Sådan bekæmper Røde Kors kolera

Kolera opstår mange af de steder, hvor Røde Kors arbejder. Sygdommen har nemlig gode forhold i eksempelvis flygtningelejre, hvor folk bor tæt og hygiejnen er udfordret. Læs her, hvordan vi forebygger og bekæmper kolera.

 

Kolera spreder sig ofte i forbindelse med en humanitær katastrofe. Sygdommen smitter gennem beskidt vand og trives steder med dårlig hygiejne og med mange mennesker – eksempelvis i flygtningelejre. Røde Kors forebygger og behandler kolera rundt om i verden.

Lige nu hærger en alvorlig koleraepidemi i Yemen, og vi flyver store mængder klor, intravenøs væske og anden medicin til landet. Klor renser drikkevandet, så det kan gives til smittede og samtidig kan forebygge, at bakterien spreder sig yderligere. Intravenøs væske gives til de allermest syge, der ikke selv kan drikke den nødvendige mængde vand for at overleve sygdommen.

Hvad er kolera for en sygdom?

Oplysning om kolera

Vi har også sundhedspersonale i landet, der tilser patienter og hjælper med at ruste hospitalerne til at modtage flere patienter. Andre arbejder for at højne hygiejnen, sikre adgang til rent drikkevand og forbedre de sanitære forhold rundt om i landet. Eksempelvis uddeler de hygiejnepakker til familier. Pakkerne kan indeholde ting som sæbe, beholdere til vand, rensetabletter og pulverblanding med slat og sukker, der kan puttes i vandet.

En vigtig opgave er også at oplyse om kolera og gøre folk bevidste om, hvordan sygdommen smitter og kan forebygges og behandles.
 

KOLERA

  • Kolera er en mavetarmsygdom.
  • Den skyldes bakterien Vibrio Cholera, der spredes gennem urent vand og fødevarer.
  • Bakterien formerer sig i tarmene og forårsager en voldsom diarré.
  • Bakterien gør, at man udskiller en stor mængde væske gennem tarmene, og behandles sygdommen ikke, dør de fleste af dehydrering.
  • Dødeligheden er lav, hvis sygdommen behandles hurtigt og rigtigt. De fleste kan selv erstatte den tabte væske, hvis de får adgang til rent drikkevand. Alternativt kan man få væske gennem drop.
  • En koleraepidemi opstår steder, hvor hygiejnen er dårlig – eksempelvis i flygtningelejre.
  • Kolera er billig og nem at behandle, hvis man har adgang til de rigtige midler.

Kolera kan behandles

Sådan set er det både billigt og simpelt at forebygge og behandle kolera. Det handler basalt om at have rent drikkevand og god hygiejne om fødevare.

Smittede skal havde adgang til masser af rent drikkevand, og meget syge kan få væske gennem et drop.

Udfordringen er, at en koleraepidemi ofte udbryder steder, hvor ressourcerne er begrænsede, og hvor krig eller andre katastrofer gør det svært at yde den rette lægehjælp og nødhjælp.

Røde Kors er til stede

I øjeblikket udspiller der sig store koleraepidemier i Yemen og Sydsudan, som er ramt af borgerkrig. I begge lande arbejder vi for at forebygge, at smitten spreder sig, og vi hjælper til med behandlingen af de syge på de hospitaler og klinikker, der fortsat fungerer.

Mange husker også Haiti, som ét af de steder, hvor en koleraepidemi i nyere tid har ramt hårdest. Efter jordskælvet i 2010 er kolera fortsat en trussel, og amerikansk Røde Kors har folk i landet, der bekæmper sygdommen sammen med de lokale Røde Kors-ansatte.

Kolera i Haiti

Mere end 200.000 mennesker døde ved jordskælvet i Haiti i 2010. Mange huse faldt sammen og også store dele af landets vandforsyning, sanitet og sundhedssystem blev ødelagt. Under ti måneder efter jordskælvet udbrød en alvorlig koleraepidemi.

Røde Kors var allerede til stede i forbindelse med jordskælvets ødelæggelser, og vi kunne hurtigt sætte ind mod sygdommen. Blandt andet var vi med til at finansiere landets første kampagne for en vaccine mod kolera.

Vi ved fra erfaring, at det tager lang tid for et lokalsamfund at komme sig ovenpå så voldsom en katastrofe. Siden jordskælvet har vi været med til at genopbygge sundhedsvæsenet og finansiere hospitaler og klinikker. Ligeledes har vi bidraget til at konstruere landets første rensningsanlæg til spildevand.

Forbedret sanitet, rent vand og anden forebyggelse mod kolera har reduceret infektionsraten med 97 procent siden 2011 ifølge amerikansk Røde Kors.

Kolera kan behandles

Sådan set er det både billigt og simpelt at forebygge og behandle kolera. Det handler basalt om at have rent drikkevand og god hygiejne om fødevare.

Smittede skal havde adgang til masser af rent drikkevand, og meget syge kan få væske gennem et drop.

Udfordringen er, at en koleraepidemi ofte udbryder steder, hvor ressourcerne er begrænsede, og hvor krig eller andre katastrofer gør det svært at yde den rette lægehjælp og nødhjælp.

Røde Kors er til stede

I øjeblikket udspiller der sig store koleraepidemier i Yemen og Sydsudan, som er ramt af borgerkrig. I begge lande arbejder vi for at forebygge, at smitten spreder sig, og vi hjælper til med behandlingen af de syge på de hospitaler og klinikker, der fortsat fungerer.

Mange husker også Haiti, som ét af de steder, hvor en koleraepidemi i nyere tid har ramt hårdest. Efter jordskælvet i 2010 er kolera fortsat en trussel, og amerikansk Røde Kors har folk i landet, der bekæmper sygdommen sammen med de lokale Røde Kors-ansatte.

Kolera i Haiti

Mere end 200.000 mennesker døde ved jordskælvet i Haiti i 2010. Mange huse faldt sammen og også store dele af landets vandforsyning, sanitet og sundhedssystem blev ødelagt. Under ti måneder efter jordskælvet udbrød en alvorlig koleraepidemi.

Røde Kors var allerede til stede i forbindelse med jordskælvets ødelæggelser, og vi kunne hurtigt sætte ind mod sygdommen. Blandt andet var vi med til at finansiere landets første kampagne for en vaccine mod kolera.

Vi ved fra erfaring, at det tager lang tid for et lokalsamfund at komme sig ovenpå så voldsom en katastrofe. Siden jordskælvet har vi været med til at genopbygge sundhedsvæsenet og finansiere hospitaler og klinikker. Ligeledes har vi bidraget til at konstruere landets første rensningsanlæg til spildevand.

Forbedret sanitet, rent vand og anden forebyggelse mod kolera har reduceret infektionsraten med 97 procent siden 2011 ifølge amerikansk Røde Kors.