Alle kan få brug for støtte

At blive forældre er en stor og livsomvæltende begivenhed – uagtet om det er første gang eller om man har barn/børn i forvejen. En Frivillig forældrestøtte har tid til at lytte og tale om forældrerollen, og er en ekstra voksen, der kan bidrage til, at du og din familie kan forberede og få en god hverdag sammen med barnet ud fra jeres egne ønsker og behov.

Den frivillige kommer typisk hjem til jer et par timer om ugen i et forløb på i alt seks måneder. I kan evt. også vælge at mødes et andet sted. Det er dig, der bestemmer, hvad din familie har brug for og Røde Kors hjælper med at finde en frivillig.

Det er gratis og du kan afbryde forløbet, når du ønsker det. Der er også mulighed for at forlænge forløbet.

Hvad kan du forvente?

De frivillige glæder sig til at lære jeres familie at kende og har alle erfaring med børn. I gør ting sammen, og det er jeres familie og jeres behov der er i centrum. En Frivillig Forældrestøtte møder jer med respekt og kan fx:

 • Lytte og være sparringspartner
 • Hjælpe med at skabe ro og struktur på hverdagen
 • Komme med ideer til lege og aktiviteter, som I kan lave sammen med barnet
 • Lave praktiske opgaver sammen med dig, fx ”redebygning” eller få overblik over økonomi, kikke på dagtilbud osv.
 • Gå med på indkøb, give ideer og lave mad sammen med dig
 • Gå med barnet og dig til aktiviteter i lokalområdet
 • Fortælle om Røde Kors’ øvrige familieaktiviteter og om mulighederne for at få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Det (at få en frivillig forælderstøtte) er det bedste der er sket i mit liv. Tænk, at de frivillige tænker på andre mennesker på den måde.

Vil du høre mere?

Tilbuddet er til alle, der har brug for støtte. Måske føler du dig alene med forældreopgaven? Måske har du brug for inspiration til en god hverdag eller vil gerne have én at tale med om det at være forældre,

Kontakt
Ring, skriv eller send en sms til godstartpaalivet@rodekors.dk eller tlf. 21 38 37 45

Røde Kors

 • Gør sit bedste for at både I som familie og frivillige er trygge
 • Sørger for at du og den frivillige kan hilse på hinanden inden forløbet begynder
 • Forbereder de frivillige til at blive en god støtte for dig
 • Indhenter børneattest m.m.

 God start på livet er støttet af Egmont Fonden

Egmont Fonden logo