Guide til flygtningeforældre

Om forældreguiden

Forældreguiden er et selvhjælpsværktøj, som er udviklet til flygtningeforældre. Guiden anvendes under flugten, i asylfasen og efter at man som familie har fået ophold i Danmark. Forældreguiden har fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen og har til hensigt at styrke trivsel og fremme empowerment hos forældre, hvis forældrekapacitet kan være svækket som følge af traumatiserende oplevelser.

Thumbnail

Forældreguiden er udviklet som håndbog og som en intuitiv app, som forældrene kan bruge til nemt at finde svar på spørgsmål. Desuden udvikles et e-læringskursus, som skal klæde medarbejdere på til formidling af forældreguiden. Projektet om forældreguiden er finansieret af Egmont Fonden og er et samarbejde mellem Senter for Krisepsykologi, HERO i Norge og Røde Kors Asylafdeling.

Forældreguiden er i løbet af projektperioden blevet testet på asylcentre i både Danmark og i Norge.
Guiden findes på 12 sprog, og kan downloades som PDF-fil her på siden
Du kan også rekvirere forældreguiden i trykte udgaver på 12 forskellige sprog her: parentguide@redcross.dk

Guidens indhold

Nedenstående ikoner repræsenterer guidens fire overordnede temaer. Ikonerne går igen i håndbogen, app’en og i e-læringskurset.

Thumbnail

Forældreguiden på PDF – download

 

Forældreguiden som håndbog er skrevet af de to anerkendte norske psykologer, Atle Dyregrov og Magne Raundalen og er udviklet som et opslagsværk, som kan give flygtningeforældre konkret viden om og vejledning til hvordan de kan håndtere de udfordringer, som kan opstå i en stresset og vanskelig hverdag.

Forældreguiden indeholder fire overordnede temaer om, hvordan børn oplever og reagerer på krig og flugt, generelle råd om forældrerollen, konkrete råd, som forældre kan give deres børn og vejledning til egenomsorg for forældre.

Forældreguiden er udstyret med illustrationer, som underbygger de råd, som er givet i guiden. Den er skrevet i et simpelt og anerkendende sprog, og er oversat til i alt 12 forskellige sprog.

Forældreguiden som app – download

Som supplement til forældreguiden som håndbog er der udviklet en app til flygtningeforældrene. App'en er designet med enkel og intuitiv brugerflade, som giver forældrene for nemmere og bedre adgang til at anvende læringen fra håndbogen – også i situationer, hvor et problem opstår akut.

App'en er ligesom håndbogen opdelt i fire temaer og findes på 9 sprog. Desuden forefindes en audioguide på arabisk, somali, tigrinja, kurdisk-sorani, farsi, russisk og dansk, som er særligt anvendelig for analfabeter eller forældre med læsevanskeligheder.

Du kan også søge på "parent-guide​​​​​​" for at finde App'en i de to App stores.

App store download - forældreguiden

 

Google play download - Forældreguiden

 

E-læringskursus – tag det her!

E-læringskurset er udviklet med det formål at introducere fagprofessionelle til forældreguiden samt klæde dem på til videnformidling af redskabet.

E-læringskurset er delt op i tre moduler; 1) Introduktion til forældreguiden, 2) Temaer i forældreguiden og 3) Reaktioner og afrunding I løbet af kurset vil du også få generel viden om traumer, reaktioner på traumer, børns udvikling og tilknytning. Desuden vil du blive præsenteret for nogle cases og refleksionsøvelser.

I slutningen af e-læringskurset vil der være mulighed for at downloade undervisnings-/præsentationsmateriale, som kan anvendes i undervisning eller ved samtaler med forældrene.

Samarbejdspartnere

Projektet om forældreguiden er et samarbejde mellem Senter for Krisepsykologi i Bergen, hvor Atle Dyregrov og Magne Raundalen er tilknyttet, HERO, som er Norges største asyloperatør og Røde Kors Asylafdeling.

Projektet er finansieret af Egmont Fonden.