Center Kongelunden

Center Kongelunden ligger i Dragør tæt på København. Kongelunden er et omsorgscenter for særligt sårbare asylansøgere med for eksempel fysiske eller psykiske handicap, ofre for tortur, familier med andre alvorlige problemer samt uledsagede børn, der søger asyl med en anden voksen end deres forældre.

Asylcenteret har en høj normering af personale med sundhedsfaglig, pædagogisk og psykologisk ekspertise for at sikre, at denne særlige gruppe af asylansøgere får den mest kvalificerede hjælp og støtte.

Kongelunden har en særlig kvindeafdeling, hvor enlige kvinder og kvinder med små børn kan bo.

Udover pladserne på centeret er der tilknyttet et mindre antal udeboliger. En gruppe beboere er også indkvarteret privat.

Hverdagen på asylcentret

 

 • Boliger
  Center Kongelunden består af flere boligtyper. Her er lejligheder med køkken, eget bad og toilet. Der er værelser – nogle af dem handicapindrettede – med eget bad og toilet samt værelser med fælles bad og toilet på gangen. Centeret har store fælleskøkkener, hvor beboerne kan lave mad.

  Beboerne står selv for alt det praktiske med at købe ind i det lokale supermarked, lave mad og gøre rent. Det hører med til en almindelig hverdag.

 • Sundhedsklinik
  Asylansøgere med helbredsmæssige problemer får hjælp af erfarne Røde Kors- sygeplejersker og sundhedsplejersker. På grund af den særlige omsorgsopgave har centeret ansat psykologer. Der er også tilknyttet læger til klinikken, og beboerne har en fast medarbejder, der støtter dem.

  Det er klinikkens læge, der vurderer, om der er behov for at sende asylansøgere videre til sygehuset, og lægen vurderer også, om det er nødvendigt med en henvisning til en speciallæge.

 • Børnehave og vuggestue
  På Center Kongelunden kan børn fra et til to år komme i vuggestue, og børn fra tre til fem år kan gå i børnehave. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.

 • Skole for børn og unge
  Alle børn i alderen 6-16 år går i skole. Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

  Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

  Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At komme i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.

 • Voksenundervisning og praktik
  På alle asylcentre er der både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye asylansøgere over 17 år kommer til en samtale på jobcentret. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

  Medarbejderne på asylcentret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de blandt andet i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

  Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

  De voksne har mulighed for at gå i skole enten på centeret i en særlig omsorgsklasse eller H.C Ørstedsgymnasiet på Frederiksberg.

 • Fritidstilbud
  Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcentret gå i fritidsklub efter skoletid. For de 6-12 årige foregår det i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er det mest sidst på dagen, typisk frem til kl. 21. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter, som madlavning, spil, tegning eller sport.

  Klubtilbuddet kan både være på selve centeret eller i fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted.

  På asylcenteret er der også motionsrum, cykel- og sy-værksted, frisør, mulighed for lektiehjælp en tøjshop, hvor beboerne kan købe tøj til billige penge. Mange af aktiviteterne drives af frivillige.

Bliv frivillig på et asylcenter