Psykosocial støtte

Den psykosociale støtte går ud på at kunne skabe tryghed, ro, tillid, sammenhørighed og håb i en kritisk situation. Det er metoden til at hjælpe mennesker igennem i en akut svær situation, fordi det sænker stressniveauet og forstærke evnen til at håndtere krisen. I praksis handler det om, at tilgodese de grundlæggende behov såsom tag over hovedet, mad og drikke, tøj og nogen at tale med. Det er også vigtigt at give relevant og pålidelig information videre om situationen. Det er essentielt at kunne hjælpe de berørte med, at komme i kontakt med deres pårørende og samtidig informere de berørte om normale reaktioner i kriser samt henvise til andre relevante steder hvor de kan søge hjælp.

Eksempler på indsatser:

 • Dør-til-dør opsøgende aktiviteter
 • Etablering af tryghedszone/akutcafé ifm. fx evakuerings- og pårørendecenter eller på opsamlingssted for berørte. Evt. med særligt fokus på børn
 • Oplæg fra krisepsykolog
 • Telefonisk hotline med krisestøtte til borgere berørt af en hændelse
 • "Buffer-funktion" og "lynafleder" mellem myndigheder og borgere eller mellem myndigheder og særlige grupper som fx flygtninge gennem tilstedeværelse og upartisk dialog
 • Forbindelsesled og støtte til pårørende eller til lokale sociale netværk

Samaritter og førstehjælp

Røde Kors frivillige samaritter og førstehjælpsinstruktører er trænede og holder løbende deres førstehjælpskompetencer ved lige, så de er i stand til at hjælpe med livsreddende førstehjælp såvel som behandling af småskader i forbindelse med ulykker. Vores samaritter er i deres daglige virke til stede på festivaler og til sportsarrangementer i hele landet, og de udfører mere end 25.000 behandlinger årligt. De har professionelt udstyr og kan opstille mobile førstehjælpsvagter, som kan aflaste myndighedernes sundhedsfaglige beredskab i krisesituationer.

Eksempler på indsatser:

 • Førstehjælpsindsats/samaritervagt i eller omkring et indsatsområde og fx på et pårørende- og evakueringscenter
 • Oprettelse eller supplering på behandlerplads i forbindelse med større hændelser
 • Oprettelse og drift af pop-up sundhedsklinik 
 • Støtte til gennemførelse af masse-vaccinationer
 • Behandle lettere tilskadekomne som aflastning af sygehuse (hjemmesygepleje)
 • Pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse i forbindelse med katastrofer

Praktiske opgaver og logistik

Vores mange lokalafdelinger råder over biler og lokaler, som vil kunne anvendes i beredskabssituationer. Fra vores genbrugsbutikker kan tøj og møbler anvende, og vi kan bemande evakuerings- og pårørendecentre samt indrette tryghedszoner på evakueringscenteret eller i egne lokaler. Vi kan bistå med forplejning og hjælpe med registrering og andre administrative opgaver på stedet om nødvendigt. I Røde Kors har vi stor erfaring med håndtering af donationer fra vores eksisterende aktiviteter og vores genbrugsbutikker er gearet til at sortere, opbevare og distribuere mange donationer årligt.  

Eksempler på indsatser:

 • Koordinering, sortering og organisering af spontandonationer
 • Uddeling af genbrugstøj- og møbler til genhusede personer ramt af fx oversvømmelse
 • Forefaldende manuelle opgaver
 • Serviceopgaver fx kørsel/ transport-opgaver
 • Støtte til forplejningsopgaver eller til organisering af forplejning til spontanfrivillige
 • Organisering af praktisk hjælp til/mellem udsatte eller sårbare borgere
 • Støtte til oprydningsopgaver med fokus på udsatte eller særligt sårbare borgere

Mobilisering af frivillige

Når der sker en krise, er der ofte mange mennesker, som gerne vil hjælpe til som frivillige. I Røde Kors er beredskabets faste frivillige til dagligt engageret i andre aktiviteter, hvor de vedligeholder deres kompetencer og fastholdes i deres tilknytning til Røde Kors. De er alle oprettet i ”Telerivet”, som er Røde Kors alarmeringssystem, som via en computer kan sende SMS-beskeder ud til alle beredskabsfrivillige, for hurtigt at kunne mobilisere mange på én gang. Røde Kors kan samtidig håndtere helt nye frivillige, der spontant henvender sig når beredskabssituationer opstår, sikkert og professionelt gennem vores eksisterende organisering og rekrutteringskanaler.    

Eksempler på indsatser:

 • Organisering og inddragelse af spontanfrivillige fx i oversvømmelsessituationer eller andre kriser
 • Opsætning og bemanding af frivilligmødepunkt
 • Koordinator på indkommende opgaver og opgaveudførsel
 • Briefing og de-briefing af spontanfrivillige
 • Evt. underskrive frivilligkontrakt og optagelse af frivillige under Røde Kors

Læs mere om vores indsatser og frivillige i dette ydelseskatalog

Vil du hjælpe?

Ønsker du her og nu at blive frivillig i forbindelse men en aktuel krise og uden i forvejen at have tilknytning til Røde Kors beredskabet, kan du melde dig som spontanfrivillig. Som spontanfrivillig har du ikke modtaget træning forud for indsatsen, men når du møder op, vil du modtage en briefing og evt. få udleveret relevant materiale om opgaven af en fra Røde Kors.
 
LÆS MERE
 
Kontakt os på beredskab@rodekors.dk eller udfyld den digitale rekrutteringsformular her på siden, som aktiveres under kriser.  

  KONTAKT OS