ALLE har brug for nogen

Bliv støtteperson for en ung varetægtsfængslet

Væggene er grå, rummene små, og de er låst inde. De er unge, og de er usikre. Nogle er bange. De fleste frustrerede - og uden indflydelse på deres fremtid. Dette er scenariet for nogle af de ca. 2000 unge, der hvert år sidder varetægtsfængslet i arresthuse landet over. Tiden i arresten er præget af ensomhed, uvished og bekymringer. Og for unge mellem 17-25 år sker den i en skelsættende periode af deres liv. De er i færd med at definere sig selv, er i overgange fra ung til voksen og har i den grad brug for støtte og rollemodeller. Med Kickstart støtter Røde Kors og LB Forsikring de unge i varetægt.

Bliv støtteperson nu

Din rolle som frivillig støtteperson

Vi vil sikre de unge kontinuitet igennem en stabil og tillidsfuld relation i deres tur gennem fængselssystemet. Som frivillig er du med ved alle overflytninger mellem arrester og fængsler, deltager ved retsmøder og støtter de unge, når de løslades – uanset om de løslades fra fængsel, arresten eller direkte fra retten. Du kender ikke den unges fortid – de mødes med en ren tavle. 

 

Tilmeld dig som støtteperson nu

Køn

Røde Kors logo    LB Forsikring logo

Et samarbejde mellem LB Forsikring og Røde Kors

Kickstart sker i et samarbejde mellem LB Forsikring og Røde Kors. Det er opstået på baggrund af et behov i Aarhus arrest. Her oplever ansatte, at unge varetægtsfængslede har brug for vedholdende og neutrale frivillige, som er der for de unge under hele frihedsberøvelsen. Som lyttende øre, sparringspartner, vindue til verden, bisidder, motivator og en rød tråd i de overgange, der følger med et fængselsforløb og udviklingen fra ung til voksen.

Vi ved, at uddannelse kan minimere risikoen for at begå ny kriminalitet – og at adgang til uddannelse også kan betyde adgang til positive netværk. Derfor forsøger vores frivillige at motivere de unge i en uddannelsesretning. 

Læs mere om samarbejdet