Væbnede konflikter, naturkatastrofer og epidemier kan have store psykiske og sociale konsekvenser for de berørte. Katastrofer nedbryder ofte beskyttelsesstrukturer i samfund og familier og forøger dermed sårbarheden blandt den katastroferamte befolkning.

Psykosocial støtte i den akutte situation kan hjælpe de berørte til bedre at håndtere de udfordringer, der opstår i kølvandet på en katastrofe. Psykosocial støtte medvirker til at styrke folks psyke, modstandsdygtighed og evne til at træffe hensigtsmæssige valg og er en vigtig faktor i at hjælpe familier og samfund på fode igen.   

Røde Kors sender psykosocialt personale ud i katastrofeområder til at hjælpe med følgende:    

  • Kapacitetsopbygning og undervisning af frivillige   

  • Psykologisk førstehjælp  

  • Oplysningsaktiviteter der sætter fokus på mental sundhed og psykosocial støtte  

  • Child Friendly Spaces (legestuer for børn)   

  • Sociale og rekreationelle aktiviteter, der skaber fælleskab og en følelse af at høre til   

  • Støtte til patienter indlagt på hospitaler   

  • Trøst og hjælp til pårørende   

Alt psykosocialt personale forventes som minimum at skulle udføre de tre førstnævnte aktiviteter, de resterende opgaver afhænger af den enkeltes faglige profil.    

Herunder kan du læse om forskellige profiler inden for det psykosociale beredskab. 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til det psykosociale beredskab, kan du rette henvendelse til HR-ansvarlig Johnny Rønne Hesselholt (johes@rodekors.dk) eller koordinator for det psykosociale beredskab, Zara Sejberg (zesd@rodekors.dk)