Novo Nordisk og Røde Kors i strategisk partnerskab

 

Røde Kors og Novo Nordisk etablerede i 2018 et partnerskab, som har til formål at afhjælpe kroniske sygdomme blandt de mange millioner mennesker, der lever under humanitære kriser rundt om i verden.

I dag er mere end 65 millioner mennesker på flugt. De humanitære og sundhedsmæssige indsatser er typisk fokuseret på akutte sundhedsmæssige trusler, såsom skader og infektionssygdomme. Dog er sundhedsbehovene for mennesker på flugt, langt større. Som partnerorganisationer vil Novo Nordisk og Røde Kors kombinere de respektive ekspertiseområder, og imødekomme behovene hos mennesker, der lever med ikke-smitsomme sygdomme i kriseramte områder.

Partnerskabet tager udgangspunkt i tre hovedindsatser:

  • Sikring af effektiv levering af insulin i hætteglas til Røde Kors’ globale operationer
  • Støtte fra Novo Nordisk til ICRC (International Committee of the Red Cross) og Røde Kors i Danmarks sundhedsprogrammer, herunder forbedret forebyggelse og pleje af ikke-smitsomme sygdomme
  • 2-3 projekter, som skal yde pleje til mennesker med forhøjet blodtryk og diabetes i humanitære kriser. Projekterne gennemføres inden for tre år

For at sikre solid dataindsamling og evidensgenerering samarbejder partnerskabet med Healt in Humanitarian Crises Centre ved London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) som den ledende akademiske partner.

 “Non-communicable diseases are a silent killer and often overlooked during times of armed conflict. All people need access to appropriate health infrastructure and medicines to manage their health. If you look at Yemen, Syria, Iraq and beyond, thousands will remain with life-threatening illnesses if they are not able to receive essential medical supplies such as insulin to treat diabetes."

Peter Maurer, president of the ICRC