Parathjælper-aftale

Tak, fordi du vil være en del af Røde Kors Parat. 

Parat er et netværk af mennesker, der vil hjælpe andre her-og-nu, når behovet kalder. Som parathjælper er du en del af et landsdækkende hjælpenetværk. 

Som parathjælper bliver du spurgt, når der midlertidigt er brug for din hjælp, og du kan altid takke nej, hvis du ikke har tid eller ikke synes opgaven passer til dig. 

Som Parathjælper er det vigtigt, at 

  1. du handler indenfor Røde Kors’ syv principper og møder dem, du hjælper, med respekt og ikke handler på måder, der kan anses for diskriminerende eller nedgørende eller krænkende. 
     
  2. du respekterer tavshedspligt og fortrolighed, og ikke misbruger informationer, du får i forbindelse med din indsats som frivillig parathjælper. 
     
  3. du undlader at misbruge din position som frivillig i Røde Kors til egen vinding, herunder at du afstår fra at modtage arv, gaver og pengegaver fra den du hjælper gennem Røde Kors Parat.
     
  4. du kontakter Røde Kors Parat, hvis du ser eller oplever noget uhensigtsmæssigt eller ubehageligt, så vi kan agere på det.

Hvis du har gode ideer, kritik eller input er du altid velkommen til at kontakte Røde Kors Parat på parat@rodekors.dk eller 38 202 202

Velkommen til Røde Kors Parat. Vi hjælper ikke, fordi vi skal, men fordi vi vil! 

Røde Kors bygger på syv principper, der er fælles for alle Røde Halvmåne- og Røde Kors-selskaber i hele verden:

RØDE KORS-PRINCIPPERNE

Medmenneskelighed
Røde Kors, der opstod ud fra et ønske om at bringe upartisk hjælp til sårede på slagmarken, forsøger nationalt og internationalt at forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den måtte findes. Røde Kors' formål er at beskytte liv og helbred og at sikre respekt for mennesket samt at fremme gensidig forståelse, venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

Upartiskhed
Røde Kors yder hjælp uden hensyn til nationalitet, race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger. Røde Kors stræber efter at mildne menneskers lidelser og handler kun ud fra deres behov og hjælper dem først, der er i størst nød.

Neutralitet
For til stadighed at nyde alles tillid må Røde Kors ikke tage parti i fjendtligheder eller på noget tidspunkt engagere sig i uoverensstemmelser af politisk, racemæssig, religiøs eller ideologisk art.

Uafhængighed
Røde Kors er uafhængigt. De nationale Røde Kors-selskaber skal nok bistå deres regeringer i det humanitære hjælpearbejde og overholde de respektive landes love, men de må altid bevare deres selvstyre, så de altid er i stand til at handle ud fra Røde Kors' principper.

Frivillighed
Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde er tilskyndet af økonomisk fordel.

Enhed
Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet.

Almengyldighed
Røde Kors er en verdensomspændende bevægelse, i hvilken de nationale Røde Korsselskaber har samme status og sammen ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.