Hvad gør Røde Kors i forbindelse med hungersnødskatastrofer og sult?

I Røde Kors arbejder vi på at lave forberedende arbejde for at forhindre sult og hungersnødskatastrofer. Men hvis katastrofen rammer, er vi klar til at hjælpe med mad og vand. Vi uddeler mad til skolebørn, fødevarepakker til familier og penge til de sultende de steder, hvor der er mad at købe, og vi arbejder med at udbrede kendskabet til bedre afgrøder og dyrkningsmetoder.

Foto: Kasper Nybo

Vi uddeler mad eller penge

Hvis et land har fødevarekrise og oplever knaphed på mad, uddeler vi enten mad eller penge, så folk selv kan købe den mad, de har brug for, hvis der er mad at købe på markedet. Pengene bliver ofte givet til kvinderne, fordi de har ansvaret for hjemmet.

Lige nu uddeler vi mad i:

 • Sydsudan
 • Mali
 • Etiopien
 • Syrien
 • Det sydlige Afrika.

Nogle af landene oplever mangel på fødevarer på grund af krig og konflikter, mens sulten andre steder skyldes tørke. I begge tilfælde rykker vi ind og hjælper.

Hvornår er der hungersnød?

FN erklærer oftest hungersnød i et land eller område, når følgende tre forhold finder sted:

 • Hver dag dør i gennemsnit to voksne eller fire børn per 10.000 indbyggere
 • Over 30 % af befolkningen lider af akut undernæring
 • Mindst 20 % af alle familier har ekstrem mangel på mad

Uddannelse er vigtig

Hvis et land er ramt af hungersnød, fordi tørken har ødelagt deres afgrøder, arbejder vi med uddannelse og træning i, hvordan lokalbefolkningen bedst kan modstå tørkeperioder ved at dyrke de mest tørkeresistente afgrøder samt uddeler redskaber og såsæd til de tørkramte familier.

Hungersnødkatastrofer

Ved en decideret hungersnødskatastrofe igangsætter vi en massiv humanitær indsats, hvor vi uddeler både mad og vand, så folk ikke dør af sult. Vi forsøger at uddele mad med en betydelig ernæringssammensætning, der kan dække de basale behov.

I tilfælde af sult og hungersnødskatastrofer uddeler vi en mængde fødevarer til befolkningen:

 • Mel
 • Ris
 • Linser
 • Olie
 • Salt
 • Sukker
 • Te
 • Kaffe

De enkelte landes madkultur og traditioner spiller en stor rolle, så maden kan variere fra land til land. Det afhænger også af, hvad der er muligt for os at få fat på.

I de allerværste tilfælde hvor befolkningen har brug for ekstra næring, uddeler vi også særlige kiks, der har et højt indhold af protein og vitaminer.

Sult er værst for børn

Sult rammer børn hårdest og kan i værste fald koste dem livet. Hvis børn bliver underernæret, kan de få kroniske skader på de indre organer. Hjernen skrumper, nervesystemer skades og deres fysiske og sociale udvikling svækkes. De er også mere udsatte for smitte og sygdomme, fordi deres immunforsvar er nedsat.

Skolen sikrer et dagligt måltid

I Malawi har befolkningen for eksempelvis en stor tradition for majs, der dog ikke har et specielt godt næringsindhold. Når vi uddeler mad til børn på skoler i Malawi, laver vi derfor en grødblanding af majs og soja for at øge næringsværdien i måltidet. Skolemaden er med til at fastholde børnene i skolen, fordi forældrene har et måltid mindre at tænke på og ikke tager dem ud for at hjælpe med at skaffe mad.

FAKTA OM SULT

 • Der er flest alvorlige underernærede mennesker i Afrika- her findes de ti lande med den højeste forekomst af underernæring. I disse lande er 33 % af befolkningen underernærede.
 • Ifølge Verdensbanken led mere end 50 % af befolkningen i Niger i 2009 af fødevareknaphed
 • Tilstrækkelig ernæring i de første to leveår kan øge et menneskes samlede indtjening gennem et helt liv med 46 %.

Fokus på sundhed og hygiejne

Udover uddeling af mad og vand er det i tilfælde af sult og hungersnødskatastrofer også vigtigt at have fokus på sundhed og hygiejne. Folk, der sulter og er svage, er nemlig mere modtagelige for sygdomme.  Vi lærer derfor befolkninger om de vigtige og helt basale hygiejnekundskaber såsom at vaske hænder og koge alt vand grundigt.

Vi sørger også for at etablere sundhedsklinikker, hvor særligt mødre og børn kan komme og blive undersøgt. På sundhedsklinikkerne kan vi undersøge, om børnene får den rette ernæring, og de kan blive vaccineret, så de ikke er så sårbare over for sygdomme.

Det går hårdt ud over børnene

Den mangelfulde ernæring har ekstra alvorlige konsekvenser for børn. Når et barn sulter, påvirker det nemlig udviklingen af barnets vitale organer.

Fokus på hygiejne og sundhed er ikke kun gavnligt i forbindelse med sult eller hungersnødskatastrofer, men har en positiv effekt, der rækker længere ud i fremtiden.