Bliv førstehjælpsinstruktør

Vi har i dag tilknyttet 800 instruktører, der underviser både på fag- og erhvervsskoler og i vores egne afdelinger rundt i landet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de internationale bestemmelser.

Thumbnail

Førstehjælpsinstruktør: en professionel uddannelse

Det er at krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Røde Kors får du adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende får information om:

  • de sidste nye guidelines
  • nyt undervisningsmateriale
  • mulighed for at debattere med andre instruktører
  • tilbud om efteruddannelse
  • information vedr. administration af kurser m.m.

Instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen er et internatkursus, som består af to dele:

  • del 1: fem dages kursus, hvor der bl.a. indgår et internationalt standardiseret kursus i genoplivning. 
  • del 2: fem dages kursus og eksamination.  

Kurset afsluttes med en eksamen. 

Der udbydes to uddannelser årligt. Se datoer og find ansøgningsskemaer herunder. 

Deltagerforudsætninger

  1. Du skal have tilstrækkelig pædagogisk viden (teoretisk og praktisk) til at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning. Dine kompetencer skal som minimum være på niveau med Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse – se evt. Uddannelses Guiden

  2. Bestået 12 timers førstehjælpskursus (mellemniveau) og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus inden for de seneste 24 måneder.

  3. Du skal være tilnkyttet enten en af Røde Kors' lokalafdelinger eller en skole/virksomhed hvor det er stedets elever/medarbejdere der skal undervises i førstehjælp

Uddannelse for førstehjælpsinstruktører 2022

Kursus i september/oktober

Uge 38 og 41: 19. - 23. september og 10. - 14. oktober

Tlmeldingsfrist d. 8. august

Uddannelse for førstehjælpsinstruktører 2023

Kursus i marts

Uge 9 og 11: 27.2 . 3.3 og 13.3. - 17.3. 

Tilmeldingsfrist d. 9. januar

Kursus august/september

Uge 35 og 37: 28. 8. - 1.9. og 11.9. - 15.9. 

Instruktører til Røde Kors-afdelinger skal hente ansøgningsskema her:

Ansøgningsskema Røde Kors afdelinger

Instruktører, som vil undervise på virksomheder eller på fag- og erhvervsskoler, skal hente ansøgningsskema her:

Ansøgningsskema virksomheder og skoler

Det udfyldte ansøgningsskema sendes, inden ansøgningsfristens udløb til:

Annette Christiansen

Tlf: 35259373                 e-mail: anchr@rodekors.dk

Afbestilling af instruktørkurser 

Ved afbestilling senest 42 dage før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.
Ved afbestilling senest 21 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret.
Ved afbestilling senere end 21 dage før kursusstart betales det fulde kursusgebyr

Pris: 

31.000 kr. eks. moms
Prisen inkluderer to ugekurser af fem dages varighed, samt overnatninger og forplejning.