Se kortet over De Hvide Bussers rute, ved at trykke her!

Tryk her for at lukke kortet igen!

Episode 3: Nålen i høstakken

10. februar

Kursskifte i Sverige. Den norske diplomat Niels Christian Ditleff foreslår den svenske udenrigsminister Christian Günther, at Sverige gennem Svensk Røde Kors ”tilbyder sin hjælp til Tyskland..".

Tryk her for at læse mere

10. februar

Kursskifte i Sverige. Den norske diplomat Niels Christian Ditleff foreslår den svenske udenrigsminister Christian Günther, at Sverige gennem Svensk Røde Kors ”tilbyder sin hjælp til Tyskland for at bistå ved det yderst vanskelige fangeproblem på et tidspunkt, som de tyske myndigheder selv bestemmer.” Den svenske udenrigsminister giver sit samtykke med ordene om, at ”Sverige uden videre vil springe ind”.

Luk igen

13. februar

De danske social- og udenrigsministerier sender lægen Johannes Holm afsted mod Berlin for at være at lære så meget som muligt om Gestapo i Tyskland...

Tryk her for at læse mere

13. februar

De danske social- og udenrigsministerier sender lægen Johannes Holm afsted mod Berlin for at være at lære så meget som muligt om Gestapo i Tyskland og finde ud af, hvordan koncentrationslejrenes direktion og administration udvikler sig. Ligesom svenskerne tilbyder danskerne at stå for transporten selv. Men mens svenskerne taler med Himmler, taler danskerne med Kaltenbrunner.

Luk igen

16. februar

Hemmelig mission. Folke Bernadotte flyver på mission til Tyskland fra Bromma Lufthavn uden nogen formel instruktion fra regeringen, men med et brev fra prins Carl.

Tryk her for at læse mere

16. februar

Hemmelig mission. Folke Bernadotte flyver på mission til Tyskland fra Bromma Lufthavn uden nogen formel instruktion fra regeringen, men med et brev fra prins Carl, der var kongens bror og formelt leder af Svensk Røde Kors. I brevet stod der, at det var meningen ”at foreslå de tyske myndigheder, der har bestemmelsesretten over de internerede civile fanger i Tyskland at gå med til, at de nordmænd og danskere, som findes blandt disse civilfanger, kan overføres til Sverige for i stedet der at blive taget vare på og interneres indtil krigens endelige resultat afgør spørgsmålet om deres videre behandling.”

Med sig i flyet har Bernadotte de lister, han er blevet udstyret med over norske fanger i kz-lejre og arrester og tugthuse og endnu ufuldstændige danske lister.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

17. februar

En dansk konvoj afgår til Mühlberg og henter 27 syge politifolk.

19. februar

Afgørende møde. Folke Bernadotte mødes med Heinrich Himmler på et stort sanatorium ved Hohen Lüchen uden for Berlin.

Tryk her for at læse mere

19. februar

Afgørende møde. Folke Bernadotte mødes med Heinrich Himmler på et stort sanatorium ved Hohen Lüchen uden for Berlin. Bernadotte indleder besøget med at overrække Himmler et kostbart 1600-tals værk om svenske runeindskrifter i gave. Bernadotte skriver senere, at Himmler havde små fine, følsomme hænder og viste sig påfaldende og forbløffende venlig. Han viste humor mod hældning mod det galgenhumoristiske og greb gerne til en vittighed for at lette stemningen. ”Mindst af alt fandtes der noget diabolsk i hans udseende, og den kolde hårdhed i hans blik, som der tales så meget om, så jeg intet til.” Himmler vil gerne demonstrere over for Bernadotte, at han er god, og at fremstillingen af ham i vestlige medier er uretfærdig. Himmler går ikke med på, at danske og norske fanger skal tilbage til Sverige. Men da Bernadotte så foreslår, at man måske kunne samle de danske og norske fanger, der er spredt for alle vinde i en enkelt lejr, så Svensk Røde Kors kan bistå dem, er Himmler mere positiv. De er uenige i, hvor mange fanger, det drejer sig om. Bernadotte siger 13.000. Himmler siger 2-3000. Syge og ældre kan til gengæld måske godt få lov at vende hjem, når samlingen var gennemført. De laver en gentlemans agreement om det. Det er helt klart, at Himmler er begyndt at tænke på, hvad der kan redde hans egen hals i tilfælde af det alle vidste var uundgåeligt: At Tyskland vil tabe krigen. Folke Bernadottes humanitære aktion er måske den sidste chance for, at Himmler kan fremstå som et ordentligt menneske.

