Ny opgave i Sandvad

Af Susan Hoffman

Forberedelserne i forbindelse med det kommende Center Sandvad er i fuld gang. De første ansættelser er på plads, og beboerne begynder at flytte ind i løbet af november.

Center Sandvad

Det er Udlændingestyrelsen, der har ønsket Røde Kors som operatør af et mindre specialcenter for særligt sårbare, primært afviste, asylansøgere, der på grund af deres udfordringer ikke kan indkvarteres i det almindelige centersystem. 

Opgaven omfatter pt. 16-18 beboere. De fleste har som følge af varige funktionsnedsættelser behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors' formål med indsatsen er at fastholde og styrke beboernes ressourcer, så de trives og mestrer hverdagen. Personalet vil derfor have fokus på det vedvarende relationsarbejde, træning i almindelig daglig levevis, social færdighedstræning og meningsfulde aktiviteter. Hertil kommer almindelig grundlæggende omsorg, for eksempel nødvendig sundhedspleje og hjælp i forhold til daglige gøremål.