Konference om uledsagede flygtningebørn

Susi og Peter Robinsohns fond og Røde Kors afholder i fællesskab en konference på Christiansborg den 30. oktober under overskriften:

”Hvordan sikrer vi den bedste modtagelse af børn og unge, der flygter alene til Danmark?”


Konferencen henvender sig til politikere, organisationer, fagfolk, frivillige og andre interesserede. Det er gratis at deltage.

Program


08:30-9:05 Ankomst
Konferencemapper, navneskilte og kaffe

9:05 - 9:30 Velkomst

• Susi og Peter Robinsohns Fond v/ Per Schultz Jørgensen, professor
• Røde Kors v/ Hanna Line Jakobsen, præsident for Røde Kors i Danmark
• Hvorfor denne konference om vilkårene for uledsagede børneflygtninge i Danmark – en kort introduktion v/ Thomas P. Boje, Susi og Peter Robinsohns Fond

9:30 – 9:45 Udlændinge -, integrations -, og boligminister Inger Støjberg

9:45 - 10:25 Øjenvidneberetninger fra praksis – personlige beretninger

• Ashkan, uledsaget flygtning: Om at komme til Danmark og om mødet med danskerne
• Caroline Aagaard Madsen, børnecenterleder i Røde Kors – det første møde med de uledsagede flygtninge
• Kristina Stoltz, forfatter: Om at møde børneflygtninge – deres situation i Danmark

10.25-10.45 Pause

10:45 - 11:30 Øjenvidneberetninger fra praksis - fortsat
• Trine Vangsbo, psykolog i Rudersdal Kommune: Om at arbejde med traumer blandt børneflygtninge
• Bent Hansen, specialkonsulent i Roskilde Kommune: Om kommunernes indsats – koordinering og udfordringer
• Spørgsmål til formiddagens oplægsholdere fra konferencens deltagere

11:30 – 12:15 Paneldebat

med deltagelse af:
• Dan Jørgensen, integrationsordfører, Socialdemokraterne
• Johanne Schmidt-Nielsen, integrationsordfører, Enhedslisten
• Jan E. Jørgensen, socialordfører, Venstre & rådmand på Frederiksberg
• Dorte Meldgaard, repræsentant for KL & borgmester i Hillerød Kommune (K)
Debat og dialog med konferencerens deltagere

12:15 – 13:00 Frokost
Sandwich og kildevand


13:00 – 14:10 Fra uledsagede børneflygtninge til danske borgere – civilsamfundet og myndighedernes rolle set fra organisationernes perspektiv

• Børnerådet - Om uledsagede børneflygtninges vilkår og oplevelser – de unges egne stemmer
v/ Suzanne Ryding Rosenkilde, projektkonsulent
• Røde Kors – Om civilsamfundets rolle i inklusionen af uledsagede og unge flygtninge
v/ Niels Svankjær Christiansen, Udviklingskonsulent, Røde Kors og
Thomas Krøyer, National Konsulent, Ungdommens Røde Kors
• Dansk Flygtningehjælp – Om integration og placering af børn og unge blandt flygtninge i det danske samfund
v/ Jesper Budde, ansvarlig for bosteder
• Debat og dialog med konferencens deltagere – erfaringer og initiativer

14:10 – 14:30 Pause
Kaffe og kage

14:30 – 15:30 Udenlandske erfaringer i relation til uledsagede børneflygtninge

• Situationen for børn og unge i nærområderne til Syrien
v/ Ea Susanne Akasha, psykosocial delegat i Syrien for Røde Kors
• Grækenland lige nu – Hvad er situationen for børneflygtninge?
v/ Dan Biswas fra FAROS
• Svenske erfaringer – Den svenske situation og arbejdet med børneflygtninge
v/ Mauro Pliscovaz, Verksamhetschef, Sala Kommune
• Spørgsmål til oplægsholdere

15:30 – 16:00 Opsamling

• Hvordan følger vi op fra konferencen – initiativer og forslag til videre arbejde med uledsagede børneflygtninge
v/ organisationerne samt Susi og Peter Robinsohns Fond