Her kan du søge Røde Kors’ Vinterhjælp. Vinterhjælp er en økonomisk støtte til de mest udsatte børnefamilier i Danmark – familier, som de seneste måneder har kunnet mærke konsekvenserne af stigende priser på blandt andet dagligvarer og el, og som har fået svært ved at få de økonomiske ender til at mødes.

Du kan læse mere om Vinterhjælp her og få svar på de hyppigst stillede spørgsmål.

Ansøgningsskema til Vinterhjælp

Felter med en stjerne skal udfyldes.

 

Personlige oplysninger

(Det er vigtigt, at du skriver det uden bindestreg)
Dit CPR-nummer bruges til at behandle din ansøgning samt til kontrol og validering. Dine oplysninger behandles fortroligt.

Adresse*
Vi skal bruge din adresse for at kunne sende dig gavekortet, hvis din ansøgning bliver godkendt. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, at du har angivet din korrekte adresse. 
(Vælg en af de adresser, som bliver foreslået i dropdown-menuen)
Du skal også angive, hvis dit barn/børn kun bor hos dig noget af tiden.

 

 

Husstandens indkomst

Hvis du bor med en partner/samlever, skal vi bruge oplysninger om husstandens samlede månedlige indtægt før skat for at behandle din ansøgning om Vinterhjælp.

Bemærk venligst, at hvis din ansøgning til Vinterhjælp bliver godkendt, kan Røde Kors bede dig om at indsende dokumentation for, at de indtastede oplysninger vedrørende dit primære indkomstgrundlag. 
indkomst før skat

Hvad er din månedlige indtægt før skat?
Her skal du ikke medregne boligstøtte, børnepenge eller øvrige tilskud.
 
Bemærk venligst, at hvis din ansøgning til Vinterhjælp bliver godkendt, kan Røde Kors bede din partner/samlever om at indsende dokumentation for de indtastede oplysninger vedrørende hans/hendes primære indkomstgrundlag.
Hustandens indkomst før skat

Hvad er HUSTANDENS SAMLEDE månedlige indtægt før skat?

Her skal din og din partners samlede indtægt indtastes. Der skal ikke medregnes boligstøtte, børnepenge eller øvrige tilskud. 
Bemærk venligst, at hvis din ansøgning til Vinterhjælp bliver godkendt, kan Røde Kors bede om dokumentation for, at de indtastede oplysninger vedrørende husstandens samlede månedlige indtægt.

 

Motivation

Her skal du begrunde, hvorfor du søger Vinterhjælp hos Røde Kors. Din begrundelse har ikke betydning for, om du tildeles Vinterhjælp eller ej. Vi opfordrer til, at du ikke deler personfølsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger o.l.

 

Kontaktoplysninger

Samtykkeerklæring:
Røde Kors behandler dine oplysninger til brug for vores behandling af din ansøgning om Vinterhjælp. 

Røde Kors bruger endvidere dine oplysninger i anonymiseret form til statistik.

Ved at indsende denne ansøgning giver du samtykke til følgende:

  • at Røde Kors må kontakte dig, hvis vi har spørgsmål til din ansøgning og dine oplysninger.
  • at Røde Kors må behandle dine oplysninger til brug for behandling af din ansøgning om Vinterhjælp.
  • at Røde Kors må kontakte dig som led i vores stikprøvekontrol af godkendte ansøgninger, og at du efter anmodning fra Røde Kors vil fremsende dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i denne ansøgning om dit/husstandens primære indkomstgrundlag for den seneste måned.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Røde Kors på følgende mail: vinterhjaelp@rodekors.dk. Vi kan dog ikke behandle din ansøgning om Vinterhjælp, hvis vi ikke har dit samtykke til at behandle oplysninger om dig.

Oplysninger om din partner/samlever:
Jeg erklærer, at min eventuelle partner/samlever er indforstået med, at Røde Kors behandler de i denne ansøgning angivne oplysninger om min partner/samlever til brug for ansøgning om Vinterhjælp. 

Din partner/samlever vil modtage en kvitteringsmail, hvori han/hun oplyses om, at oplysningerne om din partner/samlever behandles af Røde Kors og indgår i ansøgningsprocessen, og at han/hun kan blive bedt om at fremsende dokumentation for det i ansøgningen oplyste primære indkomstgrundlag i forbindelse med vores stikprøvekontrol.

Dataansvarlig
Landsforeningen Røde Kors i Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jfr. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2 litra a samt Røde Kors legitime interesse i at behandle din ansøgning om Vinterhjælp jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af dine personoplysninger
Dine oplysninger behandles naturligvis fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi gemmer af hensyn til revision dine oplysninger i et år. Herefter bliver dine oplysninger slettet. I vores privatlivspolitik, som du finder her: https://www.rodekors.dk/saadan-behandler-vi-persondata, kan du læse mere om, hvordan vi i Røde Kors behandler dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Røde Kors databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@rodekors.dk.

(Hvis din ansøgning ikke bliver indsendt, kan det skyldes, at du mangler at afgive samtykke)

Vi opfordrer dig til, at du hurtigst muligt, efter at du har sendt din ansøgning afsted, sikrer dig, at du har modtaget en bekræftelsesmail. Husk at kigge i dit spamfilter/uønsket mail.

Hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail, kan det skyldes at du fx ikke har indtastet en gyldig e-mail, og så er din ansøgning gået tabt. Du bedes da udfylde skemaet igen.

Som Vinterhjælpsmodtager er det dit eget ansvar at opgive gavekortet til SKAT.
spørgsmål

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? 
Kontakt os på: vinterhjaelp@rodekors.dk eller ring til Røde Kors Parat på telefon
3529 9660 mandag-fredag fra kl. 10-15.