Base Camp Manager

Base Campen bliver drevet at et mindre team på 3-4 delegater og op til 50 lokalt ansatte, som bla. Dækker profiler som håndværkere, køkken supervisor, køkkenassistenter, sikkerhedsvagter, rengøringsfolk m.m.

Base Campen kommer i forskellige konfigurationer og størrelse, og kan skaleres så der kan leveres beboelse, kontor og mad til alt fra 10-150 personer. 

Ud over den daglige drift af Base Campen sidder man som Manager med personaleansvaret for de ansatte i Base Campen, man har ansvaret for administration, rapportering, økonomistyring, HR, koordinering internt og eksternt, levering af serviceydelser og selvfølgelig for håndteringen af de løbende udfordringer som katastrofer områderne altid byder på.

Delegaternes trivsel er absolut i fokus for Manageren. Succesfulde operationelle aktiviteter forudsætter en god nats søvn, gode arbejdsforhold og mad man ikke bliver syg af. Base campen er også skabt med henblik på at være et mødested for operationelle samarbejdsaktiviteter mellem Det Internationale Forbund for Røde Kors (IFRC) og andre organisationer.  

Telt i Base Camp
Base Camp telt udefra
Fotos: Syd Sudan Base Camp 2012, taget af Mark Munkel

For at kunne være leder af en base camp skal følgende kriterier opfyldes:

 • Uddannelse inden for personaleledelse og -udvikling
 • Erfaring med at udarbejde narrative rapporter
 • Erfaring med budgettering og regnskab
 • Være bosat i Danmark og have et dansk pas
 • IT-færdigheder på højt niveau inden for Windows Office, herunder Word, Excels, Outlook og en grundlæggende viden om databaser
 • Have min. 5 års praktisk erfaring med ledelse og personaleansvar
 • Gyldigt kørekort (manual gear)
 • Flydende i dansk og engelsk og 3 sprog vile være en fordel. (Fransk, Spansk, Arabisk)

Tilbagemelding på ansøgninger vil foregå løbende, men jobsamtaler vil normalt samles og foregå i maj. 

Spørgsmål vedrørende beredskabsstyrelsens roster, muligheder eller andet praktisk kan rettes direkte til HR Partner, Neija Grøn nergr@rodekors.dk eller til Senior Humanitarian Adviser, Jesper Ranch Nielsen jeran@rodekors.dk. Grundet megen rejseaktivitet kan det godt tage nogle dage før man modtager svar.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Arbejdsopgaver

 • Stå for base campens overordnede drift og personaleledelse
 • Budgetansvarlig for midlerne til drift af base campen, hvilket inkludere udvikling  af budget, regnskaber, betaling til leverandører og af lokalt ansattes lønninger.  
 • Identificering af personale, udarbejdelse af kontrakter og jobbeskrivelser for lokalt ansatte
 • Etablering af tilstrækkelige og velfungerende kommunikationskanaler samt sikre et godt samarbejde mellem lejerens team og de øvrige delegater.
 • Tilsikre at Base Campen til stadighed kan levere på de tilbudte services  
 • Udvikle og opdatér et arkiveringssystem
 • Før statistik over overnatninger og måltider og sørg for betaling fra gæster
 • Udarbejdelse af ugentlige og månedlige narrative- og økonomirapporter til Røde Kors i Danmark samt narrative reporter til Forbundet af Røde Kors Selskaber
 • Etabler kontakt med internationale, ikke-statslige og statslige aktører involveret i nødhjælpsresponsen og samarbejd når nødvendigt
 • Udvikle og Monitorere sikkerhedssituationen og lave evakuerings planer for Base campens beboere og ansatte.
 • Sikre samarbejder og effektive arbejdsrelationer med Chefen for Operationen

Læs mere om stillingen her