Sådan er vi organiseret i Røde Kors asyl

Røde Kors asyl er en beredskabsorganisation, hvis størrelse hele tiden afspejler, hvor mange asylansøgere, der kommer til landet, og hvor mange asylcentre, Røde Kors driver. I nogle perioder er vi 600 medarbejdere i hele landet, i andre 850. Selve opgaven og økonomien er defineret i den kontrakt, Røde Kors indgår med Udlændingestyrelsen på linie med andre operatører, og på den måde er økonomien adskilt fra det øvrige Røde Kors i Danmark. Organiseringen af arbejdet på asylcentrene er fleksibel, og administrationen skal understøtte personalets arbejde på centrene. Her er et overblik over ledelsen på Rosenørns Alle i København.