Forældreguide - nu også på Pashto

Af Susan Hoffman

Hvilke signaler bør man som forælder være opmærksom på hos sine børn, hvis de er traumatiserede efter familiens flugt fra Afghanistan? Hvordan hjælper og støtter man sit barn igennem krisen, og hvordan passer man også på sig selv som forælder efter ankomsten til et helt nyt sted?

Forældreguide

Det er nogle af de spørgsmål, nytilkomne afghanske flygtningeforældre nu får hjælp til at tackle ved hjælp af en forældreguide. Guiden giver flygtningeforældre en større forståelse for barnets perspektiv og gør dem i stand til at støtte deres børn.

Guiden er oprindeligt udviklet i kølvandet på flygtningekrisen i 2015 i et samarbejde imellem Røde Kors, den norske asyloperatør Hero og Center for Krisepsykologi i Bergen med 2 mio. kr. i støtte fra Egmont Fonden

Med ekstra 461.213 kr. kan Røde Kors nu oversætte forældreguiden til pashto – et af  hovedsprogene i Afghanistan, hvorefter den skal udbredes i hele Skandinavien. Samtidig gennemføres et undervisnings- og psykoedukationsforløb med forældrene, hvor de får mulighed for at tale om egne erfaringer og stille spørgsmål til deres børns reaktioner.