Center Avnstrup

Center Avnstrup ligger ved Hvalsø i Lejre Kommune. Det store bygningskompleks, der tidligere var hospital, er det største asylcenter på Sjælland og rummer beboere i alle faser af asylansøgningen. Avnstrup fungerer både som modtagecenter, opholdscenter og som center for asylansøgere, der har fået afslag.

På Center Avnstrup huser Røde Kors både de nyankomne asylansøger, der hviler ud efter måneder på flugt samt grupper af kvinder og mænd, der er travlt beskæftiget med praktik og daglige gøremål, mens de venter på svar i deres asylsag. Center Avnstrup er også for de, der får råd og vejledning fra Røde Kors' hjemrejserådgivere, fordi de står til udrejse.

Uanset hvad der sker i den enkeltes sag, er det en Røde Kors-opgave at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for alle. Asylcenteret har børnehave, klub, voksenundervisning og tilbyder en bred vifte af aktiviteter, både i og uden for centeret.

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger 
  Familier med børn har typisk to rum til rådighed. Der er også enkeltværelser og værelser til flere personer. Alle har adgang til fælles bad og toilet. Asylansøgerne står normalt selv for indkøb, rengøring, tøjvask og madlavning i store fælleskøkkener. Centeret har også en stor kantine til de beboere, der ikke står for egen husholdning. Det er især nyankomne og asylansøgere, der har fået afslag.

 

 • Sundhedsklinik
  Beboerne på Center Avnstrup kan få hjælp til helbredsmæssige problemer af sygeplejersker og sundhedsplejersker på Røde Kors' sundhedsklinik i Dianalund. På klinikken vurderer personalet, om der er brug for at henvise til læge, psykolog eller anden nødvendig behandling.

 • Børnehave
  Børn fra tre til fem år går i børnehave. For familier i asylsystemet er det vigtigt, at der er et trygt og rart sted, hvor børnene kan lege og have det godt, så forældrene med sindsro kan deltage i undervisning, være i praktik eller gå til de nødvendige samtaler med myndighederne.

  Børnehaverne er indrettet som alle andre børnehaver med rare møbler i børnestørrelse og tegninger på væggene. Pædagogerne arbejder efter særlige pædagogiske principper med fokus på trygge, genkendelige rammer. Det har især børn på asylcentre brug for efter en tid med stor uforudsigelighed og ofte barske oplevelser.
   
 • Skole for børn og unge
  Børn i alderen 6-16 år går i Røde Kors-skolen i Dianalund og bliver kørt til og fra centeret i skolebus. Undervisningssproget er dansk, og timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål.

  Så snart lærere og pædagoger vurderer, at eleverne er fagligt og socialt klar til det, kommer de i den lokale folkeskole. At gå i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst for at få jævnaldrende, danske legekammerater.

 • Voksenundervisning og praktik
  Avnstrup har både voksenundervisning og et jobcenter, der hjælper med aktivering og praktikforløb. Alle nye beboere over 17 år kommer til en samtale på jobcentret, hvor de bliver spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og kompetencer.

  Medarbejderne på asylcentret gør en stor indsats for at skabe en aktiv hverdag med en kombination af sprogundervisning, aktivering og praktik. På voksenskolen underviser de bl.a. i arbejdsrettet dansk, engelsk, CV-skrivning og iværksætteri.

  Røde Kors samarbejder med skoler og arbejdsgivere, så asylansøgerne har mulighed for at modtage undervisning på skoler i området eller komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud
  Ligesom danske børn kan gå i SFO, så kan børn og unge på asylcenteret gå i fritidsklub efter skoletid. For de 6-12 årige foregår det i eftermiddagstimerne, og for de 13-17 årige er det mest sidst på dagen og i aftentimerne. I klubben sørger uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere for fælles aktiviteter. For samtlige beboere på centret er der også adgang til IT-Cafe, værksted og bibliotek.

Bliv frivillig på et asylcenter