Bliv frivillig værge for et barn eller en ung, der er flygtet alene til Danmark

Børn, der flygter alene, er blandt de mest udsatte flygtninge, og de får tilknyttet en frivillig, der fungerer som deres værge. 

Langt de fleste af de børn, der flygter, er mellem 15 – 17 år, men der kommer også yngre. Som værge er du den unges garant for, at hans/hendes rettigheder overholdes – og du giver en vigtig personlig støtte til et ungt menneske i en svær periode. Juridisk ophører værgerollen ved det 18. år, men det er altid håbet, at relationen varer ved. Vi har erfaring med, at den støtte, den unge får, også efter det 18. år, har afgø¬rende betydning for hvordan de unge klarer overgangen til voksenlivet. 
Du skal være minimum 25 år og være interesseret i at lære den unge at kende og hjælpe den unge så godt som muligt.  
 
Der mangler værger til børn/unge, der har søgt asyl og bor på et børnecenter. Værger i denne fase kaldes for repræsentanter.
 
Der mangler også værger til børn/unge, der har fået asyl og bor i en kommune, og skal etablere sig i Danmark. I den fase kalder man værgen for forældremyndighedsindehaver.

Hvad skal jeg lave?

Som værge får man ansvaret for at være med til sikre, at barnet trives og ens opgaver spænder fra at deltage i møder sammen med barnet og være sammen med barnet socialt. Værgen deltager sammen med barnet, hvis der f.eks. er samtaler hos udlændingemyndighederne eller hos kommunen, hvor barnet bor. Her er det din opgave at forberede den unge på møderne, at være opmærksom på at den unge bliver hørt og i det hele taget støtte den unge, når møderne finder sted.

Hvad får jeg ud af det? 

Du får mulighed for at hjælpe et barn eller ungt menneske, der står alene i en svær tid og i et fremmed land. Alle nye frivillige værger har mulighed for at deltage i et onlinekursus, og vi arbejder for at sikre, at alle frivillige værger kan indgå i et netværk med andre frivillige i samme funktion. Vi tilbyder løbende kurser og vejledning i opgaverne.

Hvor lang tid tager det? 

Det er forskelligt, hvor ofte den unge og den frivillige mødes. Gennem et forløb som værge i asylsystemet skal du afsætte 3-5 hele arbejdsdage til møder ved myndighederne og som værge for en ung, der har fået opholdstilladelse, anbefaler vi en vis grad af fleksibilitet, da værgen skal deltage i møder med kommune og bosted. De fleste mødes mindst to gange om måneden med den unge. F.eks. gennem besøg på asylcenter eller ved at invitere den unge hjem.

Vi søger i øjeblikket frivillige værger mange steder i landet. Både til børn/unge, der bor på asylcentre, og til dem der har fået opholdstilladelse og er flyttet ud i en kommune. Nedenfor kan du se, hvor det er muligt at melde sig som frivillig. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.

Thumbnail

Bliv frivillig værge for et uledsaget barn eller ung person

Navn
By

Vi mangler frivillige følgende steder – husk at vælge et område nedenfor

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her.