Serviceorganisation i Gladsaxe Kommune skaber tryghed i lokalsamfundet med førstehjælp

Medarbejderne hos Intern Service Gladsaxe kan både yde førstehjælp til hinanden og de mange brugere på kommunens institutioner og kontorer, de hver dag er i kontakt med. Derfor er serviceorganisationen en af de tre nominerede arbejdspladser til Røde Kors Førstehjælpsprisen, der uddeles for fjerde år i træk.

Thumbnail

De kommunalt ansatte rengøringsassistenter, biblioteksbetjente og vagter hos Intern Service Gladsaxe er hver dag tilstede på omkring 160 arbejdspladser i Gladsaxe Kommune. Og det skaber tryghed for kommunens borgere og ansatte.

Alle virksomhedens 214 medarbejdere og ledere har nemlig gennemført førstehjælpskursus med hjertestarter og skal løbende på obligatoriske opfølgningskurser. Derfor er de klar til at hjælpe sig selv, kolleger og medborgere i kommunen, hvis ulykken skulle ramme. Også uden for arbejdstiden. Det fortæller Jes Clausen, der har ansvaret for Betjentservice hos Intern Service Gladsaxe.

”Der er mange mennesker, der kan hjælpe i samfundet, når man lærer det på sin arbejdsplads. Og man kan jo også bruge førstehjælp i sin fritid,” siger han.

Er indstillet til førstehjælpspris

Intern Service Gladsaxe arbejder hårdt på at sætte fokus på førstehjælp og viser dermed et stort engagement i kommunen som arbejdsplads og dermed også i lokalsamfundet.

Derfor er arbejdspladsen nomineret til Røde Kors Førstehjælpsprisen, der uddeles 17. marts for fjerde år i træk. Det fortæller chef for førstehjælp i Røde Kors, Tina Donnerborg.

”De er med til at skabe tryghed både over for medarbejderne og i lokalsamfundet. Det er en arbejdsplads, der tager ansvar, fordi alle medarbejdere kan træde til og yde førstehjælp, hvis ulykken rammer. Det kommer hele lokalsamfundet til gode,” siger hun.

To medarbejdere reddede kollega med hjertestop

Medarbejderne hos Intern Service Gladsaxe har selv oplevet, hvor stor betydning kendskab til førstehjælp kan have. For nogle år siden faldt en medarbejder fra Vagtservice om i arbejdstiden med et hjertestop. To kollegaer, der grundet deres vagtuddannelse kunne livreddende førstehjælp, reddede hans liv ved at ringe 112, give hjertemassage og bruge hjertestarter.

Det har gjort et stort indtryk på Mette Olesen, der er servicechef hos Intern Service Gladsaxe.

”Vi har en medarbejder, der er i live, fordi hans kollegaer vidste, hvad de skulle gøre. Den fortælling var noget af en øjenåbner for mig. Når alle medarbejdere kan førstehjælp, så kan vi virkelig gøre en forskel,” siger hun.

Fakta om førstehjælp

  • I dag er det kun hver tredje dansker, der har et opdateret førstehjælpskursus. Tæt på hver fjerde dansker har aldrig taget et kursus.

  • 250.000 personer tager hvert år et førstehjælpskursus, heraf ca. 60.000 i forbindelse med kørekortundervisningen.

  • Der findes ca. 12.700 hjertestartere, der er registreret på ”hjertestarter.dk” og ca. dobbelt så mange findes i hele Danmark.

  • Kilder: Analyse lavet af Voxmeter, Aleris-Hamlet og Røde Kors i 2014, Dansk Førstehjælpsråd og Hjertestarter.dk

Medarbejderne ville lære førstehjælp

Det var medarbejderne selv, der i sin tid ønskede at lære førstehjælp. Og da tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne foreslog det på et møde, besluttede ledelsen at gøre det til et obligatorisk kursus for alle. Rengøringsleder og uddannelseskoordinator Ane-Katrine Høiby stod for at planlægge kurserne, og hun kan mærke en stor begejstring hos medarbejderne.

”Medarbejderne vil det virkelig gerne, og de tager godt fat til kurserne og går meget op i det,” siger hun og tilføjer, at det får hende til at føle sig tryg, når hun er på arbejde:

”Det er rart at vide, at ens kollegaer kan førstehjælp, hvis man nu selv skulle komme ud for noget.”

Ud over Intern Service Gladsaxe er de øvrige nominerede til Røde Kors Førstehjælpsprisen 2016: Byggevirksomheden, Jørgen Friis Poulsen A/S i Herning og Daginstitutionen, Børnehuset Rosenkilden i Helsingør. Læs mere om dem nedenfor: