Nepal: 1 år efter jordskælvet

Vi genopbygger Nepal

Næsten 9000 mennesker omkom, og 800.000 fik smadret deres hjem, da det største jordskælv i over 80 år ramte Nepal for 1 år siden. Siden har Røde Kors hjulpet flere end 3 millioner mennesker.

0:59 minutes Troels møder Prem, som hjælper med at bygge skoler i Nepal

Det har vi gjort:  

1. Husly

Vi har givet 130.334 familier midlertidigt husly og sørget for, at 6.056 mennesker er blevet uddannet i, at bygge et sikkert og tørt midlertidigt husly. Vi har trænet 720 mennesker i at bygge sikrere huse og 90 mennesker i at bygge og jordskælvssikre 34 skoler. 

Vigtigt fordi:

Monsunregnen og vinteren kan være barsk i Nepal. Derfor var det vigtigt hurtigst muligt at stå klar med husly. I første omgang i form af presenninger og telte, men derefter i form af bliktage, bambusstænger og værktøj, så folk selv kunne lave midlertidige huse. 

2. Mad

Vi har givet mad til 496.724 familier mad. Derudover har vi  givet penge til 41.707 familier, så de kunne købe det, de behøvede lige efter jordskælvet og 49.996 familier penge i forbindelse med monsunen og vinteren.

Vigtigt fordi: 

Fraværet af mad kan skabe desperation i en katastrofesituation, og derfor er det altid en prioritet at uddele både mad og redskaber til at lave mad med. Hvis der er mad til stede på lokale markeder uddeler vi så vidt muligt penge, så befolkningen selv kan købe. 

3. Vand

Vi har skaffet 247.839 adgang til rent vand. Vi har givet 70.454 familier bedre toiletforhold og givet 98.640 familier hygiejnepakker. Vi vurderer, at 359.649 fmennesker har fået oplysning om hygiejne. 

Vigtigt fordi: 

I katastrofesituationer er det altid en udfordring at undgå, at vandbårne sygdomsepidemier som kolera og diarre i at bryde ud. Vi uddelte vandrensningstabletter lige efter jordskælvet, konstruerede sikre vandforsyninger og undgik epidemier. 

4. Lægehjælp

Vi har givet lægehjælp til 56.250 patienter og givet psykosocial hjælp til 60.166 mennesker efter jordskælvet. vi havde trænet 3.279 frivillige i førstehjælp, inden jordskælvet, og vi trænede 7.986 mennesker i førstehjælp lige efter jordskælvet. 

Vigtigt fordi:

Især i jordskælv er der ofte alvorlige brudskader på grund af de sammenstyrtede huse, der er væltet. Hospitalerne i Nepal var skrøbelige og ikke i stand til at håndterer det store pres, og derfor sendte vi også felthospitaler afsted med det samme til nogle af de værst ramte områder. 

5. Kontakt

Vi har forbundet 2.461 familiemedlemmer med hinanden efter jordskælvet. 

Vigtigt fordi:

I naturkatastrofer og under krige bliver familiemedlemmer væk fra hinanden. I Røde Kors driver vi verdens største efterlysningsværktøj, og vi står altid klar til at hjælpe mennesker med at finde hinanden igen. Det er afgørende for evnen til at komme sig oven på en katastrofe, at man ved besked om sin familie. 

Røde Kors i Katmandu var forberedte på jordskælvet

Vi har i flere år arbejdet med hjælpeprogrammer i Nepal, og en del af vores indsats har netop været at forberede befolkningen på et jordskælv. Det betyder, at vi længe før katastrofen ramte, har trænet tusindvis af frivillige i førstehjælp, så lokale frivillige var i stand til at redde og behandle de mange mennesker, der var fanget i murbrokkerne. 

Vi har også opbygget lokale nødhjælpslagre med tæpper, presenninger og anden nødhjælp, der blev delt ud i de første timer efter jordskælvet. Og vi har arbejdet med at forebygge jordskred, forbedret veje og gangstier, samt sikret rent drikkevand i de mest udsatte områder. Alt sammen for at mindske omfanget af skader og menneskelige tab efter et jordskælv.

Kort om jordskælvet i Nepal

  • Lørdag den 25. april ramte et jordskælv på 7,9 på Richter-skalaen tæt på Nepals hovedstad Katmandu
  • Tirsdag den 12. maj ramte et nyt jordskælv på 7,3 på Richter-skalaen. Skælvet ramte flere af de områder, der allerede var hårdt ramt af ødelæggelser.
  • Flere end 8.400 er indtil nu meldt dræbt og flere end 630.000 er blevet hjemløse
  • FN anslår, at 8 millioner nepalesere har brug for humanitær hjælp
  • Røde Kors i Danmark har indtil nu bidraget med mere end 13 mio. kr. til hjælpen til de berørte efter jordskælvene