Bliv førstehjælpsinstruktør

Vi har i dag tilknyttet 900 instruktører, der underviser både på fag- og erhvervsskoler og i vores egne afdelinger rundt i landet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de internationale bestemmelser.

Thumbnail

Førstehjælpsinstruktør: en professionel uddannelse

Det er at krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Røde Kors får du:

  • adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende for information om:
  • de sidste nye guidelines
  • nyt undervisningsmateriale
  • mulighed for at debattere med andre instruktører
  • tilbud om efteruddannelse
  • information vedr. administration af kurser og m.m.

Instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen er et internatkursus, som består af to dele:

  • Del 1: fem dages kursus, hvor der bl.a. indgår et internationalt standardiseret kursus i genoplivning. 
  • Del 2: fem dages kursus. 

Kurset afsluttes med en eksamen. 

Der udbydes flere uddannelser årligt. Se datoer og find ansøgningsskemaer herunder. 

Deltagerforudsætninger

  1. Dokumenterede kompetencer i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i forhold til voksne. Undervisningskompetencer kan være erhvervet gennem uddannelse eller gennem erhvervserfaring.
  2. Bestået 12 timers førstehjælpskursus (mellemniveau) og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus inden for det seneste år.

Uddannelse for førstehjælpsinstruktører 2019:

Instruktører, som vil undervise på virksomheder eller på fag- og erhvervsskoler, skal hente ansøgningsskema her:

I marts 2020: uge 10 og 12

I september 2020: uge 38 og 40

Instruktører til Røde Kors-afdelinger skal hente ansøgningsskema her:

I marts 2020: uge 10 og 12

I september 2020: uge 38 og 40

Ansøgningsskemaet skal indsendes til landskontoret, hvor det skal være fremme senest

Den 19. juli, 2020

Røde Kors, Postboks 2600

2100 København Ø.

Att: Annette Christiansen

Tlf: 35259373                 e-mail: anchr@rodekors.dk

Afbestilling af instruktørkurser 

Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr

Pris: 

31.000 kr. 
Prisen inkluderer to ugekurser af fem dages varighed, samt overnatninger og forplejning.