Spørgsmål og svar om fadderskab

Her kan du finde svar på spørgsmål om at være fadder i Røde Kors. Læs blandt andet om hvem du hjælper, hvor mange børn du støtter, og hvordan et barn bliver udvalgt til at være fadderbarn. Kan du ikke finde svar nedenfor, er du velkommen til at kontakte os på fadder@rodekors.dk.
 

Hvem hjælper jeg?

Du hjælper de fattigste og mest sårbare børn i det sydøstafrikanske Malawi, som er et af verdens fattigste lande. Langt de fleste fadderbørn er forældreløse, det vil sige, at de har mistet en eller begge forældre. Forældrene er ofte døde af aids.

Du støtter ikke blot et enkelt barn, men hele søskendeflokken samt lokalsamfundet omkring børnene. Det giver nemlig de bedste muligheder og opvækstbetingelser for de forældreløse børn, at de kan blive i deres vante nærmiljø.

Hvor mange støtter jeg?

Støtten fra vores trofaste faddere betyder blandt andet, at 2.406 børn går i Røde Kors-børnehaver, og at 24.347 børn har fået et sundhedstjek. 29.298 skoleelever har fået adgang til håndvask og sæbe og 360 børn har færdiggjort deres uddannelse i grundskolen (i 2020). I vores årsrapport kan du læse mere om, hvordan du er med til at sikre hjælp til både små og store børn i Malawi.

Hvordan bliver børnene udvalgt?

Fadderbørnene udvælges af lokalansatte i Røde Kors Malawi i samarbejde med de lokale myndigheder og landsbyernes særlige 'komitéer for forældreløse og sårbare børn', som følger og støtter familier og børn med særlige behov. Røde Kors Danmark har desuden en hjælpearbejder udsendt til Malawi, som leder fadderprogrammet i samarbejde med Røde Kors Malawi. På denne måde sikrer Røde Kors, at det er de mest sårbare børn, som får hjælp.

Har børnene HIV?

Ja, nogle af børnene lever med HIV, og vi hjælper dem til at modtage behandling som gives af staten. Det vurderes, at der er 170.000 børn i Malawi, der er smittet med HIV (Kilde: UNICEF).

Hvad koster det at sende et barn i skole?

Skolesystemet i Malawi er opdelt i primary school (folkeskole) og secondary school (gymnasium). 

Primary school dækker aldersgruppen på 6-13 år for elever i 1 - 8. klasse og er gratis for eleverne. Børnene skal dog selv købe undervisningsmaterialer, skoleuniform mm, hvilket er en udgift, mange af de fattigste familier har vanskeligt ved at betale.

Secondary school dækker aldersgruppen på 14-17 år og er normeret til fire års skolegang. Skolen koster et skolegebyr, som varierer meget fra skole til skole, men gebyrerne for selv de billigste skoler betyder, at mange familier ikke har råd til at sende deres børn videre i secondary school.

For 818 kr kan vi sende 1 barn i grundskole i et år.

For 1568 kr. kan vi sende 1 barn i gymnasiet i et år. Dette beløb dækker:

For 750 kr. kan vi give et års skolegang til et barn
For 205 kr. kan vi give en skoleuniform til et barn i et år
For 237 kr. kan vi give sko til et barn i et år
For 169 kr. kan vi give kladdehæfter, kuglepenne m.v. til et barn i et år
For 64 kr. kan vi give en skoletaske til et barn i et år
For 85 kr. kan vi give myggenet til et barn i et år
For 58 kr. kan vi give hygiejnebind (piger) til et barn i et år

Hvad gør de frivillige?

For at sikre den bedst mulige brug af resurser og hjælpens langsigtede bæredygtighed er der altid lokale frivillige engageret i Røde Kors' projekter. De frivillige har deres daglige liv i eller omkring de landsbyer, hvor børnene bor. De skaber folkelig forankring og sikrer, at det er de mest sårbare børn som får hjælp.

Røde Kors-frivillige giver støtte og vejledning til børnene, og de sørger for mad og omsorg til de helt små børn i Røde Kors-støttede børnehaver. De frivillige er ofte den primære voksenkontakt for de forældreløse børn og fungerer som vagthund og fortaler over for myndighederne, så børnenes rettigheder sikres.

Gør min støtte en forskel?

Ja. Din hjælp som fadder er altafgørende for børnenes liv her og nu og fremtidsmuligheder. Helt konkret skaber et fadderskab nye muligheder, som løfter børnene og hjælper Malawi ud af fattigdom og sult. 

I projektet har vi et særligt fokus på piger, som især er udsatte og ofte bliver gravide, mens de stadig er børn. Vi underviser derfor drenge og piger i kønsroller og rettigheder og støtter især pigernes skolegang, da undersøgelser viser, at en uddannet pige er en stor gevinst for samfundet som helhed.

Vi hjælper også pigernes værger til at forstå, at det har en kæmpe værdi for pigen at gennemføre det, der svarer til den danske folkeskole, i stedet for at gifte hende bort. Når vi samtidig kan tilbyde at betale for pigens skolegang i de ældste klasser, så er værgerne ofte modtagelige over for at lade ægteskabet vente.

Hvordan bliver jeg orienteret om mit fadderskab?

Du modtager nyhedsbreve fra os cirka fire gange årligt, hvor vi fortæller om vores arbejde og børnene i Malawi.

Desuden modtager du hvert år en årsrapport, som sendes til dig på tryk eller via email. Rapporten indeholder en oversigt over årets resultater og information om, hvordan din støtte har gjort en forskel for børnene.

Kan jeg skrive til børnene?

Som Røde Kors-fadder støtter du mange børn, sammen med andre faddere. Der er derfor ingen direkte kontakt mellem den enkelte fadder og et barn. Det betyder, at vi kan holde udgifterne nede til administration. I vores nyhedsbreve og i årsrapporten møder du nogle af de børn, som du støtter, men der er mange flere, der får glæde af din støtte. 

Hvordan kan jeg give et ekstra fadderbidrag?

Nogle faddere giver et ekstra bidrag i julen eller starter deres egen indsamling, fx i forbindelse med runde fødselsdage.

Hvis du ønsker at give et ekstra bidrag, kan du indbetale dit bidrag til fadderbørnene på nedenstående kontonummer:

Reg. nr: 4183
Kontonummer: 60085455

Hvorfor skal jeg støtte hver måned?

Som fadder yder du ikke "kun" nødhjælp, men også langsigtet udviklingshjælp, som giver børnene en fremtid. Det betyder, at når en stor pige får hjælp til uddannelse i gymnasiet, der ikke er statsbetalt i Malawi, så sikrer vi os fra starten, at det enkelte fadderbarn kan gennemføre hele den fire-årige periode uden afbræk.

Dette kan kun lade sig gøre, når faddere støtter os for en længere periode, så vi kan hjælpe børnene bedst muligt. Men man kan selvfølgelig selv bestemme i hvor lang tid, man vil yde et fast månedligt bidrag og kan til enhver tid afmelde sig som fadder.

Hvordan ændrer jeg mit fadderskab?

Du kan til enhver tid forhøje eller helt afmelde dit månedlige bidrag.

Kontakt os på fadder@rodekors.dk.

Er Røde Kors-fadderskab fradragsberettiget?

Du kan få skattefradrag for din støtte til børnene i Malawi og til Røde Kors generelt. Der kan maksimalt fratrækkes 17.200 kroner (2022). 

Vi indrapporterer hvert år din samlede støtte til SKAT, så dine bidrag automatisk registreres på selvangivelsen. Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne indberette dine bidrag til SKAT.