Om Smid Tøjet 2019

Hvornår foregår Smid Tøjet Danmark?

Fra mandag d. 1. april til d. 13. april 2019 beder vi danskerne donere deres brugte tøj til vores hjælpearbejde.

Hvad kan man aflevere?

Man kan aflevere tøj, sko og tekstiler. Tøjet må gerne være slidt eller hullet, men ikke snavset eller vådt. Tøjet sorteres, og det bedste af det genbruges som beklædning, mens resten genanvendes fx. som råmateriale til nyt tekstil eller garn.

Hvordan får Røde Kors penge ud af tøjet?

Røde Kors sorterer tøjet og sørger for, at alt bliver genbrugt, så det bliver til mest mulig hjælp. Det gode og brugbare tøj bliver enten givet væk eller solgt i vores genbrugsbutikker over hele landet. 

Tøj, som ikke kan sælges i butikkerne, bliver solgt til udlandet enten som beklædning eller som råmateriale til tekstilfibre. Røde Kors sikrer gennem kontrakter med vores samarbejdspartnere, at tøjet videresælges og genbruges ansvarligt både i forhold til miljø, arbejdsforhold og importrestriktioner. Alt tøj kan bruges til at hjælpe sårbare mennesker.

Hvor hjælper indtægterne fra tøjet?

Indtægterne fra Røde Kors' salg af genbrugstøj går til at støtte de mest sårbare mennesker både i dit lokalområde og ude i verden.

Vi oplever et stigende behov for hjælp til familier i Danmark. Især familier med børn kan blive så pressede, at de rækker ud efter hjælp for at sikre børnenes trivsel. Når familierne har det svært, rammer det især børnene, og det kan have store konsekvenser for dem senere i livet at vokse op uden mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, holde ferie eller fejre familiebegivenheder.

Vi ser flere og flere mennesker, som lever alene, måske uden en fast bopæl og måske uden venner og pårørende. Her er det isolationen og ensomheden, som vi er med til at bryde for at styrke fællesskab og glæde.

I Danmark er vi over 30.000 frivillige, der hjælper sårbare børn, ensomme, flygtninge, voldsramte kvinder og en lang række andre mennesker, der på en eller anden måde er i en sårbar situation.

Dit tøj betyder, at vi kan hjælpe sårbare og udsatte mennesker. Når du giver dit tøj videre, får andre mulighed for at købe billigt og godt tøj, og på den måde støtter både du og køberne en god sag.

Vågetjenesten er et eksempel på, hvordan pengene fra salget af genbrugstøj i Danmark kan omsættes til direkte hjælp til ensomme. Her våger vores frivillige over døende.

Læs om Calle, der er frivillig våger i Vågetjenesten

Du hjælper Calle og alle de andre vågere med deres vigtige arbejde ved at tømme dit klædeskab og donere dit tøj til ”Smid tøjet”.

Hvor meget ekstra tøj forventer vi at indsamle?

Smid Tøjet engagerer så mange mennesker, at vi ikke har mulighed for at opgøre, hvor meget tøj der kommer ind i selve kampagneperioden.

Det er desuden vores erfaring, at opmærksomheden omkring Smid Tøjet også betyder en øget mængde af tøjdonationer i ugerne efter kampagnen.

Derfor opgører vi ikke resultatet af Smid Tøjet i tons indsamlet tøj, da det ville blive meget upræcist. Smid Tøjet betyder øget opmærksomhed om Røde Kors genbrug, og vi kan løbende se en stigning i mængden af tøj, som vi får doneret over hele året.

De seneste år har Røde Kors indsamlet over 7000 tons tøj om året.

Her kan du smide tøjet