Det går pengene til

Her kan du se, hvordan vi brugte vores penge i 2016.7772372798 Bf17ebcdf4 B
 
 

37 % til katastrofer og nødhjælp

Vi hjælper folk, som rammes af krige, kriser eller katastrofer. Vores 16 mio. frivillige i 189 lande sørger, for vi altid er til stede og kan rykke hurtigt ud. Sendes pengene ikke af sted med det samme, havner de i vores katastrofefond. Den sikrer, at der altid er midler, så vi hurtigt kan rykke ud, når jordskælvet og oversvømmelsen rammer, eller nye konflikter bryder ud.

21 % til udviklingsarbejde og katastrofeforebyggelse

Vi investerer penge i udvikling og fremgang i verdens fattige lande. Vi har fokus på at styrke samfund og mennesker, så de er i stand til at klare sig selv og stå bedre imod, når en ny katastrofe rammer. Pengene bliver for eksempel brugt på sundhedsklinikker, brønde og sikring af kyster. Det gør vi verden

14 % til genbrug

Vi investerer en del af vores midler i driften af Røde Kors butikkerne. De penge, vi investerer i vores butikker, skaber et stort overskud gennem salg af genbrug til danskerne. Salget af genbrug hjælper mennesker ude i verden og i Danmark og sørger samtidig for at tøj og møbler, der ellers ville samle støv, får nyt liv.

11 % til hjælpearbejdet i Danmark

Vi bruger penge på at understøtte det store sociale arbejde, som frivillige i Røde Kors udfører herhjemme. Det er for eksempel Vågetjenesten, der skal sikre, at ingen dør alene, besøgstjeneste for ensomme mennesker, netværk for familier i en socialt sårbar situation og aktiviteter i landets fængsler, hvor vi arbejder for at gøre overgangen fra fængsel til frihed bedre. Herudover hjælper vores frivillige med at integrere flygtninge i lokalsamfundet og i København og Aarhus driver vi en lægeklinik for udokumenterede migranter.

6 % til administration

Vi bruger også midler på at sikre, at vores organisation fungerer og understøtter hjælpearbejdet bedst muligt. Vi kan ikke sende hjælpen ubeskåret videre uden hvert år at bruge penge på it-udstyr, rekruttering af dygtige medarbejdere og sikre, at pengene havner i de rigtige lommer.

6 % til indsamling

Vi investerer hvert år en del af vores midler i nye indsamlingsaktiviteter, der skaffer penge til hjælpearbejdet ude og hjemme. Det er ikke gratis at samle penge ind, men vi sørger altid for at indsamle flere penge, end vi bruger, så der i sidste ende er flere midler til udsatte mennesker, der har brug for vores hjælp.

3 % til førstehjælp og samaritter

En del af vores midler bruger vi i Danmark til at afholde førstehjælpskurser og som samaritter at yde hjælp på f.eks. festivaller og til idrætsbegivenheder. Området er dog samtidig et forretningsområde, som hvert år giver et overskud. Overskuddet bruger vi blandt andet til at forbedre vores undervisning.

2 % til oplysning

Vi bruger en lille del af vores årlige midler på at informere den danske befolkning om vores hjælpearbejde i Danmark og ude i verden. Det er penge givet godt ud for jo flere, der kender til vores indsats for udsatte og sårbare mennesker, desto flere bakker op om arbejdet, og desto flere mennesker kan vi hjælpe.