Sammen er vi beredte på ulykker og katastrofer i Østersøregionen

BALTPREP teamet holdt også et inspirerende kick-off arrangement d. 26. marts i 2019 i Helsinki. Deltagerne i arrangementet var forskellige relevante civilbeskyttelsesmyndigheder og andre sektorspecialister. BALTPREP har til formål at forbedre regionens samlede katastrofeberedskab og styrke Røde Kors og civilbeskyttelsesmyndighederne samarbejde under større ulykker og katastrofer i Østersøregionen.  

Deltagerlisten til kick-off mødet var Estonian Rescue Centre, Finnish Ministry of Interior, Finnish Border Guard, Social Emergency and Crisis Centre, Vantaa and Finnish Federation of the Visually Impaired. Fra Danmark deltog Beredskabsstyrelsen.   

BALTPREP-teamet, som består af syv Røde Kors selskaber i Østersøregionen, præsenterede deres projekt og drøftede spørgsmål vedrørende civilbeskyttelse og regionalt samarbejde med de deltagende myndigheder fra Danmark, Estland og Finland.

Det giver mening at samarbejde mere og lære af hinanden – både nationalt og regionalt

Civilbeskyttelsesmyndighederne lagde vægt på betydningen af at have et godt kendskab til hinanden aktørerne imellem og tillagde en fælles planlægning og træning med Røde Kors stor værdi. De så potentialet i et tættere og styrket samarbejde. Et eksempel på et fremtidigt indsatsområde, hvor Røde Kors kan gøre en forskel er i forbindelse med håndtering af ​​spontanfrivillige. Den støtte som Røde Kors kan tilbyde myndigheder blev anerkendt, selv om der er nationale forskelle fra land til land i regionen. Der er blandt andet forskel på den juridiske ramme for samarbejdet i de forskellige lande.

For mere information om Kick-Off eventet, kontakt: Susanne Berendt sbere@rodekors.dk 

Her er BALTPREP projektteam. Teamet mødtes i april 2019, for at kortlægge nuværende nationale og regionale beredskabskapaciteter i regionen.