Frivillige repræsentanter og midlertidige forældremyndighedsindehavere

Hvert år er der børn og unge, der flygter uden deres forældre og søger asyl i Danmark. I Røde Kors arbejder vi for at sikre dem en frivillig voksen, der kan varetage deres tarv og rettigheder.
 

Hvert år er der børn og unge, der flygter uden deres forældre og søger asyl i Danmark. De er nogle af de mest udsatte flygtninge i verden og kommer hertil, ofte efter en barsk flugt fra hjemlandet uden en familie at støtte sig til.

For de uledsagede mindreårige asylansøgere, der ofte er mellem 15-17 år, kan det være en overvældende oplevelse. Pludselig står de uden den tryghed, omsorg og beskyttelse, som en voksen normalt giver dem. Samtidig skal de til at skabe sig en tilværelse et helt nyt sted, der ofte er meget anderledes end det land, som de kommer fra. 

I Røde Kors hjælper vi med at sikre, at uledsagede børn og unge får en frivillig voksen, der kan varetage deres tarv og rettigheder. Hver gang er det myndighederne, der vurderer, om barnet eller den unge skal have en frivillig eller ansat repræsentant.

Når et barn eller en unge går igennem asylfasen er det vores frivillige repræsentanter, der følger det og sikrer, at det dets rettigheder overholdes. Når det derimod har fået opholdstilladelse, er det vores frivillige midlertidige forældremyndighedsindehavere, der varetager deres tarv, rettigheder og interesser og bistår ved diverse møder med myndigheder og offentlige instanser indtil den unge fylder 18 år. 

I Røde Kors sikrer vi introduktion og kurser til vores frivillige, så de er godt klædt på til opgaven.

Børn

Børn der flygter alene til Danmark

  • Fra 2019 til og med 2023 er der omkring 1100 uledsagede mindreårige børn og unge, der har søgt om asyl i Danmark. 
  • Dertil er der siden februar 2022 indrejst over 1000 mindreårige børn fra Ukraine uden sine forældre. 
  • Børnene er bl.a. beskyttet af Børnekonventionen, der skal sikre at alle børn har rettigheder på lige fod med voksne.
  • Se Udlændingestyrelsens nyeste statistik på området her.

  

MFI og sagsbehandler.

Repræsentanter

Frivillige repræsentanter sikrer at børn og unges rettigheder overholdes under asylsagens behandling og deltager ved alle møder med myndighederne, herunder også med Udlændingestyrelsen, hvorfor de oftest har et rigtig godt kendskab til asyllovgivningen. De medvirker også til beslutninger om fx sociale og sundhedsmæssige forhold, og de støtter den mindreårige i at håndtere adskillelsen fra sin familie. 

Repræsentanter har ofte kortere forløb med barnet eller den unge, da sagsbehandlingen som oftest går forholdsvist hurtigt, og langt de fleste får opholdstilladelse. Idet den mindreårige bor og har sin hverdag på asylcenter, har repræsentanter mindre fokus på det sociale, foreningsliv mv. 

Læs mere om at blive frivillig repræsentant her.

Midlertidige forældremyndighedsindehavere (MFI)

Midlertidige forældremyndighedsindehavere (MFI) sikrer, at den mindreåriges tarv og rettigheder overholdes, når denne har opnået ophold i Danmark. De har også til at opgave at sikre, at den mindreårige får den nødvendige omsorg og støtte i en ofte svær og afgørende periode. De tjener som en personlig støtte, som er vigtig for at sikre den mindreårige en god start på livet i Danmark.

MFI'ere har især fokus på relationsarbejdet med den mindreårige og at hjælpe denne ind i meningsfulde fællesskaber, introducere til det danske samfund, foreningslivet og det danske sprog. MFI'ere samarbejder med forskellige aktører, fx kommune, skole, bosted, og inddrages i beslutninger for og omkring den mindreårige. 

Læs mere om at blive frivillig midlertidig foreældremyndighedsindehaver her.

Familieretshuset og de lovgivningsmæssige rammer

Frivillige repræsentanter og midlertidige forældremyndighedsindehavere er begge officielt udpegede roller i den mindreåriges liv af Familieretshuset. Som værger har de til opgave at varetage den mindreåriges tarv, rettigheder og interesser, samt være bisidder til diverse møder med myndigheder og offentlige instanser. 
I nogle tilfælde vil den samme frivillige repræsentant også følge barnet eller den unge, når denne får ophold. I så fald udpeges repræsentanten officielt som den unges midlertidige forældremyndighedsindehaver.
Juridisk ophører værgerollen ved det 18. år, men for mange varer relationen ved. Det er vores erfaring, at den støtte, som den unge får efter det 18. år, har afgørende betydning for dennes overgang til voksenlivet. 

Læs mere om processen i Familieretshuset her.

Hør de unge fortælle Til samarbejdspartnere

Ved spørgsmål til repræsentanthvervet, skriv til
Christian Rathje-Trollberg, chrz@redcross.dk

Ved spørgsmål til midlertidige forældremyndighedsindehavere, skriv til
flygtningeborn@rodekors.dk