Center Aakirkeby

Asylcenter Aakirkeby er et opholdscenter for familier med og uden børn. Centeret ligger centralt placeret i Aakirkeby på Bornholm.

Røde Kors personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag, mens beboerne venter på at få deres asylansøgning behandlet.


På centeret er der for eksempel, klub, værksteder, og - takket være et godt samarbejde med lokalsamfundet – har beboerne mulighed for at deltage i en række aktiviteter, som foreninger og frivillige står for.

Hverdagen på asylcenteret

Boliger

På center Aakirkeby er der 22 værelser med 2-6 personer i hver. Der er adgang til fælles bad, toiletter og fælles køkken.

Beboerne står selv for indkøb, madlavning og rengøring.

Beboerne har adgang til fælles vaskeri.

Sundhedsklinik

Klinikken ligger på Center Bornholm (Slottet) i Rønne. Asylansøgere med helbredsmæssige problemer kan få en tid på klinikken og få hjælp af Røde Kors sygeplejersker. På klinikken er der også tilknyttet en sundhedsplejerske, læger og psykologer.

Vuggestue og børnehave

De yngste børn går i kommunale vuggestuer, og børn fra 3 til 5 år går i kommunale børnehaver.

Skole for børn og unge

Alle børn i alderen 6-16 år går i aldersopdelte asylklasser i den kommunale skole i Hasle. At gå i skole blandt danske børn er vigtigt i forhold til at lære dansk og ikke mindst at få jævnaldrene danske legekammerater.

Voksenundervisning og praktik

Alle asylansøgere over 21 år bliver tilbudt voksenundervisning og et internt praktikforløb. Voksenundervisningen finder sted på Røde Kors skole i Rønne. Undervisningen består blandt andet af dansk, samfundsfag og geografi.

Unge mellem 17 og 21 år deltager i et særligt skoleforløb med undervisning hver dag.

Størstedelen af asylansøgerne har intern praktik på deres beboelsescenter. Intern praktik kan eksempelvis bestå i at arbejde med rengøring, vedligeholdelse af ydreområder, cykelværksted, frisørsalon og sy-værksted. Beboerne har ligeledes mulighed for at komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

Fritidstilbud

På centeret i Aakirkeby har de ældste børn og unge adgang til klub en gang om ugen, en gruppe frivillige kommer to gange om ugen og tilbyder lektiehjælp, ligesom der også er en fast ugentlig tur ud af huset beboerne kan deltage i.

Frivillige står i det hele taget for en række forskellige aktiviteter sammen med beboerne. Nogle holder cykelkurser eller sørger for legestue for de mindste, og gør en stor forskel for beboerne og baner vejen for en bedre integration.

Kontakt Center Aakirkeby

Ravnsgade 5
3720 Aakirkeby
3527 9310
rkabornholm@redcross.dk

Daglig leder 
Margrethe Kjellberg
makj@redcross.dk

Regionsleder
Stephan Jensen 
stje@redcross.dk

Frivillighedskoordinator
Michael Ramgil 
micr@redcross.dk

Sikker e-mail adresse 
- kun for myndigheder
sikkerpost@redcross.dk

Donationer til centeret

På vores centre har vi altid brug for tøj, sko, legetøj, rejsetasker, køkkengrej mm. 

Hvis du har noget, som du gerne vil donere, kan du lægge det i de store containere, der findes foran centrene. Vi tager med glæde imod donationer, som du mener kan gavne asylansøgerne på Røde Kors’ asylcentre i Danmark.

Se asylcentre, der modtager donationer

Lokalt samarbejde

For Røde Kors er det vigtigt, at vi er en del af det lokale samfund. Samarbejdet med kommunen, skoler, virksomheder og foreninger betyder, at vi kan tilbyde beboerne på Røde Kors' asylcentre en indholdsrig, aktiv hverdag.

Har du gode idéer til lokalt samarbejde, så send os en mail:

rkabornholm@redcross.dk

STØT NU