Luk igen

21. februar

Bernadotte siger til tyskerne, at overførslerne til Neuengamme kan begynde den 3. marts.

21. februar

Udenrigsministeriets direktør Svenningsen og Werner Best mødes på Dagmarhus i København og diskuterer.

Tryk her for at læse mere

21. februar

Udenrigsministeriets direktør Svenningsen og Werner Best mødes på Dagmarhus i København og diskuterer. Best mener at modstanden er ansvarlig for deportationerne og den tyske modterror, og siger, at de danske myndigheder burde kunne overbevise modstandsbevægelsen om at dæmpe sig, og at det ville være langt lettere at få de danske betjente hjem, hvis det skete. Svenningsen siger, at det ikke står i hans magt at gribe regulerende ind, og at stemningen i landet er ophidset over de tyske overgreb. Det er utåleligt samtidig med, at tyskerne sender tusindvis af sårede flygtninge til landet og beslaglægger huse. Han var efter eget udsagn skarp i målet. Werner Best afsendte efter mødet en anmodning om at stoppe de vilkårlige drab på sabotører og fik lov til det den 25. februar med tilladelse direkte fra Hitler.

Luk igen

21. februar

Royal Air force angriber Gestapos hovedkvarter Shellhuset ved Søerne i København og ødelægger store dele af Gestapos arkiv.

Tryk her for at læse mere

21. februar

Royal Air force angriber Gestapos hovedkvarter Shellhuset ved Søerne i København og ødelægger store dele af Gestapos arkiv. Men flere indespærrede frihedskæmpere mister livet ved angrebet, deriblandt initiativtageren til Det Danske Hjælpekorps, viceadmiral Carl Hammerrich.

Luk igen

24. februar

Pressen i Sverige citerer Hitler i en tale til Rigskabinettet for, at han vil sørge for, at kun tyske krigsfanger vil leve længe nok til at begræde folkets undergang.

Tryk her for at læse mere

24. februar

Pressen i Sverige citerer Hitler i en tale til Rigskabinettet for, at han vil sørge for, at kun tyske krigsfanger vil leve længe nok til at begræde folkets undergang. Han tilføjer, at alle fanger i fængsler, tugthuse og koncentrationslejre på en særlig dag efter bestemt ordre skal aflives.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

26. februar

En dansk transport returnerer til Frøslev med 31 ”asociale” fanger. I alt er 341 fanger hentet i små portioner af Det Danske Hjælpekorps.

1. marts

Tyskerne begynder at trække i land. De siger, at der alligevel ikke er brug for transportkapacitet til at samle de skandinaviske fanger i Neuengamme.

Tryk her for at læse mere

1. marts

Tyskerne begynder at trække i land. De siger, at der alligevel ikke er brug for transportkapacitet til at samle de skandinaviske fanger i Neuengamme. Bernadotte reagerer med at sige, at det er for sent at afblæse missionen og siger, at han selv vil komme til Berlin for at rette op på misforståelsen. Nu skal det gå hurtigt med transportkolonnen. Det bliver den svenske hær, der stiller med en kolonne for Røde Kors. Næsten 100 biler, busser og lastbiler samt forråd og reservemateriel. 1000 mand pr kørsel. De svenske køretøjer er mindre slidte end de danske biler, hurtigere, mobile og kørte på motyl og benzin.

Luk igen

3. marts

Transportkolonnen fra Sverige kommer ikke afsted som lovet. De allierede vil ikke garantere for sikkerheden, og ledende kredse i den nazistiske top har slået bak.

Tryk her for at læse mere

3. marts

Transportkolonnen fra Sverige kommer ikke afsted som lovet. De allierede vil ikke garantere for sikkerheden, og ledende kredse i den nazistiske top har slået bak. Danskerne fortsætter med at arbejde på, at fangerne kan komme helt tilbage til Danmark uden stop i Neuengamme.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

6. marts

Danskerne vil helst have fangerne helt hjem, men bliver enige med svenskerne om, at det er bedre at få fangerne til Neuengamme end slet ikke at få dem hjem.

