Spørgsmål og svar om at være fadder

Her kan du finde svar på spørgsmål om at være Røde Kors-fadder. Læs blandt andet om hvem du hjælper, hvor fadderbørnene bor, og hvordan de bliver udvalgt til at modtage din støtte.
 

Hvem hjælper du?

Du hjælper de fattigste og mest sårbare børn i det sydøstafrikanske Malawi, som er et af verdens fattigste lande. Langt de fleste fadderbørn er forældreløse, det vil sige, at de har mistet en eller begge forældre. Forældrene er ofte døde af aids.

Du støtter ikke blot et enkelt barn, men hele søskendeflokken samt lokalsamfundet omkring børnene. Det giver nemlig de bedste muligheder og opvækstbetingelser for de forældreløse børn, at de kan blive i deres vante nærmiljø.

Hvor mange hjælper du?

Vi har udvidet støtten, så nu 11.682 børn går i Røde Kors-børnehaver, 23.132 børn under fem år får et månedligt sundhedstjek og 14.063 skolebørn får et dagligt måltid mad (2017). I vores årsrapport kan du læse mere om, hvordan du er med til at sikre hjælp til både små og store børn i Malawi.

Hvordan bliver børnene udvalgt?

Fadderbørnene udvælges i tæt samarbejde med de lokale myndigheder og landsbyernes særlige 'komitéer for forældreløse og sårbare børn', som følger og støtter alle familier og børn med særlige behov. Udvælgelsen er omhyggelig og risikoen for, at det ikke er de mest sårbare børn, der bliver valgt, er minimal. På denne måde sikrer Røde Kors, at det er de mest trængende børn, som får hjælp.

Hvad koster skolegang?

  • Et barn i grundskolen i et år: 459 kr.
  • En ung i gymnasiet i et år: 1568 kr.

Har børnene hiv?

Ja, nogle af børnene lever med hiv, og vi hjælper dem til at modtage behandling som gives af staten. Det vurderes, at der er 170.000 børn i Malawi, der er smittet med hiv (Kilde: UNICEF).

Hvad gør de frivillige?

For at sikre den bedst mulige brug af ressourcer og hjælpens langsigtede bæredygtighed er der altid lokale frivillige engageret i Røde Kors' projekter. De frivillige har deres daglige liv i eller omkring de landsbyer, hvor børnene bor. De skaber folkelig forankring og sikrer, at det er de mest sårbare børn som får hjælp.

Gør min støtte en forskel?

Ja. Din hjælp som fadder er altafgørende for børnenes liv her og nu og fremtidsmuligheder. Helt konkret skaber et fadderskab nye muligheder, som løfter børnene og hjælper Malawi ud af fattigdom og sult. 

I projektet har vi et særligt fokus på piger, som især er udsatte og ofte bliver gravide, mens de stadig er børn. Vi underviser derfor drenge og piger i kønsroller og rettigheder og støtter især pigernes skolegang, da undersøgelser viser, at en uddannet pige er en stor gevinst for samfundet som helhed.

Vi hjælper også pigernes værger til at forstå, at det har en kæmpe værdi for pigen at gennemføre det, der svarer til den danske folkeskole, i stedet for at gifte hende bort. Når vi samtidig kan tilbyde at betale for pigens skolegang i de ældste klasser, så er værgerne ofte modtagelige over for at lade ægteskabet vente.

Hvordan bliver jeg orienteret om mit fadderskab?

Du modtager nyhedsbreve fra os cirka fire gange årligt, hvor vi fortæller om vores arbejde og børnene i Malawi.

Desuden modtager du hvert år en årsrapport, som sendes til dig på tryk eller via email. Rapporten indeholder en oversigt over årets resultater og information om, hvordan din støtte har gjort en forskel for børnene.

Kan jeg skrive til børnene?

Som Røde Kors-fadder støtter du mange børn, sammen med andre faddere. Der er derfor ingen direkte kontakt mellem den enkelte fadder og et barn. Det betyder, at vi kan holde udgifterne nede til administration. I vores nyhedsbreve og i årsrapporten møder du nogle af de børn, som du støtter, men der er mange flere, der får glæde af din støtte. 

Hvordan kan jeg give et ekstra fadderbidrag?

Nogle faddere giver et ekstra bidrag i julen eller starter deres egen indsamling, fx i forbindelse med runde fødselsdage.

Hvis du ønsker at give et ekstra bidrag, kan du indbetale dit bidrag til fadderbørnene på nedenstående kontonummer:

Reg. nr: 4183
Kontonummer: 60085455

Hvorfor skal jeg støtte hver måned?

Som fadder yder du ikke "kun" nødhjælp, men også langsigtet udviklingshjælp, som giver børnene en fremtid. Det betyder, at når en stor pige får hjælp til uddannelse i gymnasiet, der ikke er statsbetalt i Malawi, så sikrer vi os fra starten, at det enkelte fadderbarn kan gennemføre hele den fire-årige periode uden afbræk.

Dette kan kun lade sig gøre, når faddere støtter os for en længere periode, så vi kan hjælpe børnene bedst muligt. Men man kan selvfølgelig selv bestemme i hvor lang tid, man vil yde et fast månedligt bidrag og kan til enhver tid afmelde sig som fadder.

Hvordan ændrer jeg mit fadderskab?

Du kan til enhver tid forhøje eller helt afmelde dit månedlige bidrag.

Kontakt os på fadder@rodekors.dk.

Er Røde Kors-fadderskab fradragsberettiget?

Du kan få skattefradrag for din støtte til børnene i Malawi og til Røde Kors generelt.. Der kan maksimalt fratrækkes 15.900 kroner (2018). 

Vi indrapporterer hvert år din samlede støtte til SKAT, så dine bidrag automatisk registreres på selvangivelsen. Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne indberette dine bidrag til SKAT.