BALTPREP – Et styrket Røde Kors katastrofeberedskab i Østersøregionen

BALTPREP projektet forbedrer og optimerer Røde Kors’ beredskab overfor større ulykker og katastrofer i Østersøregionen og styrker samarbejdet med beredskabsmyndighederne. Projektet involverer medarbejdere og frivillige blandt regionens Røde Kors selskaber og civilbeskyttelsesmyndigheder.   

 

kontainer_image

Østersøregionen

Østersøregionen dækker et betydeligt område af Nordeuropa og repræsenterer næsten en femtedel af EU-befolkningen. I takt med stigende klimaforandringer, der øger risikoen for fx storme, oversvømmelser og skovbrande, samt en forhøjet terrorrisiko, er antal og omfang af alvorlige ulykker og beredskabshændelser ligeledes stigende i regionen. Østersøregionen er særligt kendt for utallige færgeforbindelser og krydstogtskibe med risiko for forlis og store festivaler med mange mennesker samlet på et sted. 

Styrket katastrofeberedskab

I den forbindelse har landende i regionen erkendt et behov for at sætte en øget opmærksomhed på regionens samlede katastrofeberedskab og landenes evne til at hjælpe hinanden i tilfælde af større krisesituationer, hvor flere forskellige nationaliteter rammes eller, hvor omfanget af en katastrofe overstiger det enkelte lands egen kapacitet til at afhjælpe situationen. I den kontekst har også landenes Røde Kors selskaber en væsentlig rolle at spille, og BALTPREP projektet har derfor overordnet til formål at styrke Røde Kors’ beredskabssamarbejde i regionen  og  syv EU-lande: Finland, Danmark, Tyskland, Estland, Letland, Litauen og Polen indgår i projektet.

Ved projektets afslutning vil der i regionen være en øget kapacitet til at gennemføre psykosociale indsatser (PSS) under ulykker og katastrofer,  der vil være stærkere samarbejdsrelationer mellem civilbeskyttelsesmyndigheder og Røde Kors og det operative grænseoverskridende samarbejde i regionen vil være forbedret.

De deltagende Røde Kors selskaber vil drage nytte af en forbedret forståelse af de enkelte landes eksisterende beredskabskapaciteter, opnå mere uddannet personale og trænede frivillige på beredskabsområdet og få adgang til et solidt sub-regionalt netværk for samarbejde om beredskab gennem etablerede arbejdsgrupper og beredskabsplaner.

Regional øvelse

Den regionale beredskabskapacitet testes gennem  projektets afsluttende øvelse for at opnå læring og indsamle erfaringer til yderligere regional udvikling. Regionen vil nyde godt af et forbedret samarbejde og en styrket operativ koordinering af både eksisterende og nye beredskabskapaciteter større ulykker og katastrofer.  

Hvem er med? 

De deltagende Røde Kors selskaber er Finsk Røde Kors (RC), Estisk RC, Lettisk RC, Litauisk RC, Polsk RC, Tysk RC og Røde Kors i Danmark. 

Finansiering

Finansieringen til projektet kommer fra EU's civilbeskyttelse pulje til udvikling af beredskab (interne projekter) og 75% af budgettet er EU-bidrag. Svensk RC og Russisk RC indgår ligeledes i projektet, dog uden for selve EU-konsortiet. 

Kontakt

Ønsker du mere information om projektet, kan du kontakte Susanne Berendt på beredskab@rodekors.dk  
International projektkoordinator (Finsk RC): Minna Pesu, tlf. +358 40 141 7498. E-mail: minna.pesu@redcross.fi

Vi er glade for at indgå i BALTPREP projektet, fordi vi på den måde både bidrage til et styrket beredskab i Østersøregionen samtidig med at vi styrker vores nationale beredskab i Danmark.

Susanne Berendt

kontainer_image