Røde Kors’ etiske retningslinjer

 

Røde Kors’ kommercielle samarbejdspartnere er forpligtet til at opfylde og efterleve

 

 1. Røde Kors’ formål og grundliggende principper, punkt IV

 2. Principper for International Humanitær Ret, se IHR

 3. Internationalt anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og sundhed, se human rights

   

  Ved kommercielle partnerskaber forstår Røde Kors virksomheder, der indgår en aftale (ofte flerårig) med støtte til vores arbejde, hvoraf der betales moms og som anvender Røde Kors logo i kommercielle sammenhænge.

  Kommercielle samarbejdspartnere er forpligtet til ikke at udføre handlinger, der er i modstrid med ovenstående principper. Røde Kors’ principperne er anført nedenfor.

  Kommercielle samarbejdspartnere er desuden forpligtet til at opfylde og efterleve gældende lovgivning og relevante industristandarder herunder inden for miljø- og arbejdsforhold og gældende retningslinjer for god markedsføring. Samarbejdspartneren må ikke stå på EU's terror liste: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

  Røde Kors stiller krav om, at kommercielle samarbejdspartnere ikke kan sættes i nogen som helst relation til børne- eller slavearbejde eller våbenproduktion eller i øvrigt på anden vis handler i modstrid med anvisningerne for ansvarlig forretningsdrift i Global Compact, se 10 principper

  Såfremt der efter aftalen indgået fremkommer information, herunder den kommercielle samarbejdspartners adfærd, der er uforeneligt med Røde Kors’ principper og værdier eller på anden vis belastende for Røde Kors’ omdømme og renommé, forbeholder Røde Kors sig ret til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

  Røde Kors screener alle kommercielle samarbejdspartnere (som gør brug af Røde Kors’ logo) og deres moderselskab. Røde Kors samarbejder ikke kommercielt med virksomheder, der arbejder med tobak, våben eller porno.

  Såfremt der efter aftalen indgået fremkommer information, herunder den kommercielle samarbejdspartners adfærd, der er uforeneligt med Røde Kors’ principper og værdier eller på anden vis belastende for Røde Kors’ omdømme og renommé, forbeholder Røde Kors sig ret til at opsige samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

  Retningslinjerne følger de rammer, som Røde Kors internationale komité (ICRC) agerer under, og som Røde Kors’ forbund (IFRC) og andre nationale Røde Kors selskaber anvender.

   

 4. Røde Kors' syv principper
   

  Røde Kors-principperne er en del af fundamentet for Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse. Der er syv principper:


  Medmenneskelighed

  Hjælpe mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.
   

  Upartiskhed

  Hjælpe alle uanset nationalt, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning


  Neutralitet

  Hjælpe alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.


  Uafhængighed

  Ingen kan tvinge Røde Kors til eller forhindre Røde Kors i at hjælpe, der hvor Røde Kors mener, der er brug for det.


  Frivillighed

  Røde Kors´ bevægelsen er baseret på frivillighed - at hjælpe andre uden at få løn for det.


  Enhed

  Der kan kun være et Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle.
   

  Almengyldighed

  Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.

 

 

 

Teamet

Profile picture for user meche

Corporate Fundraising Manager

Mette Christensen

Telefon

+4535299542

Profile picture for user brbri

Corporate Engagement Manager

Britta Anastassia Brix

Telefon

+4535299646