Fradragsregler for virksomheder

Fradrag og indberetning til SKAT

Når du støtter Røde Kors’ hjælpearbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til 18.300 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A

Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr. (hvis i oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.

OBS! I er selv ansvarlig for at oplyse om jeres donationen i selvangivelsen og kunne fremlægge kvittering for jeres donation.

Erhvervsmedlemmer, Erhvervssamarbejder, Katastrofepartner, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder

Når der indgår et element af mod-ydelse (fx markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jfr. statsskattelovens § 6.

CPR kræves af SKAT for at give fradrag.

FÅ SKATTEFRADRAG FOR DINE BIDRAG

Sådan beregnes fradraget

Når du giver et bidrag til en velgørende organisation, stiger dit ligningsmæssige fradrag tilsvarende. Det ligningsmæssige fradrag bliver talt med, før din skat til kommune, kirke og region betales. Vores regneeksempel er baseret på en samlet skattesats til kommune, kirke og regioner på 30 %, men satsen varierer fra kommune til kommune. Selve fradraget bliver endeligt beregnet i forbindelse med din selvangivelse året efter. I 2024 kan du få fradrag for dine bidrag til Røde Kors på op til 18.300 kr.

Thumbnail