Frivilligengagement er selve livsnerven i Røde Kors. Som frivillig er du med til at gøre en stor forskel for andre mennesker, der har brug for hjælp. Her kan du læse meget mere om, hvad du kan lave som frivillig i det nationale beredskab i Røde Kors.

Om at være frivillig i beredskabet

Beredskabets frivillige er engageret i andre af Røde Kors’ aktiviteter. Det kan være i aktiviteter som samariterenheden, patientstøtterne, vågerne eller genbrugsbutikkerne.

Den daglige tilknytning til en anden Røde Kors aktivitet er vigtig, fordi det fastholder dit engagement og vedligeholder dine kompetencerne som frivillig imellem beredskabsindsatserne.  

Man kan også i akutte situationer blive frivillig uden tilknytning til Røde Kors i forvejen. I de tilfælde hvor vi mangler frivillige til specifikke indsatser, vil vi oprette en tilmeldingsformular her på siden, som du kan udfylde, hvis du har lyst til at bidrage. Kan du ikke finde tilmeldingsformularen i forbindelse med en aktuel beredskabsindsats, skal du kontakte os på beredskab@rodekors.dk.

 

Hvad kræver det at blive frivillig?

Alle som er frivillige i Røde Kors aktiviteter kan gøre en forskel i beredskabssituationer.

Hvis du bliver en del af Røde Kors beredskab, tilbyder vi dig et introduktionskursus, hvor du lærer mere om beredskabets opgaver og Røde Kors arbejdsmetoder. Herefter vil du løbende blive tilbudt uddannelse og kurser, der passer til den funktion, du som frivillig varetager i beredskabet.

Hvis du ønsker at være frivillig i beredskabet, skal du underskrive en frivilligaftale, og da du i beredskabssituationer kan komme i kontakt med børn og unge, skal du også aflevere en ren børneattest. 

Hvad kan vi konkret bidrage med? 

Rammer for beredskabsfrivillige i beredskabet

Når du er beredskabsfrivillig i Røde Kors’ nationale beredskab betyder det:

 1. Du er altid parat til at agere på akutte behov blandt udsatte mennesker i forbindelse med en ulykke eller katastrofe i Danmark.
   
 2. Du kan til enhver tid kan blive kontaktet på sms eller telefon for at hjælpe – når som helst på døgnet og på alle årets dage. Du kan dog ALTID kan sige nej til at bidrage i den konkrete situation.
   
 3. Du bruger dine erfaringer og kompetencer fra dine daglige aktiviteter i beredskabsopgaver, som du har valgt og kender til på forhånd.
   
 4. Du deltager i relevante kurser og øvelser for at få kendskab til beredskabsopgaverne og beredskabsorganisationen.
   
 5. Du forstår, at vi i den akutte situation ikke altid kan forudsige præcis, hvad der vil ske. Det er derfor vigtigt, at du udviser fleksibilitet, tålmodighed og tilpasningsevne i situationen.
   
 6. Du respekterer aftalte kommandostrukturer og er samarbejdsvillig i din relation til beredskabets aktører som politi, brandvæsen og sundhedsberedskabet samt andre frivillige og aktive borgere.
   
 7. Du forstår, at Røde Kors ikke har noget sektoransvar i beredskabet. Det er derfor vigtigt, at du ikke tager ansvar for myndighedernes opgaver, men lader den ansvarlige myndighed koordinere Røde Kors' aktiviteter.
   
 8. Du forstår, at Røde Kors er en neutral og upartisk organisation. Husk derfor at handle på baggrund heraf og være fortaler for udsatte menneskers behov i beredskabssituationer.
   
 9. Du er realistisk, når du melder, hvornår og hvor længe du kan hjælpe i en akut situation. Du skal altid aftale med Røde Kors ledelsen på stedet, hvis du stopper din indsats i akutsituationen.
   
 10. Du bærer som minimum altid Røde Kors vest, når du er aktiv som beredskabsfrivillig. Husk at du som regel selv skal sørge for relevant påklædning, når du løser beredskabsopgaver.
   
 11. Du ved, at hvis du har behov for at tale med nogen om oplevelser under indsatser, så kan du kontakte din afdeling eller landskontoret for at få hjælp – hellere for ofte end slet ikke.
   

Når vi rykker ud

Når der sker en ulykke, som Røde Kors’ beredskab reagerer på, så mobiliseres beredskabsfrivillig til opgaven gennem et digitalt ”Telerivet” system, som sikrer, at vi hurtigt ved, hvem der kan hjælpe til hvor og hvor længe. I systemet registrerer vi dine kontaktinformationer som frivillige og de kompetencer, som du kan bidrage med i beredskabsindsatser. Du vil som frivillig i en akut situation modtage en SMS, som du hurtigst muligt skal besvare med en kort tilkendegivelse på, om du kan hjælpe og hvornår samt give dig information om situationen.

Du kan modtage forskellige typer alarmeringsmeddelelser, som du kan læse mere om her:

 • Varslingsmeddelelser giver dig information om mulig aktivering af beredskabet og anmodning om opmærksomhed på mobiliseringsmeddelelser.
 • Stand-by meddelelser giver dig information om mobilisering af frivillige til stand-by til mulig indsats ift. en konkret beredskabssituation og anmodning om tilbagemelding om rådighed.
 • Mobiliseringsmeddelelser giver dig information om mobilisering af frivillige til indsats ifm. en konkret beredskabssituation og anmodning om tilbagemelding om rådighed samt information om tid, sted og kontaktperson samt andre praktiske forhold.

Når du ankommer til stedet, vil en beredskabsleder eller teamleder tage imod dig og udlevere instrukser, beklædning og evt. materialer om opgaven. Du vil altid arbejde under ledelse af en Røde Kors medarbejder eller frivillig som er uddannet beredskabsleder. Og du vil altid blive tildelt en makker eller indgå i et team.

Vil du hjælpe?

Ønsker du her og nu at blive frivillig i forbindelse men en aktuel krise og uden i forvejen at have tilknytning til Røde Kors beredskabet, kan du melde dig som spontanfrivillig. Som spontanfrivillig har du ikke modtaget træning forud for indsatsen, men når du møder op, vil du modtage en briefing og evt. få udleveret relevant materiale om opgaven af en fra Røde Kors.
 
LÆS MERE
 
Kontakt os på beredskab@rodekors.dk eller udfyld den digitale rekrutteringsformular her på siden, som aktiveres under kriser.  

  KONTAKT OS