15. marts

Fra Freidrichsruh afgår 12 svenske busser klokken 17 med opgaven at hente 2.200 danske og norske fanger i Sacsenhausen tilbage til Neuengamme.

Tryk her for at læse mere

15. marts

Fra Freidrichsruh afgår 12 svenske busser klokken 17 med opgaven at hente 2.200 danske og norske fanger i Sacsenhausen tilbage til Neuengamme. Ankomst Sachsenshausen ved midnatstid og retur i ly af mørket med ankomst til Neungamme ved 11-tiden.

Luk igen

17. marts

Et mindre fartøj Lillie Mathiesen ankommer til Lubeck med 6000 hjælpepakker og 350.000 liter brændstof.

19. marts

Den største svenske kolonne kører under ledelse af operationschefen Gottfrid Bjørck afsted mod lejre i det sydlige Tyskland. Lejren Mauthausen lidt øst for Linz var kendt som en af de værste.

Tryk her for at læse mere

19. marts

Den største svenske kolonne kører under ledelse af operationschefen Gottfrid Bjørck afsted mod lejre i det sydlige Tyskland. Lejren Mauthausen lidt øst for Linz var kendt som en af de værste. Målet er at hente 60 navngivne skandinaviske fanger. Kolonnen indeholder 24 busser og 134 mand.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

24. marts

Fem dage og mere end 1000 kilometer efter sin afgang fra Friedrichsruh ankommer den svenske langturskolonne i Neuengamme med 559 danske og norske fanger.

Tryk her for at læse mere

24. marts

Fem dage og mere end 1000 kilometer efter sin afgang fra Friedrichsruh ankommer den svenske langturskolonne i Neuengamme med 559 danske og norske fanger. Fangerne ved, at Neuengamme er en brutal lejr, så begejstringen er til at overse. Men personalet trøster med, at de kommer til at sidde i et særligt afsnit sådan som Bernadotte har aftalt det.

Luk igen

25. marts

Krise. Kommandanten for Neuengamme-lejren Max Pauly nægter flere fanger at komme ind.

Tryk her for at læse mere

25. marts

Krise. Kommandanten for Neuengamme-lejren Max Pauly nægter flere fanger at komme ind. Problemet er, at der ikke er plads i lejren, men også, at de tyske øverstkommanderende kæmper om at være den, der får æren. Max Paulys nærmeste chef er gestapochefen Müller, og ham har danskerne det nærmeste forhold til. Så Johannes Holm drøner afsted mod Berlin gennem luftalarmer og vejkontroller for at mødes med ham. Han medbringer en velforsynet Røde Kors-pakke og lykkes med at få en samtale.

Luk igen

26. marts

Dilemma. Kommandaneten i Neuengamme Max Pauly stiller krav om, at de omkring 2000 ikke-skandinaviske fanger bliver transporteret væk...

Tryk her for at læse mere

26. marts

Dilemma. Kommandaneten i Neuengamme Max Pauly stiller krav om, at de omkring 2000 ikke-skandinaviske fanger bliver transporteret væk fra Neuengamme til andre lejre længere mod syd, hvis der skal være plads til de danske og norske fanger. Et frygteligt dilemma. Røde Kors vil desuden gerne ind i Neuengamme med læger og sygeplejersker, men kan stadig ikke komme det.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

27-28. marts

Den svære beslutning. Svensk Røde Kors beslutter at transportere 2000 ikke-skandinaviske fanger ud af Neuengamme, så der kan blive plads til skandinaverne i stedet.

Tryk her for at læse mere

27-28. marts

Den svære beslutning. Svensk Røde Kors beslutter at transportere 2000 ikke-skandinaviske fanger ud af Neuengamme, så der kan blive plads til skandinaverne i stedet. Fangerne bliver transporteret til koncentrationslejren Bergen Belsen ved Braunschweig og Stöcken ved Hannover. Fangerne er blandt de mest udsatte og mishandlede i koncentrationslejren, og da de er Røde Kors-busserne tror de, at deres mareridt er forbi. Men i stedet for at blive reddet, skal de give deres plads til danskere og nordmænd.

