Projektet ´Lokalsamfundet bygger bro´har udviklet og styrket det strategiske samarbejde mellem kommune og civilsamfund om den gode modtagelse af flygtninge. Resultatet er en lang række konkrete og håndgribelige anbefalinger, som er samlet i et metodekatalog til praktikere i landets kommuner og civilsamfundsaktører.

Lokal dialog forbedrer integrationen

De mange integrationsindsatser rundt omkring i de danske lokalsamfund bliver markant bedre, når de forskellige aktører taler mere sammen. Og der er god mulighed for at forbedre samarbejdet og koordineringen mellem kommuner og det brede civilsamfund.

Først og fremmest handler det gode samarbejde om at sætte sig om samme bord og få overblik over, hvad der er af indsatser på området rundt om i kommunen. Dernæst om at koordinere indsatserne og løbende at tale sammen og udveksle erfaringer om, hvordan kommune og det brede civilsamfund kan hjælpe hinanden til at tage bedre imod flygtninge.