Alle kan få brug for støtte

At blive forældre for første gang er overvældende følelsesmæssigt og praktisk. En Frivillige forældrestøtte har tid til at lytte og tale om forældrerollen, og er en ekstra voksen, der kan bidrage til at du og din familie kan forberede og få en god hverdag sammen med barnet ud fra de ønsker og behov, I har.

Den frivillige kommer typisk hjem til jer et par timer om ugen i et forløb på i alt seks måneder. I kan evt. også vælge at mødes et andet sted. Det er dig, der bestemmer, hvad din familie har brug for og Røde Kors hjælper med at finde en frivillig.

Det er gratis og du kan afbryde forløbet, når du ønsker det. Der er også mulighed for at forlænge forløbet med den frivillige.

Hvad kan du forvente?

De frivillige glæder sig til at lære jeres familie at kende og har alle erfaring med børn. I gør ting sammen, Det er jeres familie og jeres behov der er i centrum. En Frivillig Forældrestøtte kan fx:

 • Lytte og være sparringspartner
 • Hjælpe med at skabe ro og struktur på hverdagen 
 • Komme med ideer til lege og aktiviteter, som I kan lave sammen med barnet
 • Lave praktiske opgaver sammen med dig, fx ”redebygning” eller få overblik over økonomi, kikke på dagtilbud osv.
 • Gå på indkøb, give ideer til madlavning og lave mad sammen med dig
 • Gå med barnet og dig til aktiviteter i lokalområdet
 • Fortælle om Røde Kors’ øvrige familieaktiviteter og om mulighederne for at få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter

Vil du høre mere?

Tilbuddet er til alle, der har brug for støtte. Måske føler du dig alene med forældreopgaven? Måske har du brug for inspiration til en god hverdag eller vil gerne have én at tale med om det at være forældre, og som har tid til at lytte.

Er det måske noget for dig?

Tilbuddet er til alle, der har brug for støtte. Måske føler du dig alene med forældreopgaven? Måske har du brug for inspiration til en god hverdag eller vil gerne have en at tale med om det at være forældre.

Kontakt
Ring, skriv eller send en sms til godstartpaalivet@rodekors.dk eller tlf. 21 38 37 45

Røde Kors

 • Gør sit bedste for at både I som familie og frivillige er trygge
 • Sørger for at du og den frivillige kan hilse på hinanden inden forløbet begynder
 • Forbereder de frivillige til at blive en god støtte for dig
 • Indhenter børneattest m.m.

God start på livet er støttet af

Egmont Fonden logo