Undervisningsmapper til alle skolebørn

Af Susan Hoffmann

Siden Røde Kors skolerne i Jelling og i Lynge måtte lukke, har lærerne haft travlt. Skolebørn på asylcentrene har ikke samme digitale muligheder som andre børn. Derfor skulle der hurtigt findes på andre måder at sikre deres skole-aktiviteter på, indtil skolerne kan åbnes igen.

 

Undervisning

På Røde Kors skolen i Lynge betød det, at lærerne mødte op på skift for at udarbejde individuelle undervisningsmaterialer til hver eneste elev. Materialerne - kopiark med opgaver, bøger, penalhuse og skriveredskaber - blev pakket i mapper, hvorefter de blev kørt til Center Avnstrup og Center Sjælsmark.

Øverst i undervisningsmapperne lå der også en personlig hilsen fra elevernes lærerteam. I alt er 131 skolebørn i alderen 6-16 fra Røde Kors' skoler hjemsendt.

Mens eleverne er beskæftiget med mapperne, så er et tværfagligt team gået i gang med at se på, hvordan eleverne kan tilbydes en digital løsning på længere sigt. Hensigten er at kunne udlevere en tablet til alle elever og arbejde med en digital undervisningsmodel, der på længere sigt kan understøtte en fortsat undervisning og bidrage til at eleverne kan holde kontakt med hinanden og med deres lærere.