Hvad kan samaritter gøre for dig?

Skal du arrangere et fodboldstævne, en festival, en koncert eller andre events, hvor mange mennesker er samlet, kan du bestille samaritter, der sørger for at yde førstehjælp, hvis uheldet er ude.

Thumbnail

Samaritterne sikrer, at alle deltagere til dit arrangement har adgang til hurtig og effektiv førstehjælp – lige fra behandling af vabler til brug af hjertestarter ved hjertestop. Røde Kors samaritter er ”professionelle” frivillige, der er uddannede i at yde den bedste førstehjælp. Udover den træning de opnår ved arrangementerne, har de som minimum 51 timers kursus bag sig.

Hvordan gør jeg?

Send en forespørgsel via formen her under, så henvises der til nærmeste samariterafdeling og vagtkoordinator.

Vagtkoordinatoren vurderer arrangementet (størrelse, risici, faciliteter) og giver et tilbud. Herefter underskriver I en vagtaftale og samaritterne vil være til stede til dit arrangement.

Hvad koster det?

Røde Kors samaritter opererer efter vejledende priser men også lokale forskelle. Det er derfor ikke muligt at give en fast pris, da det kommer an på arrangementets størrelse og antal mennesker samlet. 

En stor festival koster mere end et miniput fodboldstævne. 
Lokale forskelle gør også at priser på transport, materialeforbrug og forplejning kan variere.

Hvad går pengene til?

Et eventuelt overskud fra samaritervagter går til den lokale Røde Kors afdeling, og det nationale arbejde Røde Kors udfører lokalt over hele landet.

Anmod her

Send en mail til samarit@rodekors.dk eller udfyld skemaet.

Bestil Samaritter

Udfyld formularen her:

Dato for arrangementet

Vælg en løsning, der passer til dine behov

Skal du afholde et fodboldstævne og har behov for samaritter til at håndtere generelle skader? Eller skal du afholde et ekstremsportsevent, en koncert eller en festival med behov og krav om alt fra samaritter til læger? Hos os får du mulighed for at skræddersy præcis den løsning, der passer til behovet ved dit arrangement.

Thumbnail

Samaritter

En samarit har som minimum 56 timers undervisning i førstehjælp og kan varetage følgende opgaver:

   •   Håndtering af tilskadekomne
   •   Behandling af generelle skader 
   •   Udførelse af livreddende behandlinger
   •   Effektiv kommunikation

Medic

En medic er en samarit med en sundhedsfaglig baggrund, som derudover har gennemgået vores medic-uddannelse, der giver følgende kompetencer:

   •   Påbegyndelse af medicinsk behandling ved akut opstået sygdom, herunder:
            -   Inhalationsbehandling af astma
            -   Anvendelse af Epi-pen ved anafylaksi
            -   Anvendelse af stesolid rectal ved kramper
            -   Glukagon IM ved hypoglykæmi
            -   Smertelindring med Instanyl
   •   Håndtering af luftveje med oral og nasal airway og pose/maskeventilation
   •   Vurdering af blodets iltning ved SpO2-måling
   •   Anlæggelse af IV adgang og opstart af IV væskebehandling
   •   Optagelse og vurdering af EKG med 3, 5 og 12 afledninger
   •   Assistance til læge ved korrekt og hygiejnisk håndtering af medicin
   •   Immobilisering af tilskadekomne med halskrave og spineboard

Funktionen medic kan ikke købes selvstændigt, men kun tilkøbes en alm. samaritervagt fra Røde Kors.

Diverse services

Vi tilbyder en lang række ekstra services, som får den sundhedsfaglige sikkerhed ved dit arrangement op på højeste niveau.

OBS-enhed
Ved fx. triathlons, ekstremsportsevents og festivaller kan der være behov for at oprette en OBS-enhed. Vi bemander OBS-enheden med en læge og supplerer med samaritter og medics med adgang til fuldt monitoreringsudstyr. Dermed har vi de mest optimale betingelser for at kunne vurdere, observere og behandle deltagerne ved dit arrangement.

HVoB (Hurtig Vurdering og Behandling)
Ved arrangementer hvor forholdene er svært tilgængelige og terrænet er udfordrende, kan det være vanskeligt at sikre hurtig og effektiv hjælp — men i Røde Kors er vi gearede til netop sådanne situationer. Vi tilbyder medics på specialudrustede mountainbikes, som hurtigt kan være fremme ved den tilskadekomne og påbegynde den nødvendige behandling i løbet af få minutter.

Læge
Ved arrangementer med behov for lægelig deltagelse kan vi tilbyde assistance fra vores frivillige læger. Dette forudsætter, at der oprettes en OBS-enhed.

Andet
Vi har de erfaringer og ressourcer, det kræver, for at sammensætte præcis det produkt du ønsker.

Eksempelvis
   •   Rådgivning om behovsvurdering af det aktuelle event
   •   Opsætning og styring af kommunikationsnetværk
   •   Leje af telte 
   •   Leje af behandlingsvogne og ambulancer