Røde Kors Akademiet kan hjælpe med værktøjer, viden og inspiration til fagfolk, så de lykkes med god integration af flygtninge.
Vores viden på asylområdet bliver til værktøjer, som både flygtninge og alle, der arbejder med flygtningeområdet, kan få glæde af. Herunder kan du se et udsnit af vores e-læring, rapporter og værktøjer.

Pædagogik for flygtningebørn

En pædagogisk håndbog beregnet til alle, der arbejder med flygtningebørn. Bogens syv principper er essensen af Røde Kors´ mere end 30 års erfaring med flygtningebørn og integreret i det pædagogiske arbejde med fokus på at skabe inkluderende miljøer i alle dagtilbud. Det overordnede formål med pædagogikken er at bidrage til, at børnene igen får lyst og evne til at lære nyt. 
Med Røde Kors Akademiet kan vi tilbyde undervisning i Pædagogik for flygtningebørn med fokus på at styrke integration i skole og daginstitutioner. Vi fokuserer på, hvad traumer betyder for indlæringen og hvordan man kan hjælpe et barn med at genlære at lege og føle sig tryg på ny. Når vi underviser i Pædagogik for flygtningebørn, underviser vi også i STROF, da vi i Røde Kors arbejder ud fra disse pædagogiske greb og de derfor er en naturlig del af de pædagogiske principper.
Kontakt os, hvis I ønsker en dialog om jeres udfordringer.
 

Find Pædagogik for flygtningebørn her

Pædagogik for flygtningebørn - Røde Kors Akademiet

 

Familielivet i en kommune

Møder du familier, der godt kunne bruge en hjælpende hånd, når de skal finde sig til rette i en dansk kommune? Eller har du brug for et samtaleværktøj, når du skal formidle, hvilke normer og forventninger en børnefamilie vil møde i Danmark? 
Vi kan tilbyde det gratis e-læringskurset ”Familielivet i en kommune”, som kan styrke forældres deltagelse i deres børns hverdagsliv og integration, samt ruste familierne til samarbejdet med skole og daginstitution 
Vi anbefaler, at vi klæder dig på til at anvende e-læringsværktøjet samt til at formidle værktøjet til de familier, du er i kontakt med. Vores fokus ligger på at stille de essentielle refleksionsspørgsmål og lade borgeren selv reflektere over handlemuligheder, uden du behøver at "løfte pegefingeren".

Se e-læringsværktøjet her

Læringer og vejledninger - asyl

 

Forældreguiden

Forældreguiden er et gratis selvhjælpsværktøj, som er udviklet til flygtningeforældre og et dialogværktøj, som uanset fagområde klæder dig på til at tale med flygtningeforældre om, hvordan de kan styrke familietrivslen i en situation, hvor stress og traumer ofte svækker forældrerollen.
Guiden anvendes under flugten, i asylfasen og efter at man som familie har fået ophold i Danmark. Forældreguiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser.
Vi anbefaler, at Røde Kors Akademiet introducerer værktøjet og klæder jer på til at formidle guiden bedst muligt samt klæder jer på til de reaktioner, der vil komme hos familierne.
 
Find forældreguiden her

Thumbnail

 

FriRum

FriRum er både en forebyggende indsats og behandlingsmetode til udsatte familier og grupper. Det er en metode, der kan tilpasses både familier og grupper af børn og unge - eller eksempelvis mødegrupper, uledsagde mindreårige og afviste asylansøgerfamilier.
I friRum spejler deltagerne sig i andre i samme situation og der skabes rum til at få talt om de svære emner, og rum til at være forælder/barn/ung/ledsager. Metoden har fokus på at skabe størst mulig trivsel ved at styrke samspillet og giver redskaber til at tale om- og navigere i svære livsomstændigheder, opbygge ressourcer og giver især børn rum til at være børn.
Forløbende kan variere fra en enkelt dag til et længere forløb på otte uger med en varighed på 3-4 timer om ugen. Vi anbefaler seks til otte deltagere.
Med Røde Kors Akademiet kan vi både varetage et forløb hos jer med vores psykologer og sundhedsplejersker – evt. i samarbejde med kommunal fagperson. Eller vi kan træne jer som fagpersoner til selv at varetage et forløb i jeres regi.
Kontakt os endelig for mere information.

Frirum - guide til til opstart af børnegruppeforløb i asylfasen.

