Vi leverer hjælp med kort varsel

Mange flygtninge har været udsat for traumatiske hændelser eller risikerer at blive sekundært traumatiseret af familiemedlemmer, og det kan have store konsekvenser. Der er desværre flere års ventetid på traumecentrene og behandlingsbehovet vokser. 

Vi kan levere hjælp med kort varsel og har en meget bredt funderet psykologenhed med stor erfaring fra arbejdet med undersøgelser og behandlinger af flygtninge. Vores team dækker både børne-, unge-, voksen-, og familiepsykologer. 

Gennem Akademiet kan vi tilbyde vurderinger, behandlingsforløb og gruppebaserede helhedsorienterede indsatser samt give klare anbefalinger eller eventuelt viderehenvise til psykiatrien.  

Børnepsykologiske undersøgelser og vurderinger

Vores psykologer er specialiserede i børnepsykologiske undersøgelser og behandling af flygtningebørn. 

Ved henvendelser fra kommunale aktører vedrørende udsatte borgere vil vores psykologenhed visitere borgeren. Det gør de ved at afholde en vurderende samtale og bedømme, om en behandling og terapeutisk indsats vil være gavnlig og give mening ift. den givne problemstilling eller om de alternativt anbefaler anden indsats. Det kan eksempelvis være anbefalinger ift. placering i skole- og dagtilbud, familiestøtte eller lign. 

En lille pige

Psykologiske behandlingsforløb

Vi tilbyder både børne-, unge-, voksen- og familiebehandlingsforløb

Et behandlingsforløb indeholder visiterende samtale(r), forberedelsestid og konfrontationstid (behandling).
Vi kan håndtere komplekse sager, men det er vigtigt at være indstillet på, at psykologisk forandring tager tid og især ved denne målgruppe, som kan have været udsat for langvarig frygt, tortur mv. 

Psykologisk behandlingsforløb - Røde Kors Akademiet

FriRum - forebyggende indsats og behandlingsmetode til udsatte familier og grupper

Forløbet varetages af vores psykologer og sundhedsplejersker – evt. i samarbejde med kommunal fagperson. Metoden kan tilpasses både familier og grupper af børn og unge - eller eksempelvis mødegrupper, uledsagde mindreårige og afviste asylansøgerfamilier.

I friRum spejler deltagerne sig i andre i samme situation og der skabes rum til at få talt om de svære emner, og rum til at være forælder/barn/ung/ledsager. Metoden har fokus på at skabe størst mulig trivsel ved at styrke samspillet og giver redskaber til at tale om- og navigere i svære livsomstændigheder, opbygge ressourcer og giver især børn rum til at være børn.
Forløbende kan variere fra en enkelt dag til et længere forløb på otte uger med en varighed på 3-4 timer om ugen. Vi anbefaler seks til otte deltagere.
Priseksempel på otte deltagere i forløb på otte uger ca 20.000kr. 
 

En gruppe mennesker

 

Supervision af psykologer

Vi superviserer psykologer ift. specifikke behandlingsforløb i kommunerne

Med den voksende gruppe af flygtninge, som har et behandlingsbehov, er der et stort pres på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og kommunale psykologer. Flere psykologer efterspørger derfor viden om flugtbagage og krigstraumer, og har brug for sparring omkring kompleksiteten i disse sager.
For kommunale aktører, der ønsker at varetage egne behandlingsforløb, tilbyder vi supervision, så den enkelte psykolog kan blive klædt på til at tilbyde den bedst mulige behandling og samtidig passer på sig selv ved selvomsorg og fokus på handlemuligheder.
 

Supervision - Røde Kors Akademiet

Tag kontakt - vi hjælper dig videre

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde indenfor traumebehandling og supervision, så kontakt os ved at udfylde skemaet nedenfor. Klik det af som du interesserer dig for, så sørger vi for at sende det relevante materiale til dig på e-mail. 

Jeg er indforstået med Røde Kors brug af cookies og accepterer Røde Kors brug af privatpolitik