Sammen med LB forsikring ønsker vi at støtte unge varetægtsfængslede til at finde ind i positive fællesskaber og ud af kriminalitet.

Røde Kors og LB Forsikring har indgået et samarbejde om at stille op for unge med en kriminel baggrund. Særligt de unge fylder i landets fængsler og arrester, og hvert år kommer tusindvis af unge i berøring med fængselssystemet. Siden 1985 har Røde Kors tilbudt besøg af frivillige, neutrale besøgsvenner i fængsler og arrester. Mange af LB Forsikrings medlemmer har en faglighed, der handler om at lære fra sig, vise omsorg, guide og vejlede. Og de har godt fat i børn og unge. Desuden har LB Forsikring et formål om at forhindre skader og gøre forsikring overflødig. I det arbejde er forebyggelse, vejledning og at reducere risikoen for at komme galt afsted en klar og naturlig del. 

Sara fortæller om at være frivillig i Kickstart

I LB Forsikring har vi en vision om at gøre forsikring overflødig ved at forhindre skaderne før de sker. Derfor kan og skal vi bekæmpe kriminalitet med bedre alarmer, døre og vinduer. Men for effektivt at forhindre indbrud og anden form for kriminalitet, skal vi også se på, hvordan vi sikrer, at unge mennesker får alternativer til kriminalitet. Det tror vi tror på, at mange af vores medlemmer gerne vil være med til at vil løfte, når det gælder rehabilitering af unge kriminelle. Derfor er vi rigtig spændte på vores samarbejde med Røde Kors og glæder os til at se resultaterne”.

Mikkel Klausen, chef for Kommunikation & CSR i LB Forsikring.

Om Kickstart

Alle Røde Kors’ fængselsbesøgs aktiviteter har til formål at afhjælpe og modvirke den ensomhed, der er forbundet med fængsling og samtidig at sikre, at indsatte får mulighed for at spejle sig i rollemodeller fra ikke-kriminelle netværk. 

Røde Kors ønsker nu gennem et pilotprojekt for op til 100 unge varetægtsfængslede at afprøve muligheden for, at de, som modtager dom og sendes til afsoning i et fængsel, knyttes til én Røde Kors frivillig gennem hele retsprocessen og i tiden efter løsladelse – og at de, som løslades direkte fra arresten, tilbydes støtte til dette. Målet er at styrke kontinuitet, tillid og mulighed for inklusion i samfundet.

LB Forsikring finansierer det toårige pilotprojekt og bidrager desuden til rekruttering af frivillige.

Vi ser samarbejdet som en oplagt kobling af Røde Kors' og LB Forsikrings fælles mission; at flere skal være en del af gode fællesskaber.

Bliv støtteperson for en ung varetægtsfængslet

Mange unge varetægtsfængslede står i en sårbar tid, hvor de går fra at være børn til at blive voksne. De kan have brug for en trofast og kompetent støtteperson, der ikke har noget med deres tidligere valg og handlinger at gøre. En person, der kan guide til en mere stabil hverdag og fremtid gennem uddannelse og positive fællesskaber. Kunne den person være dig?

Læs mere om indsatsen og hvordan du bliver frivillig her

"Vi har mange års erfaring fra alle landets fængsler med én til én frivillig-støtte og med at skabe netværk i overgangen til frihed. Men det særlige fokus på unge varetægtsfængslede er nyt. Det samme er, at vi samarbejder om projektet med LB Forsikring, der bl.a. hjælper os med at finde de helt rigtige frivillige til opgaven blandt deres medlemmer. Det giver så meget mening, og jeg håber inderligt, at vi sammen kan være med til at hjælpe nogle af disse unge varetægtsfængslede gennem en svær tid og til en ny og bedre start."

Marie-Louise Gotholdt, chef for Røde Kors' nationale afdeling.