Åke Svenson, der er med til at køre busserne, siger:

”Med trusler, knubs og kolbeslag drev de tyske lejrfangevogtere dem ind i busserne. … Selve rejserne var et fuldstændigt mareridt endskønt der blev gjort alt for at lette fangerens stilling og trods et stort opbud af læger og sygeplejersker var der alligevel mange, der bukkede under … For os bliver disse rejser, den frygteligste oplevelse under hele ekspeditionen.

De danske og norske fanger overtog stenbygningen, som de 2000 andre fanger havde boet i, men skulle selv rengøre og desinficere lokalerne. Under det arbejde fandt de et lig, der var gemt af en medfange, så han kunne få dobbelt ration. (Da de flyttede et lig gik armen af, så længe havde han ligget der).

Luk igen

30. marts

Bernadotte besøger for første gang Neuengamme, og 23 læger og sygeplejersker får lov at blive i lejren blandt de internerede skandinaver.

Tryk her for at læse mere

30. marts

Bernadotte besøger for første gang Neuengamme, og 23 læger og sygeplejersker får lov at blive i lejren blandt de internerede skandinaver. Delegationen bliver fulgt rundt af kommandanten i Neuengamme Max Pauly. Det bliver aftalt med ham, hvordan de skandinaviske fanger skal behandles, og at de i tilfælde af evakuering ikke skal sendes på dødsmarch men med svenske eller danske busser nordpå.

Antallet af norske og danske fanger i Neuengamme er oppe på omkring 7000. Der er stadig 3.200 danske og norske fanger, der skal hentes. Blandt dem 1400 danske politifolk, 800 jøder, op mod 1000 tugthusfanger foruden 67 svært syge og smittefarlige fanger, der er ladt tilbage i lejre i Sydtyskland.

Luk igen

30. marts

Svenskerne rejser hjem. Den svenske øverstkommanderende for operationen Bjørck oplyser, at han rejser hjem, fordi hans orlov udløber den 3. april.

Tryk her for at læse mere

30. marts

Svenskerne rejser hjem. Den svenske øverstkommanderende for operationen Bjørck oplyser, at han rejser hjem, fordi hans orlov udløber den 3. april. Han opfordrer andre til at blive og fortæller, at deres løn på 4,50 krone om dagen vil blive fordoblet. Men halvdelen af mandskabet rejser hjem.

Det er en stor forskel på den danske indsats og den svenske. Den svenske er udposterede værnepligtige soldater på orlov med påsyede røde kors mærker. Den danske er båret af større grad af frivillighed.

Johannes Holm kan ikke forstå det. Der er stadig 200 tilbage i Sachsenhausen, de syge og svage i Sydtyskland, de 1400 politifolk i Mühlberg for ikke at tale om jøderne i Theresienstadt og de hundredvis af danskere og nordmænd i tugthusene. Han udbryder på stedet helt spontant, at han kan erstatte de hjemrejsende svenskere med danske frivillige. Han kunne være klar til at stille med et halvt hundrede busser, et antal ambulancer, og lastbiler med danske chauffører og fuldt udstyr. De kunne stå klar på 24 timer, siger han. Bernadotte og hans officerer er skeptiske, og greven afviser tilbuddet. Operationen kan ikke køres med ”kakkelovnsbiler” siger han.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

31. marts

Dansk og svensk hjælp samles. Det lykkes Johannes Holm at få overbevist de svenske officerer om at der skal holdes et nyt stabsmøde...

Tryk her for at læse mere

31. marts

Dansk og svensk hjælp samles. Det lykkes Johannes Holm at få overbevist de svenske officerer om at der skal holdes et nyt stabsmøde, og nu viser Bernadotte sig mere åben for Holms tilbud. Som om han bliver klar over, at det ikke er et sammenrend af tilfældige aktivister, men at Det danske Hjælpekorps er en nærmest hemmelig organisation med danske statsinistitutioner i ryggen. Holm sagde, at det hele kan mobiliseres allerede den følgende dag. Nølende giver Bernadotte Holm lov at ringe til København og bede udenrigsministeriet og socialministeriet om at mobilisere på den betingelse at det stadig var svenske befalingsmænd der står for forhandlinger og en operation under Svensk Røde Kors.

