Hvad laver Røde Kors Akademiet, når alt er lukket ned?

Udbruddet af corona har betydet, at alle familier på Røde Kors asylcentre har måttet blive indendørs, og at alle aktiviteter på centrene blev sat på pause. Familier, der i forvejen befandt sig i en sårbar livssituation præget af usikkerhed, blev derfor ramt af yderligere isolation.

Vi har haft fokus på sikre trivsel og merværdi til familierne på asylcentrene. Blandt andet ved at understøtte overgangen til digital læring for skolebørn, ved at bygge 'Family kits' samt ved at oprette en psykosocial hotline.
Den digitale læring blev stablet på benene i et tæt samarbejde på tværs af Røde Kors Asyl, og vi var simpelthen så glade for, at vi kunne bryde isolationen og ensomheden og ”mødes” med vores skolebørn igen. 
Derudover stod det klart for os, at familierne også havde brug for noget at mødes om som familie og derfor skabte vi vores Family kit for at understøtte familiens og børnenes trivsel, skabe et frirum til at lave kreative ting og samles om som familie. 
Et tredje område, som vi ønsker at fremhæve, er vores psykosociale hotline. For mange af Akademiets undervisere og behandlere er en del af vores nødberedskab, og derfor har de under COVID-19 haft travlt med at passe bedst muligt på asylansøgerne. En af dem har stået i spidsen for at etablere en psykosocial hotline for at støtte de børn og voksne, der har været psykisk påvirkede af og har haft udfordringer i hverdagen på grund af de ændrede forhold, der har fulgt med coronavirussen.

Vi har arbejdet på højtryk, og resultaterne er heldigvis det hele værd.

Family kits

Vores Guide til flygtningeforældre er indstillet til Egmont Fondens jubilæumspris 

Hurraaa! Egmont Fonden har indstillet vores Forældreguide til fondens 100-års jubilæumspris sammen med andre meget betydningsfulde initiativer.

Vi er stolte. For Egmont Fonden har gennemgået alle deres store bevillinger de sidste 100 år og nomineret i alt otte indsatser baseret på deres evne til bl.a. at gøre en forskel for mange børn og unge. Netop Forældreguiden har gjort en forskel for rigtig mange, og gør det fortsat.
Forældreguiden er et selvhjælpsværktøj udviklet til flygtningeforældre med fokus på konkret viden om og råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som kan opstå i en stresset og vanskelig hverdag. 
Fordi Forældreguiden er rettet mod at styrke familiernes egen handlekraft, og dermed også noget familierne kan og skal bruge selv, er guiden også velegnet til coronatider.

Forældreguiden

 

Konferencen Viden & Værktøjer kommer igen!

Før coronaen og lockdown ramte Danmark, afholdt vi i samarbejde med Center for Integration vores konference ’Viden & Værktøjer - arbejdet med etniske minoritetsfamilier hele vejen rundt’. 

Baggrunden for at fokusere på familiens helhed tog udgangspunkt i vores erfaring med, at de bedste resultater i arbejdet med etniske minoritetsfamilier skabes, når vi formår at tænke hele familien med. Det kræver bl.a., at vi tør tænke på tværs af forvaltninger, fagligheder og aktører. Derfor var det en stor glæde, at fagfolk fra så mange forskellige baggrunde var til stede. 
Vores ønske var at give deltagerne en værktøjskasse fyldt med konkrete værktøjer, og i løbet af dagen blev alle deltagerne klædt på med håndgribelige redskaber til deres respektive praksis. 
Vi har evalueret dagen og blevet bekræftet i, at det har betydet meget for deltagerne, at vores konference lagde vægt på netop værktøjerne. Derfor glæder vi os allerede til næste års konference.

Konferencen Viden & Værktøjer 2021

Vold i minoritetsfamilier

Voldsramte børn i minoritetsfamilier er en overset gruppe, men faktisk er en meget stor andel af børn med ikke vestlig baggrund udsat for vold i hjemmet. Særligt minoritetsdrenge er hårdt ramt. Når vi igen kan mødes, har vi derfor vold i minoritetsfamilier - og særligt opdragelsesvold som et vigtigt fokus på programmet.

15 pct. af børnene med anden etnisk baggrund end dansk har været udsat for grov fysisk vold, hvor det gør sig gældende for 9 pct. af børnene med etnisk dansk baggrund. Volden mod minoritetsbørn er kulturelt forskellig fra den, man ser i udsatte danske familier og begrundes ofte som en fast opdragelsesmetode.
Under COVID-19 og isolering i mere eller mindre grad er børnene og især de minoritetsdrenge, som tidligere kunne mødes udenfor hjemmet, særligt udsatte.
Sætter vi ikke fokus på det, vil børnene fortsætte med at leve isoleret med en forståelse af vold som et barndomsvilkår.

Det er vores formål at sikre minoritetsbørns ret til beskyttelse og øge tryghed og trivsel for en udsat børnegruppe ved at nedbringe brugen af vold. Det gælder om at støtte familien i en forebyggende indsats og at give redskaber til at handle, når volden sker. Derfor er uddannelse og viden essentiel hos frontmedarbejdere.

Vold i minoritetsfamilier

Kontakt Røde Kors Akademiet

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde, efterspørge et specifikt kursus eller ønsker bud på skræddersyede løsninger, så ring eller skriv til os. Vi kommer også meget gerne forbi til en uforpligtende snak.

Du kan kontakte vores konsulent på telefon 3044 5488 eller mail akademiet@redcross.dk. 
Eller du kan anvende vores kontaktformular:

Kontakt Røde Kors Akademiet her

Røde Kors Akademiet
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

Følg os på Linkedin 

akademiet@redcross.dk
+45 35 43 22 44

Åbningstider:
Man-tors. 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.00