Frirum - ekstern evaluering af 'Frirum' lavet af Social Respons.
 

friRum

 

SAFE – Kursus om børn på flugt

Hvad er børns rettigheder, når de flygter alene? Hvordan er den juridiske proces, når de søger asyl, og hvad sker der, når barnet får opholdstilladelse?
Det er nogle af de mange spørgsmål, man kan få svar på i SAFEs e-læringskurser, som alle omsorgspersoner og fagmedarbejdere, der yder støtte til uledsagede eller ledsagede børn, kan få stor glæde af. 

Det er essentielt at forstå de forskellige aktørers roller og ansvar. Vi kan med Røde Kors Akademiet klæde jer på til børnesamtalen i et kultursensitivt perspektiv – med særlig fokus på inddragelse og involvering af børn. Kontakt os endelig for en dialog om jeres behov.

Læs mere om SAFE her

SAFE - kursus om børn på flugt

 

Menneskehandel

Hvordan genkender man tegn på, at et barn eller en ung kan være offer for menneskehandel? 
Gennem fire års fokus på at styrke indsatsen mod menneskehandel blandt mindreårige asylansøgere, har Røde Kors Asylafdeling i samarbejde med Center mod Menneskehandel udviklet en række redskaber og værktøjer, som kan klæde fagpersoner på i arbejdet med menneskehandel. Der er udarbejdet et e-læringskursus til fagpersoner, undervisningsmateriale som kan hjælpe til en dialog omkring udnyttelsesforhold, samtalekort til at hjælpe dialogen på vej, når der er sproglige udfordringer samt et dilemmaspul, som kan skabe dialog omkring menneskehandel i en medarbejdergruppe.

Find al materialet her

E-læringsværktøj menneskehandel

 

Idræt og bevægelse for flygtninge

Håndbog med inspiration til nemme og sjove lege.
Røde Kors har sammen med DGI lavet en håndbog, der puster nyt liv i ti gamle danske lege. Legene er lette og hurtige at sætte i gang og kan udføres af de fleste uden de store fysiske eller sproglige forudsætninger. Håndbogen er ment som inspiration til alle trænere og frivillige, der laver fælles aktiviteter med asylansøgere og nytilkomne flygtninge.
Fælles for legene er, at de giver bedre humør, bedre helbred og masser af fællesskab til både børn og voksne. De kan bruges i pauser eller som fælles begyndelse og/eller afslutning på en dag.
Ønsker I et oplæg og introduktion til indsatsen, så tag endelig fat i os.

Find håndbogen her

Asylidræt - Røde Kors Akademiet

 

Trivsel hos børn på udrejsecenter Sjælsmark

Fra december til januar 2018-19 har psykologer hos Røde Kors screenet 26 arabisk- og farsitalende børnefamilier bosat på Udrejsecenter Sjælsmark – i alt 56 børn. Gruppen udgør halvdelen af børnene, der på det aktuelle tidspunkt boede på udrejsecentret. De blev screenet for at måle deres psykiske trivsel og eventuelle behov for støtte. Rapporten konkluderede en alarmerende mistrivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark. Der er dobbelt så høj risiko for psykiske lidelser hos børnene på Udrejsecenter Sjælsmark end hos nyankomne flygtningebørn.
Bag rapporten står dygtige psykologer, som også er både undervisere og behandlere i Røde Kors Akademiet.

Læs mere om rapporten og find den her

Sjælsmarkrapporten

 

Midlertidighed

Når børn mister deres tryghed og opholdstilladelse – hvordan kan du støtte dem?
Flere og flere lærere og pædagoger efterspørger viden og værktøjer til at håndtere midlertidighed – det gælder både børnenes, familiens og deres egen usikkerhed og afmagt.
Vi skræddersyer temadage og oplæg om inddragede opholdstilladelser på børneområdet, målrettet lærere, pædagoger, DSA- og AKT- vejledere samt familiekonsulenter. Mange folkeskoleklasser, især modtagelsesklasser oplever, at børn lever i usikkerhed pga. midlertidige opholdstilladelser. Flere faggrupper ønsker desuden at forberede sig på, at flere nationaliteter kan få inddraget deres ophold. 
Fagbladet Folkeskolen har skrevet en artikel om en af vores temadage om midlertidighed på børneområdet. Det er der kommet et rigtig fint interview ud af med én af vores deltagere, som havde savnet både redskaber til en hverdag med børn, der forsvinder, og også en anerkendelse af, hvor ramt man kan blive i arbejdet med børn og midlertidighed. 

Læs med her - artiklen findes på s.8-10.

Midlertidighed - Røde Kors Akademiet

Røde Kors Akademiet
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

Følg os på Linkedin 

akademiet@redcross.dk
+45 35 43 22 44

Åbningstider:
Man-tors. 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.00