Holm synes grundlæggende, at det er noget pjat, at svenskerne skal have kommandoen, men Bernadotte har kun fået tilladelse til at lave operationen som Svensk Røde Kors, og derfor er det vigtigt.

Der er jubel i Socialministeriet, da Holm ringer hjem med de gode nyheder.

I første omgang bestiller Holm en mindre kolonne af især ambulancer, der kan overføre de syge fra Neungamme til Frøslev. Finn Nielsen i socialministeriet siger, at han allerede har taget initiativ til at organisere en transportkolonne bestående af rutebiler, ambulancer fra Københavnsområdet og Sjælland. I alt 2 personvogne 12 ambulancer, 11 busser, 6 lastvogne. Afgang tidligt næste morgen under ledelse af Frants Hvass fra udenrigsministeriet. Finn Nielsen går i gang med at mobilisere en større konvoj af rutebiler, der få dage senere skal afgå til karantænestationen i Padborg, hvor den skal stå klar, hvis der blev mulighed for masseevakuering fra Neuengamme. Finn Nielsen vil personligt lede den store kolonne bestående af to personvogne, to ambulancer, 22 busser, en lastbil, en motorcykel. Padborg og Kruså karantænestationer bliver nu udbygget. Barakker bliver opført på få dage.

Luk igen

1. april

De mange missioner bliver planlagt. De danske betjente i Mühlberg er en af dem.

2. april

Vicepræsident i Svensk Røde Kors Folke Bernadotte mødes for anden gang med Himmler på sanatoriet på Hohen Lüchen.

Tryk her for at læse mere

2. april

Vicepræsident i Svensk Røde Kors Folke Bernadotte mødes for anden gang med Himmler på sanatoriet på Hohen Lüchen. Himmler er påtaget alvorlig og nervøs og anser situationen som yderst kritisk. Tyskland er presset i bund. I vest er de allierede gået over Rhinen og i øst svar russerne tæt på at erobre Wien.

Himmler regner med, at Bernadotte vil tale hans sag over for Eisenhower. Det gør Bernadotte ikke. I stedet siger han i pressen, at der er givet tilladelse til, at skandinaviske jøder kan føres tilbage til Sverige.

Luk igen

3. april

34 store, hvide busser med svenske flag og røde kors symboler afgår.

3. april

En kolonne ført af Åke Svenson ankommer til Neuengamme med de sidste 200 fanger fra Sacsenhausen. Blandt dem lederen af Danmarks Kommunistiske part og tidligere medlem af frihedsrådet, Aksel Larsen.

9. april

Nålene i høstakken. Den danske læge Mogens Volkert er med en stor svensk-dansk kolonne mod øst for at afhente omkring 200 fanger.

Tryk her for at læse mere

9. april

Nålene i høstakken. Den danske læge Mogens Volkert er med en stor svensk-dansk kolonne mod øst for at afhente omkring 200 fanger. Samlet bliver ekspeditionen den 9.-11. april en overraskende succes, da kolonnen kan vende hjem med 211 fanger, hentet 20 forskellige steder. En samlet opgørelse viser, at i alt 479 nordmænd og 228 danske bliver hentet hjem fra tyske fængsler og tugthuse.

Luk igen

10. april

Ekspedition til KZ-lejren Ravensbrück. En kolonne fra Internationalt Røde Kors henter 299 franske kvinder fra Ravensbrück...

Tryk her for at læse mere

10. arpil

Ekspedition til KZ-lejren Ravensbrück. En kolonne fra Internationalt Røde Kors henter 299 franske kvinder fra Ravensbrück, men herefter går aktionen med at hente kvinder fra Ravensbrück i stå, selv om både Bernadotte og Internationalt Røde Kors presser på

Luk igen

12. april

Redningsaktionen til Theresienstadt. Tyskerne er indædte modstandere af at transportere jøderne direkte til Sverige...

