Eksperter med viden om asyl

Røde Kors holder mange kurser og foredrag om asylarbejdet, og vi deler gerne vores erfaringer om vidt forskellige emner så som: Pædagogik for børn, der har været på flugt, mén efter tortur, uvildig hjemrejserådgivning for asylansøgere eller om de frivilliges indsats på asylcentrene.

Nedenfor har du en oversigt over nogle af vores faglige eksperter, der med hver deres kompetenceområde, har rigtig meget god viden at bidrage med.

Centerdrift

Carsten Isaksen

Carsten Iasken

Souschef og centerchef for Røde Kors' asylcentre

Ekspertområde
Carsten Isaksen har siden start 90erne arbejdet i ledelsen i forhold til driften af Røde Kors asylcentre, herunder beredskab. Han har en gennemgående viden om Røde Kors, og han ved, hvordan man får skabt de bedste forhold for nye asylansøgere i samarbejde med Udlændingestyrelsen og centerlederne ude i landet.

Kontakt: cai@redcross.dk

 

Medicin og psykiatri

Ebbe Munk Andersen

Ebbe Munk

Virksomhedsansvarlig læge i Røde Kors, overlæge, speciallæge i psykiatri 

Ekspertområde
Ebbe Munk Andersen har siden 2002 været ansvarlig for den lægefaglige praksis hos Røde Kors. Hans primære arbejdsområde er behandling af asylansøgere med psykiske problemer.  

Kontakt: ema@redcross.dk

Socialfaglig indsats

Helle Kjems

Helle Kjems

Socialkonsulent

Ekspertområde
Helle Kjems arbejder med den socialfaglige indsats over for asylansøgere med særlige behov, herunder hvordan myndigheder samarbejder på tværs af faggrupper om sociale tilbud til asylansøgere. 

Kontakt: hkj@redcross.dk

Strategi og udvikling

Kasper Koch

Kasper Koch

Leder af Strategi og projektudvikling  

Ekspertområde 

Kasper Koch har siden 2006 arbejdet med at lave partnerskaber med virksomheder og udviklingsprojekter. Derudover er han en af nøglepersonerne i strategien for det fremtidige asylarbejde.

Kontakt: kpk@redcross.dk

Asylchef

Anne la Cour

Anne La Cour

Asylchef

Ekspertområde
Anne La Cour har været asylchef siden januar 2011.  Hun har en stor viden om asylarbejdet inden for de forskellige fagområder, og hun har en særlig viden om de juridiske forhold for asylansøgerne.

Kontakt: alcv@redcross.dk

Sundhed

Svend Erik Brande

Svend Erik Brande

Fagleder i sundhedsenheden

Ekspertområde
Svend Erik Brande leder sundhedsklinikkerne på Røde Kors asylcentre. Hans opgave er at sikre personalets høje faglige niveau, og at de sundhedsfaglige retningslinjer, som Sundhedslovgivningen udstikker, bliver fulgt.  

Kontakt: sbr@redcross.dk

Asylret og holdninger

Maja Rettrup Mørch

Maja Rettrup

Leder af Kommunikation, Fortaler og Frivillighed

Ekspertområde
Maja Rettrup Mørch har mange års erfaring med asyl- og flygtningeret, udvikling af Røde Kors’ holdninger på asylområdet og formidling af dem. Hun holder ofte foredrag om Røde Kors’ asylarbejde og holdninger til aktuelle problemstillinger.

Kontakt: mra@redcross.dk

Voksenaktivering og undervisning

Ken Rinder Sørensen

Ken Rinder Sørensen

Funktionsleder og rådgiver for voksenaktivering og –undervisning

Ekspertområde
Ken Rinder Sørensen arbejder med undervisning, aktivering og praktik for voksne asylansøgere. Han har speciale i at samarbejde med virksomheder med henblik på at skabe praktikpladser.

Kontakt: krs@redcross.dk

Uledsagede børn og unge

Caroline Aa. Madsen

Caroline Madsen

Regionsleder for børnecentrene

Ekspertområde

Caroline Madsen har arbejdet hos Røde Kors siden 2002. Hendes fokus har i alle årene været rettet mod uledsagede børn og unge. Til dagligt er hun leder af de to asylcentre, der tager sig af uledsagede børn og unge under 18 år, og hun er leder kontoret for bisidder, repræsentanter og privat indkvartering.

Kontakt: cam@redcross.dk