Forberedelse reddede liv i jordskælvet i Nepal

I Nepal reddede vi liv ved at uddanne frivillige i førstehjælp og redningsarbejde, og vi oplyste befolkningen om, hvad de skulle gøre under et jordskælv. Alt sammen inden katastrofen ramte. Lige nu er vi i gang med det samme forberedende arbejde i Indonesien og Haiti, hvor vi ved, at den næste store naturkatastrofe kan opstå.

kontainer_image
Foto: Carl Whetham

Af Ditte Nørgaard Goor.

Da det første jordskælv ramte Nepal, havde vi allerede trænet 10.000 frivillige i førstehjælp, og 4.000 frivillige havde også lært, hvordan de skulle hjælpe til med at redde overlevende ud fra murbrokkerne i Kathmandu.

Tusindevis af skolebørn vidste, at de skulle skynde sig ud af bygningerne eller gemme sig under borde og i dørkamme, når jordskælvet kom.

Og selvom Kathmandu har været udsat for flere store strømafbrydelser som følge af jordskælvene, så har tre radiomaster og 50 VHF radioer fra Danida og Røde Kors i Danmark sikret, at nødhjælpsarbejdet kunne koordineres få minutter efter katastrofen. Radiomasterne kører nemlig på solpaneller.

SAMARBEJDSPARTNERE

IFRC - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
ICRC - International Commitee of Red Cross 
ECHO - European Commission - Humanitarian Aid & Civil Protection

Nødhjælpsarbejdet kan starte med det samme

Eksperter og organisationer havde forudset, at et stort jordskælv ville ramme Nepal. Og også andre steder i verden, ved vi, at en stor naturkatastrofe vil ramme. I samarbejde med EU's fond ECHO, Danida og andre organisationer er vi med til at sikre katastrofeforebyggelse flere steder i verden, hvad enten der er tale om tyfoner, tørke, oversvømmelse eller andre naturfænomener.

Det gælder alt fra opbygningen af lagre med husly, basalt udstyr og vandrensningstabletter, til oplysning af befolkningen og uddannelse af frivillige. Der udføres et kæmpe arbejde med at sikre, at den nødvendige forberedelse har fundet sted, inden uheldet er ude.

Forebyggelsen sikrer, at vi hurtigt kan komme i gang med nødhjælpsindsatsen, fordi de, der skal hjælpe, ved, hvad de skal og kan gå i gang med det samme.

Forberedelse sikrer bedre nødhjælp

Meget tyder på, at forarbejdet er med til at nedbringe ødelæggelserne og sikre bedre hjælp til de berørte. Det har kunnet ses i forbindelse med tidligere naturkatastrofer, hvor det har lykkedes at lave forberedende arbejde.

Derfor har vi været med til at forebygge alt fra oversvømmelser i Mozambique til tyfoner i Vietnam, og i 2013 fordoblede Røde Kors investeringen i katastrofeforebyggelse.