Bliv samværsven i aktiviteten Samværdighed

Som samværsven bliver du matchet med et menneske, der kæmper med psykisk sygdom eller sårbarhed og som samtidig oplever ensomhed

Hvad skal jeg lave?

I bestemmer selv, hvad I gerne vil lave – det kan blot være en snak og en kop kaffe, et spil eller lidt håndarbejde, eller I kan beslutte jer for at gå en tur, tage i biografen eller måske spille badminton. Du kommer med interesse for at opbygge relationen, tålmodighed, interesse og nærvær, og på lidt længere sigt kan du måske være med til at bygge bro til fællesskaber i vedkommendes nærmiljø, så han/hun selv kan opsøge disse.

Hvad får jeg ud af det?

Du får fornøjelsen af at opleve at kunne gøre en kæmpe forskel for et andet menneske. Måske oplever du at I får en tæt relation; at der er en, der glæder sig til du kommer og som ’rykker sig’ og kan håndtere sin situation med større overskud.

Hvor lang tid skal jeg bruge?

Som samværsven skal du kunne afsætte 4 – 6 timer om måneden. I vil typisk være sammen et par gange om måneden og derudover mødes du med andre frivillige, der også er samværsvenner, hver anden måned til erfaringsudveksling og sparring.

Hvordan bliver jeg frivillig?

Du skriver til samvaerdighed@rodekors.dk og fortæller hvor i landet, du bor. Så bliver du kontaktet af koordinatoren i din region, som kan svare på spørgsmål og hjælpe dig med at komme i gang.

Andre muligheder

Et Anker
Hvis du bor i nærheden af Middelfart, kan du blive besøgsven på retspsykiatrisk afsnit på Middelfart Sygehus. Du vil blive matchet med en patient, der har lyst til og brug for at få lidt kontakt til verdenen udenfor sygehuset. Patienter på det retspsykiatriske afsnit har ofte intet eller et meget svagt netværk og kan derfor opleve i meget lang tid kun at være i kontakt med personale eller andre patienter. Og et besøg fra en frivillig er et meget kærkomment afbræk i hverdagen.  

Frivillig i et fællesskab
Hvis du har lyst til at blive frivillig i et fællesskab for mennesker med psykisk sårbarhed, hvor man mødes om en fælles interesse i et positivt, trygt og fordomsfrit rum med plads til forskellighed, så vil vi meget gerne høre fra dig. I fællesskaberne møder vi deltagerne som mennesker med ressourcer, og de inddrages i udvikling og planlægning af aktiviteten, fordi vi tror på, at det skaber motivation, ejerskab og oplevelsen af at bidrage med noget vigtigt.

Eksempler på fællesskaber: bogklub, cafe-fællesskab, skrive – kommunikationsværksted, kulturelle fællesskaber, brætspil eller noget helt andet.

Hvis du vil høre mere om ’Et Anker’ eller fællesskaberne kan du skrive til anbre@rodekors.dk. Her kan du få svar på spørgsmål og blive hjulpet videre.