Frivillige i sundhedsklinikken

Sundhedsklinikken betjenes af frivillige professionelle behandlere med min. fem års erfaring. Alle frivillige er tilknyttet Røde Kors, de indgår en frivilligaftale og følger Røde Kors' principper om neutralitet og upartiskhed båret af medmenneskelighed.

 

Frivillige med mange professioner

Vi har frivillige, der har vagter i klinikken, af forskellige professioner - læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, tandbehandlere og tolke. Tolkene yder dog som oftest hjælp via telefonen hjemmefra.

Hver aften er der også ekstra frivillige, som går til hånde med at servicere patienterne, gå på apoteket, lave kaffe mv. Disse frivillige kan være studerende eller andre professioner.

Der ud over har vi et netværk af speciallæger og psykologer, som yder deres frivillige bistand i deres egen private klinik, eller de kommer i klinikken uden for normal åbningstid og hjælper med deres specialviden.

Fælles for alle de frivillige er, at de bruger deres faglige professioner i det frivillige arbejde, men at de alle er dybt engageret og meget dedikerede til arbejdet. De har stor glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe mennesker i nød og mennesker, som ellers ikke ville kunne få den nødvendige sundhedshjælp.

Der er så mange sundhedsbehandlere, som gerne vil være frivillige, at vi hele tiden har frivillige på venteliste.

For yderligere oplysning om det frivillige arbejde kontakt projektleder Rikke Dalsted / sundhedsklinikken@rodekors.dk

Giv et bidrag til sundhedsklinikken

Giv et bidrag til sundhedsklinikken

Kontakt og åbningstider

Rikke Dalsted
sundhedsklinikken@rodekors.dk 

Klinikken har afdelinger i København, Aarhus og Odense. Se åbningstider herunder.

København: Mandag, onsdag og torsdag kl. 17-20
Aarhus: Mandag og torsdag kl. 17-20
Odense: Tirsdag kl. 17-19

Andre støttemuligheder

Sundhedsklinikken er 100 procent privatfinansieret.
Vil du give et bidrag?

sms SUNDHED til 1414 og støt med 150 kr.
Det koster 150 kr. + alm. SMS-takst. Beløbet betales over telefonregningen.

Bank: 4183-7803893
Giro: 780 38 93