Menneskehandel

Hvordan genkender man tegn på, at et barn eller en ung kan være offer for menneskehandel? 

Røde Kors Asylafdeling har i samarbejde med Center mod Menneskehandel udviklet en række redskaber og værktøjer målrettet de fagpersoner, som arbejder med børn og unge, der kan være potentielle ofre for menneskehandel.  

Projektet er financieret af midler fra Ligestillingsministeriet og værktøjerne er udviklet på baggrund af fire års fokus på at styrke indsatsen mod menneskehandel blandt mindreårige asylansøgere. 
Du får adgang til vores e-læringsværktøj, som beskriver, hvad menneskehandel er og hvordan man kan reagere på mistanker, og du har mulighed for at tilgå og downlade de materialer, som kan være relevante for dig og dine kollegaer. Materialerne kan bruges hver for sig eller samlet alt efter jeres behov.
Har du spørgsmål til værktøjerne eller projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Marie Larsen på marl@redcross.dk.
Marie kommer også meget gerne ud og holder oplæg om emnet helt gratis.


Materialer

E-læringskursus 'Kan det være menneskehandel?'
Vores e-læringskurset giver en introduktion til, hvad menneskehandel er (definition, lovrammer og handelsformer), en beskrivelse af, hvilke indikatorer, der kan være på menneskehandel, enkelte cases og rådgivning i forhold til, hvordan man taler med unge om menneskehandel. Derudover indeholder kurset en klar beskrivelse af Center mod Menneskehandel´s rolle samt giver dig kendskab til typiske samarbejdspartnere i sager om menneskehandel.
I Røde Kors asyl er det obligatorisk for alle nye medarbejdere på Børnecentrene at gennemføre kurset.
Kurset tager 45 minutter at gennemføre.

Du finder kurset her


Undervisningsfilm
Vi har udviklet en film til undervisningsbrug , som viser fire animerede scener med eksempler på forskellige handelsformer; husarbejde, kriminalitet, tyveri og tvangsarbejde. Til hver af scenerne er der stillbilleder med tilhørende spørgsmål og samtaleguide.
Filmen er tiltænkt undervisningssituationer eller andre fora, hvor de unge er samlet og hvor filmens fire historier kan være med til at sætte fokus på, at det ikke er okay at blive udnyttet af voksne på nogen måde.

Du kan downloade filmen ved at klikke på ikonet øverst i højre hjørne og derefter klikke på download-ikonet. 

Download vejledningsmateriale her
 

Samtalekort
Vi har i samarbejde med underviser i metoden Motiverende Samtaleteknik (MI), Helene Foss fra Motivation i Praksis, udviklet en række samtalekort, der skal fungere som værktøj til medarbejdere, der ønsker at gå i dialog med børn og unge om, hvad der har betydning for dem. Kortene kan anvendes som dialogværktøj til sammen at sætte fokus på, hvordan man kan forandre den situation, den unge sidder i. De indeholder  simple illustrationer, som kan hjælpe dialogen på vej, hvis der er sproglige udfordringer.

Her finder du vejledningen

Her finder du samtalekortene til print

Samtalekort            Samtalekort           Samtalekort


IT værktøjet 
Vi har udviklet et it-værktøj, som kan anvendes til at screene for menneskehandel. I Røde Kors Asyl er værktøjet blevet integreret i vores registreringssystem som en del af screeningprocessen på børnecenteret for alle børn, som ankommer i asylsystemet
Det er et simpelt og effektfuldt værktøj, som I kan anvende til inspiration i jeres eget system. 
Download fil her

Dilemmaspillet 'Kan det være Menneskehandel?' 
Spillet er bygget op omkring IT-værktøjet, som er beskrevet ovenfor, og indeholder en række cases, som skal vurderes i forhold til bekymringsgrader om menneskehandel. Det er et effektivt redskab til at starte en samtale omkring, hvad der vækker bekymring hos den enkelte medarbejder og til at diskutere hvilke handlemuligheder, der vurderes til at være de rette i de forskellige sager.
Spillet kan desværre ikke downloades, men er du interesseret i et dilemmaspil, kan du skrive til projektleder Marie Larsen på marl@redcross.dk. Vi har fortsat nogle eksemplarer på lager, som kan distribueres.                  
               

Dilemmaspillet