Asylcentre i beredskab

Af Susan Hoffmann

Siden de første meldinger om coronavirus i begyndelsen af marts, har der været et særligt beredskab på Røde Kors’ asylcentre. Der er indført en række tiltag – alt sammen med det formål at mindske risikoen for smitte. Røde Kors følger nøje Sundhedsstyrelsens vejledninger og koordinerer med Udlændingestyrelsen.

 

Corona asyl beredskab

En vigtig del af indsatsen har handlet om information til beboerne, og der er sendt orienteringer ud til alle på 11 sprog. Dette oplysningsarbejde har været rigtig godt hjulpet af vores dygtige tosprogede medarbejdere. Grundlæggende har beboerne fået samme information som alle andre: Skoler, børnehaver, vuggestuer og frivilliges aktiviteter er lukket, man må ikke forsamles i grupper på mere end 10 personer, hold afstand, husk håndvask og håndsprit. Beholdere er sat op alle relevante steder.

Sideløbende med dette er der indført nye rutiner: Maden pakkes og udleveres til beboere i mindre køer, hvor der holdes afstand, lommepenge udleveres på værelserne, og i tilfælde af sygdom har beboerne fået et vagtnummer, de skal ringe til. I det hele taget opholder beboerne sig mest på værelserne og er meget lydhøre overfor de mange tiltag og vejledninger.

Personalets rutiner er også ændret. For at mindske trafik ind og ud af centrene møder færre medarbejdere på arbejde og i længere vagter. Mange medarbejdere arbejder hjemme.

Røde Kors har særlig opmærksomhed på børnene og de mest sårbare beboere og vil iværksætte aktiviteter, hvis der bliver behov for det – blandt andet nødpasning af børn.

I skrivende stund er der ikke konstateret smitte, hverken hos beboere eller personale.