Bliv førstehjælpsinstruktør

Vi har i dag tilknyttet 800 instruktører, der underviser både på fag- og erhvervsskoler og i vores egne afdelinger rundt i landet. Vi lægger vægt på, at underviserne afholder kurser med en høj pædagogisk og faglig standard, som altid lever op til den nyeste viden på førstehjælpsområdet i tråd med de internationale bestemmelser.

Om instruktøruddannelsen

Instruktøruddannelsen er et internatkursus, som består af to dele:

 • Del 1: 5-dagskursus, hvor der bl.a. indgår et internationalt standardiseret kursus i genoplivning. 
 • Del 2: 5-dagskursus og eksamination.  

Kurset afsluttes med en eksamen. 

Uddannelsen er professionel, og det er et krav, at man som førstehjælpsinstruktør holder sin viden om førstehjælp ajour og deltager i ”vedligeholdelse for instruktører” hvert 5. år.

Som instruktør for Røde Kors får du adgang til en webbaseret portal, hvor du løbende får information om:

 • de sidste nye guidelines
 • nyt undervisningsmateriale
 • mulighed for at debattere med andre instruktører
 • tilbud om efteruddannelse
 • information vedr. administration af kurser m.m.

Der udbydes to uddannelser årligt - se datoer og find ansøgningsskemaer her på siden.

Her på siden finder du også vores afbestillingspolitik og uddannelsespris.

Deltagerforudsætninger

 1. Du skal have tilstrækkelig pædagogisk viden (teoretisk og praktisk) til at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning. Dine kompetencer skal som minimum være på niveau med Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse – se evt. Uddannelses Guiden

 2. Bestået 12 timers førstehjælpskursus (mellemniveau) og 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus inden for de seneste 24 måneder.

 3. Du skal være tilknyttet enten en af Røde Kors' lokalafdelinger eller en skole/virksomhed hvor det er stedets elever/medarbejdere der skal undervises i førstehjælp

Uddannelser for førstehjælpsinstruktører 

(alle kurser afvikles over to uger med en uges mellemrum)

Kursus i 2024:

Marts:

 • Uge 9 og 11 (26./2. til 1/3.  og 11/3. til 15/3.) 
 • Ansøgningsfrist d. 23. januar 2024

September:

 • Uge 37 og 39 (9.9. til 13./9. og 23./9. til 27./9.)
 • Ansøgningsfrist d. 6. august 2024

Kursus i 2025: 

Marts:

 • Uge 9 og 11 (24./2. til 28./2.  og 10/3. til 14/3.) 
 • Ansøgningsfrist d. 23. januar 2025

September:

 • Uge 38 og 40 (15.9. til 19./9. og 29./9. til 3./10.)
 • Ansøgningsfrist d. 12. august 2025

Vil du uddannes som instruktør til at kunne undervise i virksomheder eller på fag- og erhvervsskoler? Hent ansøgningsskemaVil du uddannes som instruktør til Røde Kors' afdelinger? Hent ansøgningsskema

Det udfyldte ansøgningsskema sendes efterfølgende til nedenstående mail, hvor du også kan henvende dig hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller tilmelding:

Sarah Kvetny
Telefon: 35299487
Mail: sakve@rodekors.dk

Pris

31.000 kr eksl. moms.
Prisen inkluderer to ugekurser af fem dages varighed, samt overnatninger og forplejning. 
 

Afbestilling af instruktørkurser 

Frem til 6 uger før kursusstart betales der ikke kursusgebyr.

Senere end 6 uger før kursusstart betales 75% af kursusgebyret.

Senere end 3 uger før kursusstart betales det fulde kursusgebyr