil kunne tage små jobs, starte små virksomheder og på sigt blive selvforsørgende.
 

Madad logo final lille