Malawi – Afrikas varme hjerte

Malawi er et smukt land med bjerge, skove, søer og eksotisk dyreliv. Befolkningen er meget imødekommende og gæstfri. Faktisk er landet i det sydøstlige hjørne af det afrikanske kontinent kendt som ”Afrikas varme hjerte”.
 

Malawi
En stor del af befolkningen i Malawi lever på landet som småbønder, hvor de dyrker afgrøder som majs, sojabønner og sødekartofler. Mange familier er derfor sårbare over for oversvømmelser og tørke.

Malawi er samtidig et af verdens fattigste lande. Fire ud af fem familier lever på landet som småbønder, hvor de dyrker afgrøder til deres egen husholdning eller til salg på det lokale marked. Det betyder mange timers hårdt arbejde på en lille jordlod hver dag for at sikre, at der er mad nok til hele familien. I et land, der plages af tilbagevendende lange tørkeperioder og hyppige voldsomme oversvømmelser, er livet som bonde ekstremt udsat. Det er meget almindeligt, at der kun er ét måltid mad om dagen – og i tørkeperioderne ikke engang det. 

Mange familier er så fattige, at udgiften til skoleuniform og skolebøger er en stor barriere, der forhindrer børnene i at komme i skole. Den lokale å eller brønd er ofte forurenet af oversvømmelser, eller den er udtørret på grund af tørken. Det medfører, at sygdomme nemt spredes i lokalsamfundene, og at børnene sulter.

Et hårdt liv for børnene

Manglen på mad går værst ud over børnene. Sulten svækker børnenes fysiske og sociale udvikling og tvinger dem ud af skolen. 5% af børnene dør, inden de fylder fem år. 37% af børn under fem år er kronisk underernærede. 

Manglen på rent drikkevand og dårlige sanitære forhold betyder, at mange børn dør af simple sygdomme som diarré, tyfus og kolera.

1 mio. børn er forældreløse, det vil sige, at de har mistet én eller begge forældre. Mange husholdninger styres derfor af de ældste børn i søskendeflokken eller af bedsteforældre. Malawi har en af verdens højeste udbredelser af hiv – 10% af de voksne er smittede – og sygdommen har gjort mange børn forældreløse.

Når der ikke er mad og penge i hjemmet, tvinges mange af de større børn ud af skolen for i stedet at arbejde og forsørge familien. Det er særligt de forældreløse børn, der hverken har penge eller tid til at klare en skolegang. Også pigerne er en udsat gruppe. Manglende prævention, mangelfuld seksualundervisning og pres fra omgivelserne betyder, at pigerne risikerer ægteskab og graviditet, mens de stadig er børn. 1/3 bliver gravide, mens de stadig er teenagere, og halvdelen af pigerne bliver gift, inden de er 18 år. 

Pige i Malawi

Læs den nyeste årsrapport

Læs den seneste årsrapport for Røde Kors-faddere og se, hvordan du som fadder gør en forskel for børnene i Malawi. Hvis du er fadder og ønsker at modtage årsrapporten på tryk, så sender vi den gerne til dig. Du kan kontakte os på fadder@rodekors.dk. Læs årsrapporten her

Børnehave i Malawi

Bliv fadder for børn i Malawi

Fadderbørn samles om en gryde i den lokale Røde Kors-børnehave. Her laves nationalretten Nsima, en majsgrød som kan serveres med kød og grøntsager. Som fadder hjælper du både helt små børn og større skolebørn med mad, sundhed og skolegang. Bliv fadder her

Landbrug i Malawi

Malawi – et landbrugsland

Malawi er langt og smalt og strækker sig langs med vest- og sydsiden af Malawisøen. Her bor 18 mio. mennesker på 118.000 km2.

80% af befolkningen lever på landet som småbønder, hvor de dyrker afgrøder som majs, sojabønner og sødekartofler. Tobak, te, sukker og kaffe udgør mere end 90% af Malawis eksportindtægter. Malawis økonomiske afhængighed af landbrugsvarer gør landet særlig sårbart overfor klimaændringer og tropiske storme, som medfører oversvømmelser, tørke og fødevarekriser. En anden stor miljøudfordring er afskovning, som forstærker oversvømmelser under regntiden.