Sponsorer af klinikken

Der er rigtig mange, som har støttet sundhedsklinikken - både private personer, fonde og virksomheder. Klinikken er 100% privat finansieret og støttes i dag af Oak Foundation Denmark og Røde Kors-afdelinger i hele landet.

 

Allerede inden klinikken åbnede i august 2011, gik arbejdet i gang med at søge fonde og sponsorater. Det var vigtigt at have finansieringen på plads. Heldigvis lykkedes det at få flere sponsorater, så vi ved åbningen vidste, at klinikkens drift var sikret i hvert fald det første år. Siden er der kommet flere sponsorater både fra private personer, fonde og virksomheder.

Flere har givet gaver i form af inventar og udstyr brugt som nyt. Det har været en stor hjælp, at vi ikke har skullet købe alle tingene selv.

Sponsorater gør en stor forskel for vores patienter

Vi kan ikke takke nok for alle disse pengegaver, for hver en krone tæller. Og de gør en stor forskel for vores patienter. Vi kan både se og høre, hvor taknemmelige patienterne er for den hjælp, de nu kan få, og som er afhængig af alle de indsamlede midler. Pengene bruges til medicin, engangsmateriale og udstyr, som kommer patienterne direkte til gavn. Desuden er der udgifter til driften som fx leje af lokale, rengøring og It og telefoni.

Tusind tak til alle for jeres bidrag i form af penge og udstyr.

Finansiering af klinikken i dag

Klinikken finansieres i dag udelukkende af Oak Foundation Denmark og Røde Kors-afdelinger i hele landet. Oak Foundation Denmark har siden 2011 støttet klinikken med over 6 mio. kr. Røde Kors-afdelingerne har tilsammen bidraget med over 1,6 mio. siden klinikken åbnede i 2011. Det er penge der blandt andet kommer fra indtjening i genbrugsbutikkerne. 

Tidligere donationer

Her kan du se dem, der tidligere har støttet sundhedsklinikken:

Roskilde Fonden, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, FADL, FOA, Susi og Peter Robinsohns Fond, Politikens kampagne og indsamling, A.P. Møllers støttefond, Jyllands-Postens Fond og Novo Nordisk medarbejdergruppen.

Desuden har flere private personer indbetalt beløb via sms.

Vi byder alle nye samarbejdspartnere velkomne såvel private personer, virksomheder og fonde. Her på vores hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du/I kan støtte klinikken økonomisk eller med inventar, medicin og produkter.

Giv et bidrag til sundhedsklinikken

Giv et bidrag til sundhedsklinikken

Kontakt og åbningstider

Rikke Dalsted
3171 6164
ridal@rodekors.dk

Klinikken har afdelinger i København, Aarhus og Odense. Se åbningstider herunder.

København: Mandag, onsdag og torsdag kl. 17-20
Aarhus: Mandag og torsdag kl. 17-20
Odense: Tirsdag kl. 17-19

Andre støttemuligheder

Sundhedsklinikken er 100 procent privatfinansieret.
Vil du give et bidrag?

sms SUNDHED til 1414 og støt med 150 kr.
Det koster 150 kr. + alm. SMS-takst. Beløbet betales over telefonregningen.

Bank: 4183-7803893
Giro: 780 38 93