Tryk her for at læse mere

12. april

Redningsaktionen til Theresienstadt. Tyskerne er indædte modstandere af at transportere jøderne direkte til Sverige, men Svensk Røde Kors står fast på, at de IKKE skal til Neuengamme eller nogen anden lejr. Johannes Holm drøner til Berlin og får igen får snakket med chefen for Gestapo Herinrich Müller. Planen er, at kolonnen af busser under ledelse af Kaptajn Harald Folke skal afgå, mens de taler i Berlin. Men få minutter inden afgang inden afgang, bliver der givet ordrer fra Stockholm om at afblæse. Det kan ende galt – de britiske flyveres taktiske område er rykket for tæt på. Der er en sydende stemning, og alle har lyst til at gøre det umulige. Så den svenske gesandt Richert ringer hjem. Desværre: Kolonnen er allerede afgået, siger han, og ud på vejen triller 23 busser, 6 lastvogne med forsyninger og benzin, en køkkenbil, motorcykler, et rullende værksted, en kranbil, 3 personbiler og et antal benzindrevne ambulancer bemandet med danske og svenske chauffører, mekanikere læge og sygeplejersker.

Luk igen

13. april

De danske fanger i Theresienstadt får at vide, at de skal hjem.

14. april

Ankomst Theresienstadt. Sent om aftenen ankommer fortroppen til Theresienstadt...

Tryk her for at læse mere

14. april

Ankomst Theresienstadt. Sent om aftenen ankommer fortroppen til Theresienstadt hvor det udmattede mandskab bliver bespist med løfter om at Internationalt Røde Kors vil få besked om jødernes opholdssted. Alle jøder er samlet i slusen med deres ejendele.

Luk igen

Foto: Nationalmusset

15. april

Afgang fra Theresienstadt. 423 danske og statsløse jøder stiger ombord i busserne, der bliver læsset så hårdt, at lederen af konvojen Harald Folke må sige, at nogle af deres ejendele må efterlades.

Tryk her for at læse mere

15. april

Afgang fra Theresienstadt. 423 danske og statsløse jøder stiger ombord i busserne, der bliver læsset så hårdt, at lederen af konvojen Harald Folke må sige, at nogle af deres ejendele må efterlades. Et blæseorkester går i gang med at spille, og Folke beretter, at den danske dirigent i sidste øjeblik overlader dirigentstokken til en anden i lejren. Ud på formiddagen ruller de 23 hvide busser ud af lejren med 293 danske jøder og 130 statsløse. Kolonnen kører via det udbombede Dresden, nordpå med 80-100 kilometer i timen. De når Potsdam, en forstad til Berlin og gør holdt for natten til lyden af beskydning. De gemmer busssene i skovene. De får besked på at være stille. Alt lys skal være slukket, også cigaretter.

Luk igen

17. april

Beskydning. Samme dag som jøderne når karantænestationen i Padborg bliver hovedkvarteret i Friedrichsruh ramt af angreb ud på eftermiddagen.

Tryk her for at læse mere

17. april

Beskydning. Samme dag som jøderne når karantænestationen i Padborg bliver hovedkvarteret i Friedrichsruh ramt af angreb ud på eftermiddagen. Fire danske chauffører og en sygeplejerske bliver lettere såret og 19 biler skadet, fire så alvorligt at de ikke kan køre.

Luk igen

18. april

Theresienstadt-kolonnen kører gennem Danmark med stop i Odense og fragtes til Malmø med færgen.

Tryk her for at læse mere

18. april

Theresienstadt-kolonnen kører gennem Danmark med stop i Odense og fragtes til Malmø med færgen. . Det anslås at kun 30.000 af de i alt 156.000 mennesker, der i årene 1942-45 kom til Theresienstadt overlevede. I kommandantens bygning fandt man efter krigen en ordre om, at hele lejren skulle have været jævnet med jorden den 10. maj. Af de omkring 15.000 børn under 15 år, der passerede Theresienstadt omkom alle på nær 100. Af dem var halvdelen danske – ingen af de 48 danske børn i lejren omkommer. Salle Fischer – som du kan møde her på siden – er et af de børn, der kom hjem.

Luk igen

EPISODE 4: DEN STORE REDNING

Den 20. april 1945 skulle Hitler holde sin sidste fødselsdag, og han hadede fangefrigivelser mere end noget andet. I døgnet op til skulle 4.255 fanger forsøge at slippe ud af koncentrationslejren Neuengamme. Buschauffør Kristian Ovesen blev indkaldt.